Ostrechts Lintje voor Ad van Dongen

Pionier van de burgerparticipatie zwaait af na 20 jaar!

Op 16 november 2022 heeft het dorpsplatform Ossendrecht tijdens de openbare vergadering afscheid genomen van Ad van Dongen als lid van het dorpsplatform. 
Ad was lid van dorpsplatform/dorpsraad/buurtplatform sinds 2003 en voor zover ons bekend het langst zittende lid in een dorpsplatform in onze gemeente. Ad is nu in 2022 precies 20 jaar lid geweest van het dorpsplatform! 

Dit betekent dat Ad mede aan de wieg heeft gestaan van het ontstaan van de burgerparticipatie. Dat houdt in dat we niet alleen afscheid nemen van Ad als persoon maar ook van de pionier van deze burgerparticipatie in de gemeente Woensdrecht. Van buurtplatform naar dorpsraad naar dorpsplatform en uiteindelijk naar de stichting Dorpsplatform Kern Ossendrecht. 

Daar waar anderen afhaakten – mede door de zeker in het begin –stroperige communicatie met de gemeente bleef Ad geloven in de platforms en burgerparticipatie in het bijzonder.

Gelet op bovenstaande heeft SBO gemeend Ad te decoreren met het “Ostrechts lintje”.

Deze plechtigheid heeft op 7 november 2022 in petit comité bij Ad thuis plaats gevonden. Burgemeester Steven Adriaansen heeft het lintje uitgereikt.

Openbare Vergadering Dorpsplatform Ossendrecht

Eerstvolgende openbare vergadering zal plaats vinden op woensdagavond 16 november 2022 om 19.30 uur in de Drieschaar in Ossendrecht.

1. Opening, mededelingen​ en terugkoppelingen vorige vergadering

2. Afscheid Ad van Dongen ​

3. Verkeer​

4. Mededelingen expert Wijkagent van de ​
             gemeente Woensdrecht​

5. Mededelingen College​

6. Pauze​

7. Presentatie Cultureel Erfgoed​

8. Zorg café​

9. Rondvraag ​
10. Afsluiting​

Met in ieder geval:

Terugkoppelingen vorige vergadering
Mededelingen vanuit College
Inventarisatie Spreekrecht
Wie zitten er in het dorpsplatform en wat doet het dorpsplatform
Verkeer met laatste snelheidsmetingen en wijkagent expert Gemeente Woensdrecht Patrick van Nieuwenhuijze.
Presentatie Stichting Behoud Cultuur-Historisch Erfgoed Zuidwesthoek door de heer Dees Verbeek

Zorg cafe Ossendrecht. 

Let op aanvangstijdstip gewijzigd naar 10.00 uur

Tekstvak: Let op aanvangstijdstip gewijzigd naar 10.00 uurZorgcafe Ossendrecht

De plaats voor een gezellig praatje, een bakje koffie en/of vragen over zorg en/of ondersteuning in Ossendrecht.

Woensdag 2 november  2022 is het ZorgCafé Ossendrecht in de Drieschaar
om 10 uur weer geopend! 

Of je nu jong bent of oud iedereen is van harte welkom voor hulpvragen op allerlei gebied, een lekker bakje koffie en of een praatje!

Het zorgcafé is een samenwerking tussen het BWI en de cliënt-ondersteuner voor Ossendrecht, mevrouw Elcilia Guy-Kleinschmidt. 

Voor  informatie over wat er mogelijk is qua zorg, voor hulp bij schulden en voor andere vormen van ondersteuning kunt u nu ook weer in Ossendrecht terecht. Je hoeft er niet voor naar Hoogerheide. Kom gerust langs in de Drieschaar, er is een ruimte on vertrouwelijk te kunnen spreken. met de cliënt ondersteuner mevr. Elcilia Guy-Kleinschmidt. 

Wanneer?
Woensdag 2 november 2022 vanaf 10.00 uur, eigenlijk elke 1e woensdag van de maand. 

Waar?
MFC de Drieschaar 

Vrije inloop vanaf 10 uur voor algemene vragen, een praatje en/of een gratis bakje koffie en de mogelijkheid om een afspraak te maken met een van de specialisten van de BWI of de cliëntondersteunster. 

