Openbare Vergadering 28 juni 2023 vanaf 19.30 uur in MFC De Drieschaar

Opening

Mededelingen Dorpsplatform Ossendrecht

Kennismaking/presentatie boa

Mededelingen wijkagent

Verkeer

evaluatie ‘meldingen.woensdrecht.nl’

pauze

project Hondseind (Peter en Co)

Zorgcafe/Ontmoetingscafe

Ostrechtse data

Mededelingen College

Rondvraag

Sluiting

Nieuw:
Vragen voor college, gemeente, boa of dorpsplatform kunt u nu ook vooraf mailen naar: secretaris@dorpsplatform-ossendrecht.nl

Deze vragen worden dan behandeld tijdens de openbare vergadering. 


ZorgCafé 1 maart 2023


MFC de Drieschaar
Ossendrecht

In 2023 zijn de toeslagen verhoogd!
De zorgtoeslag, huurtoeslag en het kindgebonden budget zijn per 1 januari 2023 extra omhoog gegaan.

De toeslagen gaan elk jaar omhoog, maar nu komt er nóg een bedrag bij. Dit is om mensen extra te ondersteunen, want het leven is een stuk duurder geworden.

Daarnaast komen in 2023 meer mensen in aanmerking voor een toeslag.
Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een toeslag in 2023, kom dan op 1 maart 2023 naar het zorgcafe in Ossendrecht.

Loop gewoon even binnen tussen 10.00 en 11.30 uur.

Medewerkers van de BWI en de client ondersteunster Mevr. Elcilia Kleinschmidt zullen u dan verder helpen.

Het punt voor al uw vragen over:
Toeslagen
Hulp bij de aanvraag van toeslagen
Studiefinanciering
Bijzondere bijstand, minimabeleid e.a. regelingen van ISD Brabantse Wal Woensdrechts Sportfonds
Jeugdsportfonds
Stichting Leergeld
Kinderhulp, Armoedefonds, e.a.
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Aanvragen schuldhulpverlening, het in kaart brengen van jouw Financiën Mantelzorg
Hulp voor u zelf
Eenzaamheid van uzelf of weet u iemand die eenzaam is?
Maar ook voor Ondersteuningsvragen met betrekking tot:
Hulpmiddelen
Woningaanpassingen
Huishoudelijke ondersteuning

Lekker in de eigen kern dicht bij huis.

Openbare Vergadering 1 maart 2023

Op 1 maart 2023 houden wij onze eerste openbare vergadering van 2023 in MFC de Drieschaar in Ossendrecht.
Aanvang is 19.30 uur.

Onderwerpen:

Voorstellen nieuwe leden en taakverdeling dorpsplatform.

Mededelingen wijkagent
Mededelingen College

Zorg
Verkeer
Ostrechtse data (Introductie)

Korte voorlichting digifraude/bankpasfraude

Verbeter de buurt-app uit de lucht, waar moeten we naar toe met meldingen openbare ruimte?

Korte presentatie nieuwe werkwijze.

Nieuw:
Vragen voor college, gemeente, wijkagent of dorpsplatform kunt u nu ook vooraf mailen naar: secretaris@dorpsplatform-ossendrecht.nl

Deze vragen worden dan behandeld tijdens de openbare vergadering. 

 

Monumenten in Ossendrecht.

Naar aanleiding van de presentatie tijdens de Dorpsplatform vergadering in november 2022. Een presentatie van de Stichting Erfgoed Zuidwesthoek.

Update 1 maart 2023; deze week heeft de gemeente het voormalige gemeentehuis van Ossendrecht officieel als monument aangemerkt.

Vind jij dat er andere panden/zaken in aanmerking komen voor de monumenten status; laat het ons weten. Geef je mening hier (aanklikken).

Tijdens de openbare vergadering van 16 november j.l. heeft Dees Verbeek een presentatie gegeven over de Stichting Behoud Cultuur-Historisch Erfgoed in de Zuidwesthoek en het aanwezig erfgoed in Ossendrecht. Je kunt de presentatie nakijken op de site van het dorpsplatform.  

Dorpsplatform Ossendrecht heeft de aanwezigen gevraagd om aan te geven welk “erfgoed” voor hen belangrijk is om te behouden. Naast de verwachte items als Gemeentehuis, RK en Protestantse kerk, Zr. Marie Adolphine en de kapel,werden Volksabdij, Berghoeve, Museum den Aanwas het Eikelhof (kerkhof en park), Berendrechtse begankenis, Ostrechtse Kaai en de Pastorie ook vaak genoemd. 

Van deze items hebben de RK kerk en de volksabdij al een gemeentelijke monumentenstatus en de Protestantse kerk en Museum den Aanwas zijn rijksmonumenten. Voor het voormalig gemeentehuis loopt op dit ogenblik een aanwijzingsverzoek voor gemeentelijk monument.  

Alle genoemde items in de vergadering zullen toegevoegd worden aan de concept monumentenlijst met de opmerking dat deze genoemd zijn door deelnemers aan de vergadering van het dorpsplatform, want het is belangrijk te weten wat de bevolking graag behouden ziet als erfgoed. Deze conceptlijst is een verzamellijst van al eerder gemaakte inventarissen binnen de gemeente. We hopen als stichting dat deze lijst de basis gaat zijn om mee te werken als de gemeente een erfgoedbeleid heeft opgesteld wat hopelijk in 2023 gaat gebeuren en dat we op die manier de juiste items als gemeentelijk erfgoed kunnen gaan benoemen. 

Bent u niet op de openbare vergadering geweest en toch graag uw mening geven over uw erfgoed toppers in Ossendrecht dan kunt u digitaal tot 15 april 2023 het daarvoor bestemde formulier invullen via deze LINK naar de inventarisatielijst. 

Overhandiging Opbergkoffers t.b.v. portofoons verkeersregelaars Ossendrecht


 
Donderdag 9 december j.l. ontving Nand Verelst van het team verkeersregelaars Ossendrecht 2 opbergkoffers voor de portofoons uit handen van Adrie van Overveld van het Dorpsplatform Ossendrecht. 
 
Door het gebruik van de koffers worden portofoons en batterijen gescheiden van elkaar vervoerd waardoor de levensduur wordt verlengd. Het dorpsplatform zorgde eerder al voor de portofoons en bijbehorende oortjes.  
 
Dit alles om in Ossendrecht de veiligheid bij evenementen te bevorderen. 

Presentatie erfgoed met focus op Ossendrecht

Jullie Ossendrechtse “erfgoedtoppers

Onder de aanwezigen van de openbare vergadering zijn enquêteformulieren uitgedeeld met het verzoek om hun erfgoedtoppers te noteren.

Hieronder een overzicht van jullie “erfgoedtoppers” in Ossendrecht.

Gemeentehuis16
RK Kerk15
Protestantse kerk14
“Zr. Marie adolphine ” (totaal)13
Adolphinekapel9
Adolphineviering/gebedstocht2
Adolphineplein1
zr. Marie adolphine1
Volksabdij/kapel10
Berghoeve7
Museum de aanwas6
Eikelhof (totaal)5
eikelhof/park begraafplaats3
poort eikelhof1
kapelletje eikelhof1
Berendrechtse begankenis4
Ostrechtse kaai en kaaihuis3
Pastorie3
The kettle3

Ostrechts Lintje voor Ad van Dongen

Pionier van de burgerparticipatie zwaait af na 20 jaar!

Op 16 november 2022 heeft het dorpsplatform Ossendrecht tijdens de openbare vergadering afscheid genomen van Ad van Dongen als lid van het dorpsplatform. 
Ad was lid van dorpsplatform/dorpsraad/buurtplatform sinds 2003 en voor zover ons bekend het langst zittende lid in een dorpsplatform in onze gemeente. Ad is nu in 2022 precies 20 jaar lid geweest van het dorpsplatform! 

Dit betekent dat Ad mede aan de wieg heeft gestaan van het ontstaan van de burgerparticipatie. Dat houdt in dat we niet alleen afscheid nemen van Ad als persoon maar ook van de pionier van deze burgerparticipatie in de gemeente Woensdrecht. Van buurtplatform naar dorpsraad naar dorpsplatform en uiteindelijk naar de stichting Dorpsplatform Kern Ossendrecht. 

Daar waar anderen afhaakten – mede door de zeker in het begin –stroperige communicatie met de gemeente bleef Ad geloven in de platforms en burgerparticipatie in het bijzonder.

Gelet op bovenstaande heeft SBO gemeend Ad te decoreren met het “Ostrechts lintje”.

Deze plechtigheid heeft op 7 november 2022 in petit comité bij Ad thuis plaats gevonden. Burgemeester Steven Adriaansen heeft het lintje uitgereikt.