Agger met drie visliften

Inloopbijeenkomst over drie vispassages in Agger

22-10-2023 Algemeen Halsterse Zuidwestkrant

GEMEENTE WOENSDRECHT – REGIO – Vissen trekken van gebied naar gebied om zich voort te planten, om op te groeien, te overwinteren en om voedsel te vinden. Vissen komen op trekroutes soms obstakels tegen zoals een stuw, gemaal of terugslagklep. Waterschap Brabantse Delta maakt voor eind 2024 zeven locaties vispasseer, zodat vissen door kunnen zwemmen en niet meer gehinderd worden. Drie van deze locaties liggen in de gemeente Woensdrecht in de waterloop de Agger.

Het betreft de stuw Vermeer/ Aanwas, stuw Schenkedijk en stuw Schenkeldijk 1 (zie de afbeelding voor de ligging). Het waterschap voert het project uit samen met G. Van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf uit Brakel. Na een periode van onderzoek in het veld en het uitdiepen van mogelijkheden, is er een oplossing bedacht om de drie stuwen vispasseerbaar te maken. Op alle drie locaties wordt een vislift gemaakt. In het kort is de vislift een grote ronde bak met kamers met een luik. De vissen zwemmen vanuit het lage water de vislift in door de verschillende kamers. Op deze manier zwemmen de vissen langzaam omhoog om via een buis aan de andere kant van de stuw te komen. Op dezelfde manier kunnen ze ook terug zwemmen en is de stuw vispasseerbaar geworden.

Inloopbijeenkomst 

Op donderdag 2 november 2023 tussen 15:30 uur tot 17:30 uur zijn belangstellenden van harte welkom in MFC de Drieschaar aan de Ploeg 11 in Ossendrecht om de plannen te komen bekijken. We lichten graag de gekozen oplossing, de procedure, de planning en werkzaamheden toe tijdens deze inloopbijeenkomst. U hoeft zich voor deze bijeenkomst niet aan te melden. Heeft u vooraf vragen of wilt u meer informatie over het project? Neem dan contact op met Eline Boele via telefoonnummer +31 76 564 10 36 of stuur een e-mail naar vismigratie@brabantsedelta.nl

Aparte afvoer regen- en rioolwater in Ossendrecht:

Riolering in Ossendrecht aangepakt: aparte afvoer regen- en rioolwater

De riolering in Ossendrecht wordt ingrijpend vernieuwd. Er komt een gescheiden watersysteem, waarbij regenwater en het rioolwater afzonderlijk worden afgevoerd.

Wil de Jong 26-10-23, 18:00 (artikel in BNDeStem)

„Een flinke klus die vijf maanden in beslag gaat nemen”, zegt de Woendrechtse wethouder Jeffrey van Agtmaal die gisterochtend in de Augustijnenstraat een kijkje kwam nemen bij de werkzaamheden. Deze straat werd 55 jaar geleden aangelegd en het rioleringssysteem is verouderd.

Aanleg wadi’s

Ook worden er twee wadi’s aangelegd waarvan een wadi van 60 bij 20 meter aan de achterkant van de straat het meest in het oog springt. De grote wadi is nu nog een kale zandvlakte maar wordt in het najaar aangeplant. „Er komt een wandelpad langs de wadi en ook worden er bomen geplant”, zegt Van Agtmaal. De tweede kleinere wadi komt bij de speeltuin in de straat. Volgens de wethouder zijn er onterecht zorgen over die wadi. „Men denkt dat kinderen hier in het water terecht kunnen komen. In de wadi staat hooguit vijf minuten water bij een hevige regenbui.”

Behalve de Augustijnenstraat wordt ook Dominicanenstraat aangepakt en voorzien van een gescheiden waterafvoersysteem en worden de trottoirs en het wegdek geheel vernieuwd. Van Agtmaal zegt dat de straten nu zijn voorbereid op extreme regenbuien. Hij zegt dat er al een aantal straten in de gemeente is voorzien van het gescheiden afvoersysteem, maar dat er de komende jaren in alle Woensdrechtse kernen nog veel van dit soort werkzaamheden op stapel staan. „Heel veel woonwijken in onze gemeente zijn in de jaren 60 en 70 gebouwd en die straten en riolering zijn aan vervanging toe.”

Voortgang herontwikkeling Augustijnenstraat in Ossendrecht:

Werkzaamheden Augustijnenstraat en omgeving in volle gang

Door: Jose Van der Wegen do 26 okt., 16:30 Algemeen (bericht in Woensdrechtse Bode)

OSSENDRECHT – De werkzaamheden aan de oude riolering en bestrating van de Augustijnenstraat en omliggende straten zijn sinds medio oktober in volle gang. Inmiddels is op een deel van de Kapucijnenstraat zelfs al een deel van het werk gereed en zijn ze alweer bezig met het in gereedheid brengen van de straat voor nieuwe bestrating.

