(nieuwe) inwonersavond 22 september 2023

Kan een afbeelding zijn van 3 mensen, podium en tekst

Onder het motto “koop, sport en leef lokaal” hebben we als Dorpsplatform Ossendrecht op verzoek van de gemeente Woensdrecht een “nieuwe” inwonersavond georganiseerd.  

Voor het eerst is deze inwonersavond georganiseerd in de eigen kern. Samen met OVO (ondernemingsvereniging) en SBO (Stichting Buurtschappen Ossendrecht) hebben we deze avond vormgegeven. Alleen samen kunnen we Ossendrecht leefbaar houden. 

Mede dankzij de aanwezige verenigingen die werk maken van het op peil houden van hun ledenaantallen, ondernemers en andere maatschappelijke vertegenwoordigers hebben ruim dertig inwoners kennis kunnen maken met een gedeelte van het Ossendrechtse sociale- en verenigingsleven. 

Tevens is deze avond gebruikt als aftrap voor de introductie van het Ossendrechtse informatietasje met informatie van een groot aantal Ossendrechtse verenigingen en ondernemers, de client-ondersteunster en diverse maatschappelijke organisaties. 

Vanaf dit moment zullen nieuwe inwoners van ons mooi dorp de tasjes ontvangen van de plaatselijke makelaars en/of de woningstichting. 

Kortom een pilot dat zeker, met de nodige aanpassingen, een vervolg verdient. 

Jong en Oud

Vandaag, donderdag 21 september 2023, was het een heel regenachtige dag. De bewoners van Mariahove zouden eigenlijk naar t Paviljoen gaan, maar ja, die regen… Na contact met de basisschool is rap geschakeld en kwamen de kinderen naar Mariahove. Chapeau! Onderstaand een greep uit de foto’s.