Over Ossendrecht

De voormalige gemeente Ossendrecht bestaat uit het dorp Ossendrecht en het buurtschap Calfven. Het dorp en het buurtschap tellen samen zo’n 5.200 inwoners. Tot de gemeentelijke herindeling in 1997 was Ossendrecht een zelfstandige gemeente. Nu valt Ossendrecht onder de gemeente Woensdrecht.

Doorwaardbare plaats

De naam Ossendrecht is gevormd uit ‘Usse’ (later ‘Osse’) en ‘drecht’. ‘Usse’ was de naam van de zandheuvels of duinen langs de Schelde; ‘drecht’ duidt op een doorwaadbare plaats in de Schelde.

Geschiedenis

De eerste vermelding van Ossendrecht dateert van 1187. In 1213 werd de nederzetting door de hertog van Brabant geschonken aan de heer van Breda, die op zijn beurt in 1277 Nicolaas van Cats beleende met de heerlijkheid Ossendrecht. Kort daarna moet Ossendrecht in twee delen uiteengevallen zijn. De ene helft kwam in handen van de familie Van der Maelstede, terwijl de andere helft in de familie van Cats bleef. In 1503 kocht de heer van Bergen op Zoom de eerste helft van de heerlijkheid; het tweede gedeelte kon pas in 1761 door de markies worden teruggekocht.Het leengebied Calfven vormde een afzonderlijke heerlijkheid, waarvan het bestaan pas in de veertiende eeuw voor het eerst wordt genoemd. De markies van Bergen op Zoom kocht de rechten hiervan in 1761.

Grensgebied

Ossendrecht ligt op de Brabantse Wal, een markante scheiding tussen hooggelegen zandgronden en lagergelegen kleigebieden. Staatkundig gezien grenst het aan de provincie Zeeland en aan de Belgische provincie Antwerpen. Op godsdienstig gebied was er in de 17e eeuw, na de Tachtigjarige Oorlog, sprake van een grens in Ossendrecht. Twee verschillende kerken, een katholieke en een protestantse, op nog geen honderd meter afstand van elkaar getuigen nog steeds van deze situatie.

Cichoreistadje

Ossendrecht is tot en met de eerste helft van de 20e eeuw een overwegend agrarische gemeenschap geweest met hier en daar wat activiteiten op het gebied van handel. In 1830 werd in het dorp de eerste peekoffiefabriek opgericht, die zorgde voor wat werkgelegenheid. Bijna anderhalve eeuw heeft Ossendrecht bekend gestaan als ‘Cichoreistadje’ vanwege de teelt en de verwerking van deze surrogaatkoffie.Na de watersnoodramp in 1953, die ook een groot deel van de Ossendrechtse polders onder water zette, is de agrarische gemeenschap snel overgegaan tot het werken in de industrie, handel en dienstverlening. De vestiging van industriereuzen in het Belgische havengebied heeft daar sterk toe bijgedragen, evenals de komst van de Koningin Wilhelminakazerne en de toename van de activiteiten op de vliegbasis Woensdrecht.

Kijk voor meer informatie op de Wikipediapagina over Ossendrecht: http://nl.wikipedia.org/wiki/Ossendrecht