Themabijeenkomst ‘de nieuwe Omgevingswet’

Op 1 januari jl. is de nieuwe Omgevingswet ingegaan. Met deze nieuwe Omgevingswet krijgt iedere inwoner te maken. Het is echt geen ver van mijn bed show (bijvoorbeeld bomenkap, dakkapel, huis (ver)bouwen, evenement organiseren of als iemand anders in uw directe omgeving iets gaat veranderen (bijvoorbeeld een garage bouwen of een woonwijk ontwikkeling, windmolen(s) plaatsen, etc.)). Dorpsplatform Ossendrecht is van mening dat alle inwoners van Ossendrecht hierover geïnformeerd dienen te worden.  

Op woensdag 28 februari 2024 vanaf 19.30u in Harmoniezaal zal door Dorpsplatform Ossendrecht een themabijeenkomst worden georganiseerd over de nieuwe Omgevingswet. U wordt dan bijgepraat over deze nieuwe wet door de projectleider invoering Omgevingswet van de gemeente Woensdrecht. Tevens is er dan gelegenheid tot vragen stellen. Voor meer vragen/info: info@dorpsplatform-ossendrecht.nl