Want als u een specifieke vraag heeft is er de mogelijkheid om een afspraak te maken. Wil je afspreken bel dan met de BWI; 0164-672049 of stuur een mail via de website van de BWI; www.bwiwoensdrecht.nl

Ook voor vragen m.b.t. de tegemoetkoming in de energiekosten kunt u in het zorg cafe terecht!
(Maak hiervoor bij voorkeur een afspraak maar even binnenlopen kan ook)

 Je kunt terecht voor vragen met betrekking tot:

Toeslagen
Hulp bij de aanvraag van toeslagen
Studiefinanciering
Bijzondere bijstand, minimabeleid e.a. regelingen van ISD Brabantse Wal Woensdrechts Sportfonds
Jeugdsportfonds
Stichting Leergeld
Kinderhulp, Armoedefonds, e.a.
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Aanvragen schuldhulpverlening, het in kaart brengen van jouw financiën Mantelzorg
Hulp voor u zelf
Eenzaamheid van uzelf of weet u iemand die eenzaam is?

Maar ook voor Ondersteuningsvragen met betrekking tot: 

hulpmiddelen 
woningaanpassingen
huishoudelijke ondersteuning

Er wordt dan een afspraak gemaakt voor u in MFC de Drieschaar en we zorgen er dan voor dat uw vraag door een van de specialisten van de BWI beantwoord kan worden. 

Voor specifieke vragen die niet kunnen wachten tot het zorgcafé kunt u altijd telefonisch contact opnemen met onze cliëntondersteunster Mevr. Elcilia Guy-Kleinschmidt 06-19448804.

Na woensdag 2 november 2022 is het zorgcafé weer geopend op woensdag 7 december 2022  in MFC de Drieschaar.

ZorgCafé 6 juli 2022 kan niet doorgaan!

Door omstandigheden is MFC de Drieschaar komende woensdag niet beschikbaar voor het ZorgCafé.

Voor specifieke vragen kunt u altijd telefonisch contact opnemen met onze cliëntondersteunster mevrouw Elcilia Guy-Kleinschmidt op 06-19448804.

Eerstvolgende opening van het ZorgCafé is woensdag 7 september 2022.

UPDATE 4 juli 2022.

Woensdag 6 juli 2022 is het ZorgCafé Ossendrecht in de Drieschaar om half 10 weer geopend! 

Of je nu jong bent of oud iedereen is van harte welkom voor hulpvragen op allerlei gebied, een lekker bakje koffie en of een praatje!

Het zorgcafé is een samenwerking tussen het BWI en de cliënt-ondersteuner voor Ossendrecht, mevrouw Elcilia Guy-Kleinschmidt. We zijn blij dat we weer aan de slag kunnen, nu dat de Corona maatregelen voorbij zijn. 

Voor  informatie over wat er mogelijk is qua zorg, voor hulp bij schulden en voor andere vormen van ondersteuning kunt u nu ook weer in Ossendrecht terecht. Je hoeft er niet voor naar Hoogerheide. Kom gerust langs in de Drieschaar, er is een ruimte on vertrouwelijk te kunnen spreken. met de cliënt ondersteuner mevr. Elcilia Guy-Kleinschmidt. 

Wanneer?
Woensdag 1 juni 2022 vanaf 09.30 uur, eigenlijk elke 1e woensdag van de maand. 

Waar?
MFC de Drieschaar 

We gaan verder zoals de laatste keer voor de laatste lock down!

We delen het weer op in een vrije inloop vanaf half 10 tot half elf voor algemene vragen, een praatje en/of een gratis bakje koffie en de mogelijkheid om een afspraak te maken met een van de specialisten van de BWI of de cliëntondersteunster. 

Want als u een specifieke vraag heeft is er de mogelijkheid om een afspraak te maken. Wil je afspreken bel dan met de BWI; 0164-672049 of stuur een mail via de website van de BWI; www.bwiwoensdrecht.nl

Ook voor vragen m.b.t. de tegemoetkoming in de energiekosten kunt u in het zorg cafe terecht!
(Maak hiervoor bij voorkeur een afspraak maar even binnenlopen kan ook)

 Je kunt terecht voor vragen met betrekking tot:

Toeslagen
Hulp bij de aanvraag van toeslagen
Studiefinanciering
Bijzondere bijstand, minimabeleid e.a. regelingen van ISD Brabantse Wal Woensdrechts Sportfonds
Jeugdsportfonds
Stichting Leergeld
Kinderhulp, Armoedefonds, e.a.
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Aanvragen schuldhulpverlening, het in kaart brengen van jouw financiën Mantelzorg
Hulp voor u zelf
Eenzaamheid van uzelf of weet u iemand die eenzaam is?

Maar ook voor Ondersteuningsvragen met betrekking tot: 

hulpmiddelen 
woningaanpassingen
huishoudelijke ondersteuning

Er wordt dan een afspraak gemaakt voor u in MFC de Drieschaar en we zorgen er dan voor dat uw vraag door een van de specialisten van de BWI beantwoord kan worden. 

Voor specifieke vragen die niet kunnen wachten tot het zorgcafé kunt u altijd telefonisch contact opnemen met onze cliëntondersteunster Mevr. Elcilia Guy-Kleinschmidt 06-19448804.

Na woensdag 6 juli 2022 is het zorgcafé weer geopend op woensdag 7 september 2022  in MFC de Drieschaar.

Openbare Vergadering 22 juni 2022

Na ruim 2 jaar afwezigheid vond afgelopen woensdag 22 juni wederom een openbare vergadering plaats van het Ossendrechtse Dorpsplatform. Ondanks de kleine bestuursbezettting kon voorzitter Adrie van der Vliet terugkijken op een bijzondere coronaperiode.

Enkele hoogtepunten, waarbij de financiële rol van het dorpsplatform duidelijke naar voren kwam , mede dankzij de financiële ondersteuning van Eneco, waren: donatie ODIO ivm vervangen kozijnen en dubbele beglazing, tennisvereniging de Meet volledig omgeschakeld naar LED verlichting, bouwkot van de carnavalsvereniging volledig omgeschakeld naar LED verlichting, bijzonder interessante lezing door astronaut Andre Kuipers, tractaties bewoners Mariahove en nog diverse kleinere evenementen.

Verkeer
Bestuurslid Tom Luijks deelde de metingen van de permanente snelheidsdisplays met het aanwezige publiek en kon constateren dat de gemiddelde snelheid van veel passanten zeer hoog was met een uitschieter van 135 km per uur op een 60 km weg.

Nieuwe wethouder dorpsplatforms
De nieuwe wethouder Thierry de Heer stelde zich aan het aanwezige publiek voor als de nieuwe wethouder voor het Dorpsplatform: hij vertelde er veel zin in te hebben en kon ook de toezegging doen dat hij open stond voor allerlei goede ideeën. Grote aandacht zal er besteed worden aan verkeersremmende maatregelen; veel aanwezige dorpsbewoners staken niet onder stoelen of banken dat er weinig waardering was voor de resultaten die tot op heden behaald zijn. Ook was er een groep inwoners speciaal hiervoor aanwezig vanwege een zeer vervelend verkeersincident onlangs, waarbij de aanwezige moeder op het allerlaatste moment haar kind en zichzelf in veiligheid kon brengen. De wethouder ging met deze groep in gesprek en is er een vervolggesprek afgesproken.

Gezocht nieuwe leden dorpsplatform

Het Dorpsplatform is naarstig op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn in het vervullen van een bestuursfunctie en zijn bijzonder welkom.
Heb je interesse neem dan contact op met een van ons of stuur een mail naar info@dorpsplatform-ossendrecht.nl , wij nemen dan contact met u op.

Rookmelders verplicht per 1-7-2022

Na de pauze werd er een zeer professionele voorlichting gegeven door dhr. Jos Loos van risicobeheer van de regionale brandweer inzake de verplichting om per 1 juli op elke woonverdieping een rookmelder te hebben en toonde de noodzaak aan middels zeer confronterende filmpjes.
Alle aanwezigen konden zich aanmelden voor een gratis rookmelder, beschikbaar gesteld door de gemeente Woensdrecht.

Volgende openbare vergadering zal 16 november 2022 zijn.

Openbare vergadering woensdag 22 juni 2022

Beste allemaal,

Eindelijk is het dan zover de eerste openbare vergadering na corona.
Wat hebben we jullie gemist en wat kijken we er naar uit om jullie weer te zien.

Zoals gebruikelijk in MFC de Drieschaar, aanvang 19.30 uur.

Agenda Openbare Vergadering 22 juni 2022

  1. Opening
  2. Terugblik Coronatijd
  3. Voorstellen Nieuwe Wethouder Dorpsplatforms
  4. Collegezaken
  5. Zorg café
  6. Verkeer 
  7. Pauze
  8. Presentatie/voorlichitng Brandweer i.v.m. verplichting rookmelders per 1-7-2022 *
  9. Rondvraag

  • * Voor alle aanwezigen is er – per huishouden/adres – na afloop van de openbare vergadering gratis een rookmelder af te halen bij het BuurtPreventieTeam. Met het BPT kunt u ook een afspraak maken om de rookmelder gratis op te laten hangen. (Voorwaarde is verder dat nog niet eerder een gratis rookmelder is verstrekt)