Openbare vergadering Dorpsplatform Ossendrecht

Op woensdag 17 april a.s. vanaf 19.30 uur zal in MFC De Drieschaar de openbare vergadering van Dorpsplatform Ossendrecht plaatsvinden. Nick Jansen zal een presentatie geven over (de activiteiten van) de BWI en wat de BWI voor u kan betekenen.

Tevens zal wethouder De Heer uitleg geven over o.a. actuele zaken vanuit het College en zal Dorpsplatform Ossendrecht vertellen over hun activiteiten van de afgelopen maanden.

Mocht u vragen hebben dan deze graag vooraf melden op info@dorpsplatform-ossendrecht.nl

Ontmoetingscafe weer een groot succes

Op 6 maart 2024 was er wederom in MFC De Drieschaar een Ontmoetingscafé. Deze keer kwam Peter Blommerde vertellen over het ontstaan van de vrijwilligersgroep en wat ze in de 8lanen en op t Hondseind en in de Pottenbergen al gedaan hebben. Ook kwam het verzorgen van de grond in uw eigen tuin aan bod. Het was een zeer interessante lezing en je kon een speld horen vallen in de zaal. Nadien was er voor de eerste keer een lunch; deze was ook goed bezocht. Hopelijk zien we u allen bij het volgende Ontmoetingscafé.

Themabijeenkomst over de nieuwe Omgevingswet groot succes  

Dorpsplatform Ossendrecht is van mening dat iedere inwoner bekend moet worden gemaakt met het feit dat de nieuwe Omgevingswet van start is gegaan op 1/1/24. Om die reden is er een themabijeenkomst georganiseerd op 29 februari 2024, waarbij als spreker Sven Willemsen is uitgenodigd: de expert van de Omgevingswet binnen de gemeente Woensdrecht.  

Sven Willemsen gaf de lezing aan de hand van een uitgebreide presentatie (zie onderstaand). Er waren heel veel wetten die nu in één nieuwe wet ondergebracht zijn. Ook de termijn dat de gemeente dient te reageren, is behoorlijk ingekort. In de oude situatie kon een vergunning 9-12 maanden op zich laten wachten, dat is nu 8 weken en bij een melding nog slechts 2 weken.  

Het advies is om altijd eerst de vergunningscheck in het Omgevingsloket te doen (https://omgevingswet.overheid.nl/home). Dit is een landelijk loket wat betekent dat bij het doorlopen van de vragenlijsten eerst de vragen van de Rijksoverheid moeten worden doorlopen en aansluitend de vragen van gemeente Woensdrecht en soms ook nog vragen van het Waterschap e.d. Vandaar dat sommige vragen dan twee keer voorkomen; je ziet niet welke vragen van welke overheid (Rijksoverheid, gemeente, Waterschap, etc.) zijn. Als er bij de vergunningscheck vragen komen over flora en fauna dan Sven Willemsen (via servicelijn van de gemeente) bellen. 

De huidige benaming van ‘bestemmingsplan’ (waarbij alles een bestemming had) heet met de nieuwe wet omgevingsplan. Hier gaat hier niet alleen meer om de bestemming maar om veel meer. Er wordt niet meer gekeken naar bestemming maar naar functie. In gemeente Woensdrecht betreft dit de functies: (kwaliteitsverbetering van de) natuur, polder (transitie landbouw), bedrijventerrein en sterke dorpen. In het omgevingsplan is geen sprake meer van een bebouwde kom omdat er naar functies wordt gekeken. 

Als een bedrijf wil uitbreiden maar hij zit in de functie sterke dorpen (wonen) dan zal dit niet mogen; hij dient dan naar het gebied te gaan wat de functie van bedrijventerrein heeft.  

Bij de meeste woningen is een aanbouw of een mantelzorgwoning in de tuin vergunningsvrij. Het advies is om toch altijd eerst de vergunningscheck van het omgevingsloket doorlopen; doe dit zonder in te loggen (DigiD) anders wordt het een officieel stuk dat bij de gemeente komt.

Bij de vragenbomen komen ook vragen naar boven omtrent (beschermde) dier- en plantsoorten; Besie. Dit zijn dus de vragen van de provincie en zien op bijv. Natura2000 gebieden. Dan is er een provinciale vergunning nodig. Bel dan eerst met de gemeente aangezien een provinciale vergunning 7500€ kost en al bekend is dat die niet meer afgegeven wordt. Provincie neemt vergunningsaanvraag in behandeling (dus betalen) maar geeft geen vergunning af. De gemeente zal dan met de vergunningsaanvrager praktisch gaan kijken hoe met de Besi-vragen om te gaan.    

BOPA (Buitenplanse Omgevingsplanactiviteit): een activiteit die niet past in het omgevingsplan. Dan dient er een omgevingsdialoog (participatie) plaats te vinden. Men gaat met de omgeving in gesprek om eventuele bezwaren waar te nemen en eventueel op te lossen; dus probleemoplossend werken voorafgaand aan de indiening. Een persoon die bezwaar heeft, kan altijd nog naar de rechter. Dan is de zaak van de initiatiefnemer wel een stuk zwakker aangezien de rechter altijd zal vragen waarom tijdens de omgevingsdialoog niet met bedoelde bezwaren rekening is gehouden. 

Ook voor bouwactiviteiten verandert er heel veel; geen constructietekeningen e.d. meer naar de gemeente maar de bewoner of de aannemer dient een (door de overheid gecertificeerde) kwaliteitsborger in te huren. Deze persoon gaat dus zorgdragen dat de leefomgeving kwalitatief geborgd blijft. 

Er wordt ook gevraagd of de aeriusberekening (stikstof) in het omgevingsloket is verwerkt. Daarvoor is een aparte (gratis) calculator (www.aerius.nl). Bij dit soort vragen altijd met de gemeente contact opnemen.  

Let op dat er ook nog vraagbomen bijkomen op basis van archeologische kaarten. Deze vragen kunnen naar boven komen als men bij (bouw)activiteiten ‘graven’ gaat opgeven.  

In de toekomst zal ook evenementen en activiteiten een check moeten doen via de bovengenoemde website (https://omgevingswet.overheid.nl/home).