Openbare Vergadering 22 juni 2022

Na ruim 2 jaar afwezigheid vond afgelopen woensdag 22 juni wederom een openbare vergadering plaats van het Ossendrechtse Dorpsplatform. Ondanks de kleine bestuursbezettting kon voorzitter Adrie van der Vliet terugkijken op een bijzondere coronaperiode.

Enkele hoogtepunten, waarbij de financiële rol van het dorpsplatform duidelijke naar voren kwam , mede dankzij de financiële ondersteuning van Eneco, waren: donatie ODIO ivm vervangen kozijnen en dubbele beglazing, tennisvereniging de Meet volledig omgeschakeld naar LED verlichting, bouwkot van de carnavalsvereniging volledig omgeschakeld naar LED verlichting, bijzonder interessante lezing door astronaut Andre Kuipers, tractaties bewoners Mariahove en nog diverse kleinere evenementen.

Verkeer
Bestuurslid Tom Luijks deelde de metingen van de permanente snelheidsdisplays met het aanwezige publiek en kon constateren dat de gemiddelde snelheid van veel passanten zeer hoog was met een uitschieter van 135 km per uur op een 60 km weg.

Nieuwe wethouder dorpsplatforms
De nieuwe wethouder Thierry de Heer stelde zich aan het aanwezige publiek voor als de nieuwe wethouder voor het Dorpsplatform: hij vertelde er veel zin in te hebben en kon ook de toezegging doen dat hij open stond voor allerlei goede ideeën. Grote aandacht zal er besteed worden aan verkeersremmende maatregelen; veel aanwezige dorpsbewoners staken niet onder stoelen of banken dat er weinig waardering was voor de resultaten die tot op heden behaald zijn. Ook was er een groep inwoners speciaal hiervoor aanwezig vanwege een zeer vervelend verkeersincident onlangs, waarbij de aanwezige moeder op het allerlaatste moment haar kind en zichzelf in veiligheid kon brengen. De wethouder ging met deze groep in gesprek en is er een vervolggesprek afgesproken.

Gezocht nieuwe leden dorpsplatform

Het Dorpsplatform is naarstig op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn in het vervullen van een bestuursfunctie en zijn bijzonder welkom.
Heb je interesse neem dan contact op met een van ons of stuur een mail naar info@dorpsplatform-ossendrecht.nl , wij nemen dan contact met u op.

Rookmelders verplicht per 1-7-2022

Na de pauze werd er een zeer professionele voorlichting gegeven door dhr. Jos Loos van risicobeheer van de regionale brandweer inzake de verplichting om per 1 juli op elke woonverdieping een rookmelder te hebben en toonde de noodzaak aan middels zeer confronterende filmpjes.
Alle aanwezigen konden zich aanmelden voor een gratis rookmelder, beschikbaar gesteld door de gemeente Woensdrecht.

Volgende openbare vergadering zal 16 november 2022 zijn.

Openbare vergadering woensdag 22 juni 2022

Beste allemaal,

Eindelijk is het dan zover de eerste openbare vergadering na corona.
Wat hebben we jullie gemist en wat kijken we er naar uit om jullie weer te zien.

Zoals gebruikelijk in MFC de Drieschaar, aanvang 19.30 uur.

Agenda Openbare Vergadering 22 juni 2022

  1. Opening
  2. Terugblik Coronatijd
  3. Voorstellen Nieuwe Wethouder Dorpsplatforms
  4. Collegezaken
  5. Zorg café
  6. Verkeer 
  7. Pauze
  8. Presentatie/voorlichitng Brandweer i.v.m. verplichting rookmelders per 1-7-2022 *
  9. Rondvraag

  • * Voor alle aanwezigen is er – per huishouden/adres – na afloop van de openbare vergadering gratis een rookmelder af te halen bij het BuurtPreventieTeam. Met het BPT kunt u ook een afspraak maken om de rookmelder gratis op te laten hangen. (Voorwaarde is verder dat nog niet eerder een gratis rookmelder is verstrekt)