Elke doordeweekse dag wordt er door de mannen van aannemersbedrijf M.J. Oomen B.V. gewerkt aan de riolering en bestrating. De oude riolering en bestrating worden namelijk geheel vervangen. Er komt een gescheiden rioolsysteem, zodat het schone hemelwater niet meer tegelijk met het vuile rioolwater wordt afgevoerd. Het schone hemelwater wordt met behulp van speciale infiltratiebuizen in het gebied zelf bewaard, zodat bij langere periodes van hitte het gebied niet te veel last zal hebben van de droogte. Deze infiltratiebuizen laten niet al het water door, maar zijn licht waterdoorlatend. De omgeving van de Augustijnenstraat heeft bij extreme regenval vaak last van natte voeten en hoog water, maar door de aanleg van onder meer een wadi op het oude voetbalveldje en een kleine wadi bij de speeltuin, moet dit probleem straks verholpen worden. “Ouders hoeven ook niet bang te zijn dat de wadi bij de speeltuin een probleem op zal leveren. Het water zal hier heel snel weglopen en blijft eigenlijk niet staan. Kinderen kunnen hoogstens natte voeten oplopen en vuile kleding”, aldus wethouder Jeffrey van Agtmaal die een toelichting op de werkzaamheden gaf. De wadi bij de speeltuin is bovendien maar een kleintje in vergelijking met de wadi bij het oude voetbalveldje. Die is qua afmetingen veruit het grootste in de gemeente Woensdrecht. “We gaan deze net als bij de Noordrand in Ossendrecht voorzien van een wandelpad eromheen, zodat je straks heel mooi een wandeling kunt maken. Ook komen er nog bomen en andere planten en struiken in het kader van biodiversiteit.” Deze grote wadi ziet er nu nog uit als een grote kuil, maar zal volgend jaar al heel anders ogen. Volgens de wethouder zijn de werkzaamheden een goed voorbeeld van hoe wijken toekomstbestendig gemaakt worden en een impuls krijgen. “De riolering en bestrating worden vernieuwd, de wijk is straks bestand tegen extreem weer en er is meer biodiversiteit.” Ook bewoners kunnen meehelpen in de bestendigheid van hun wijk, door onder meer toestemming te geven om de hemelwaterafvoer ook op het nieuwe rioleringssysteem te laten koppelen.

Koor zingt verhuisspanning weg bij bewoners Mariahove

Een mooi krantenartikel uit BNDeStem van zaterdag 30 september 2023:

In De Drieschaar klinken klassiekers als ‘Ja, dat is Peter’, ‘Halleluja’ en ‘We’ll meet again’. Annie Damen, bewoner van Mariahove in Ossendrecht, kan haar enthousiasme niet verbergen. ,,Ik ben dol op deze muziek.”


Ossendrecht

Voor de liedjes tekent La Lisière, een dameskoor uit Wouwse Plantage. Ernest Meijlemans, penningmeester van Dorpsplatform Ossendrecht, wilde de bewoners van verzorgingshuis Mariahove er wat mee opvrolijken. ,,Ze verhuizen volgend jaar tijdelijk naar Hoogerheide door verbouwingen. We bieden deze middag aan om de overgang te verzachten.”

Tot groot genoegen dus van Annie Damen. ,,Ik heb dit koor uit Pindorp al eerder zien optreden. Thuis zing ik ook altijd mee, het is anders zo stil”, zegt ze met een glimlach.

Ook andere bewoners, vrijwilligers en mantelzorgers genieten zichtbaar van de muziek. ,,Het is fijn om eruit te zijn en iets anders te doen. Mijn vrouw Corry ziet uit naar de verhuizing. Daar krijgt ze een mooie kamer in de Hoogerwaard”, vertelt Jan Franken, lid van de cliëntenraad.

Toch zijn er veel mensen die het moeilijk vinden om over de verhuizing te praten. Die ligt gevoelig en praten geeft spanningen. ,,Maar muziek en een uitstapje naar De Drieschaar, daar fleuren ze wel van op”, zegt Kitty Vriens, dochter van Annie Damen.

Gerda van Oevelen, een ‘rolstoelduwer’, vergezelt Maria Goosens. ,,Na het overlijden van mijn schoonvader, een voormalige inwoner van het verzorgingstehuis, bleef ik helpen. Ik woon in Hoogerheide, dus ik zal Maria ook in de Hoogerwaard bijstaan.”

TanteLouise waardeert de inzet van het dorpsplatform voor het verzorgingshuis. ,,We zullen ze missen na onze verhuizing”, zegt Evelien Elsevier van de dagbesteding. ,,We hopen op voortzetting als we na een jaar terugkeren in Ossendrecht, want ze doen veel voor ons.”

(nieuwe) inwonersavond 22 september 2023

Kan een afbeelding zijn van 3 mensen, podium en tekst

Onder het motto “koop, sport en leef lokaal” hebben we als Dorpsplatform Ossendrecht op verzoek van de gemeente Woensdrecht een “nieuwe” inwonersavond georganiseerd.  

Voor het eerst is deze inwonersavond georganiseerd in de eigen kern. Samen met OVO (ondernemingsvereniging) en SBO (Stichting Buurtschappen Ossendrecht) hebben we deze avond vormgegeven. Alleen samen kunnen we Ossendrecht leefbaar houden. 

Mede dankzij de aanwezige verenigingen die werk maken van het op peil houden van hun ledenaantallen, ondernemers en andere maatschappelijke vertegenwoordigers hebben ruim dertig inwoners kennis kunnen maken met een gedeelte van het Ossendrechtse sociale- en verenigingsleven. 

Tevens is deze avond gebruikt als aftrap voor de introductie van het Ossendrechtse informatietasje met informatie van een groot aantal Ossendrechtse verenigingen en ondernemers, de client-ondersteunster en diverse maatschappelijke organisaties. 

Vanaf dit moment zullen nieuwe inwoners van ons mooi dorp de tasjes ontvangen van de plaatselijke makelaars en/of de woningstichting. 

Kortom een pilot dat zeker, met de nodige aanpassingen, een vervolg verdient. 

Jong en Oud

Vandaag, donderdag 21 september 2023, was het een heel regenachtige dag. De bewoners van Mariahove zouden eigenlijk naar t Paviljoen gaan, maar ja, die regen… Na contact met de basisschool is rap geschakeld en kwamen de kinderen naar Mariahove. Chapeau! Onderstaand een greep uit de foto’s.