Agger met drie visliften

Inloopbijeenkomst over drie vispassages in Agger

22-10-2023 Algemeen Halsterse Zuidwestkrant

GEMEENTE WOENSDRECHT – REGIO – Vissen trekken van gebied naar gebied om zich voort te planten, om op te groeien, te overwinteren en om voedsel te vinden. Vissen komen op trekroutes soms obstakels tegen zoals een stuw, gemaal of terugslagklep. Waterschap Brabantse Delta maakt voor eind 2024 zeven locaties vispasseer, zodat vissen door kunnen zwemmen en niet meer gehinderd worden. Drie van deze locaties liggen in de gemeente Woensdrecht in de waterloop de Agger.

Het betreft de stuw Vermeer/ Aanwas, stuw Schenkedijk en stuw Schenkeldijk 1 (zie de afbeelding voor de ligging). Het waterschap voert het project uit samen met G. Van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf uit Brakel. Na een periode van onderzoek in het veld en het uitdiepen van mogelijkheden, is er een oplossing bedacht om de drie stuwen vispasseerbaar te maken. Op alle drie locaties wordt een vislift gemaakt. In het kort is de vislift een grote ronde bak met kamers met een luik. De vissen zwemmen vanuit het lage water de vislift in door de verschillende kamers. Op deze manier zwemmen de vissen langzaam omhoog om via een buis aan de andere kant van de stuw te komen. Op dezelfde manier kunnen ze ook terug zwemmen en is de stuw vispasseerbaar geworden.

Inloopbijeenkomst 

Op donderdag 2 november 2023 tussen 15:30 uur tot 17:30 uur zijn belangstellenden van harte welkom in MFC de Drieschaar aan de Ploeg 11 in Ossendrecht om de plannen te komen bekijken. We lichten graag de gekozen oplossing, de procedure, de planning en werkzaamheden toe tijdens deze inloopbijeenkomst. U hoeft zich voor deze bijeenkomst niet aan te melden. Heeft u vooraf vragen of wilt u meer informatie over het project? Neem dan contact op met Eline Boele via telefoonnummer +31 76 564 10 36 of stuur een e-mail naar vismigratie@brabantsedelta.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *