Monumenten in Ossendrecht.

Naar aanleiding van de presentatie tijdens de Dorpsplatform vergadering in november 2022. Een presentatie van de Stichting Erfgoed Zuidwesthoek.

Update 1 maart 2023; deze week heeft de gemeente het voormalige gemeentehuis van Ossendrecht officieel als monument aangemerkt.

Vind jij dat er andere panden/zaken in aanmerking komen voor de monumenten status; laat het ons weten. Geef je mening hier (aanklikken).

Tijdens de openbare vergadering van 16 november j.l. heeft Dees Verbeek een presentatie gegeven over de Stichting Behoud Cultuur-Historisch Erfgoed in de Zuidwesthoek en het aanwezig erfgoed in Ossendrecht. Je kunt de presentatie nakijken op de site van het dorpsplatform.  

Dorpsplatform Ossendrecht heeft de aanwezigen gevraagd om aan te geven welk “erfgoed” voor hen belangrijk is om te behouden. Naast de verwachte items als Gemeentehuis, RK en Protestantse kerk, Zr. Marie Adolphine en de kapel,werden Volksabdij, Berghoeve, Museum den Aanwas het Eikelhof (kerkhof en park), Berendrechtse begankenis, Ostrechtse Kaai en de Pastorie ook vaak genoemd. 

Van deze items hebben de RK kerk en de volksabdij al een gemeentelijke monumentenstatus en de Protestantse kerk en Museum den Aanwas zijn rijksmonumenten. Voor het voormalig gemeentehuis loopt op dit ogenblik een aanwijzingsverzoek voor gemeentelijk monument.  

Alle genoemde items in de vergadering zullen toegevoegd worden aan de concept monumentenlijst met de opmerking dat deze genoemd zijn door deelnemers aan de vergadering van het dorpsplatform, want het is belangrijk te weten wat de bevolking graag behouden ziet als erfgoed. Deze conceptlijst is een verzamellijst van al eerder gemaakte inventarissen binnen de gemeente. We hopen als stichting dat deze lijst de basis gaat zijn om mee te werken als de gemeente een erfgoedbeleid heeft opgesteld wat hopelijk in 2023 gaat gebeuren en dat we op die manier de juiste items als gemeentelijk erfgoed kunnen gaan benoemen. 

Bent u niet op de openbare vergadering geweest en toch graag uw mening geven over uw erfgoed toppers in Ossendrecht dan kunt u digitaal tot 15 april 2023 het daarvoor bestemde formulier invullen via deze LINK naar de inventarisatielijst. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *