Het eerste Ontmoetingscafe in Ossendrecht een groot succes

Woensdag 3 mei jl. was het zover. Het eerste Ontmoetingscafe in MFC De Drieschaar in Ossendrecht. Een samenkomst, georganiseerd door het Dorpsplatform Ossendrecht, WMO-clientondersteunster en BWI, voor mensen die het leuk vinden andere mensen te leren kennen, een bakje koffie te drinken en gezellig te babbelen. Als rode draad (thema) was een imker aanwezig. Mw M. Bastiaansen vertelde heel leuk en leerzaam over de bijen, de honing en wat daar allemaal bij komt kijken. De aanwezigen konden honing proeven en echte honing kopen. Wethouder Lars van der Beek was ook aanwezig. De circa dertig aanwezigen vonden het heel gezellig, een erg leuk initiatief en hopen dat er een volgend Ontmoetingscafe komt.  

Dat komt er zeker! Op woensdag 5 juli a.s. van 1030 tot 1230 uur in MFC De Drieschaar. We zijn het thema nog aan t uitwerken. Zodra dat bekend is, zal dat via Facebook, Insta, deze website, t Loopke en de weekkrantjes bekend worden gemaakt. Bent u er dan ook (weer) bij? Zo ja, dan is een belletje naar Elcilia Kleinschmidt of een mailtje (ontmoeting@dorpsplatform-ossendrecht.nl) voor 3 juli a.s. voldoende.  

ENERGIEBEURS 2023

Na de succesvolle Energiebeurs vorig jaar, dit jaar weer een Energiebeurs in de Drieschaar. In deze tijden van verduurzaming, waar we zorgvuldig met energie om willen gaan, kun je voor een deskundig en persoonlijk advies terecht in de Drieschaar. Een evenement vanuit Dorpsplatform Ossendrecht; georganiseerd door onze Ernest Meijlemans. Met ondersteuning van de Gemeente Woensdrecht.

Dus, 14 en 15 april in de Drieschaar, Ossendrecht. Bij de opening op 14 april om 13u is wethouder de Heer aanwezig. De Energiebeurs is open van 13u tot 17u op vrijdag, en van 10u tot 17u op zaterdag. De entree is gratis, je krijgt er een gratis consumptie bij. Kom zeker langs!

Deelnemers zijn Isolatiebedrijf Wibro (www.wibro.nl). Hanover Solar, Antoine Hoeven 06-46027253, met zonnepanelen (www.hanoversolar.de). De firma Ruissen Installatie- en Koeltechniek met warmtepompen en laadpalen (www.ruissen.info). Wout Energie, Wout van Elzakker, over dynamische energiecontracten. Glashandel P. van Veldhoven en Zn. met dubbele beglazing (www.glashandel-vanveldhoven.nl).

We moeten anders met energie omgaan, dat is voor de natuur en onszelf van belang. En met de huidige energieprijzen ook van belang voor je portemonnee. Op de Energiebeurs kun je terecht voor alles wat hier bij hoort; warmtepomp, zonnepanelen, spouwmuurisolatie, isolerende beglazing en zeer aantrekkelijke contracten bij een energieleverancier.

De energieprijzen zijn voor nu een beetje afgekoeld, hoe dat er in de toekomst uit gaat zien is onzeker. Het prijsplafond is tijdelijk, bescherm het milieu, en jezelf met de juiste energiemaatregelen. Twee vliegen in één klap.

Je krijgt een deskundig en compleet advies, bij betrokken bedrijven uit het dorp en de regio. Ook zijn er vanuit de gemeente Woensdrecht energiecoaches aanwezig (www.woensdrecht.nl/energiecoaches). Op verzoek komen ze kosteloos thuis bij je langs langs om samen te kijken wat voor energie maatregelen er mogelijk zijn voor je woning.

Allemaal hele goede redenen om langs te komen, dichtbij huis. In Ossendrecht!

ZorgCafé 1 maart 2023


MFC de Drieschaar
Ossendrecht

In 2023 zijn de toeslagen verhoogd!
De zorgtoeslag, huurtoeslag en het kindgebonden budget zijn per 1 januari 2023 extra omhoog gegaan.

De toeslagen gaan elk jaar omhoog, maar nu komt er nóg een bedrag bij. Dit is om mensen extra te ondersteunen, want het leven is een stuk duurder geworden.

Daarnaast komen in 2023 meer mensen in aanmerking voor een toeslag.
Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een toeslag in 2023, kom dan op 1 maart 2023 naar het zorgcafe in Ossendrecht.

Loop gewoon even binnen tussen 10.00 en 11.30 uur.

Medewerkers van de BWI en de client ondersteunster Mevr. Elcilia Kleinschmidt zullen u dan verder helpen.

Het punt voor al uw vragen over:
Toeslagen
Hulp bij de aanvraag van toeslagen
Studiefinanciering
Bijzondere bijstand, minimabeleid e.a. regelingen van ISD Brabantse Wal Woensdrechts Sportfonds
Jeugdsportfonds
Stichting Leergeld
Kinderhulp, Armoedefonds, e.a.
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Aanvragen schuldhulpverlening, het in kaart brengen van jouw Financiën Mantelzorg
Hulp voor u zelf
Eenzaamheid van uzelf of weet u iemand die eenzaam is?
Maar ook voor Ondersteuningsvragen met betrekking tot:
Hulpmiddelen
Woningaanpassingen
Huishoudelijke ondersteuning

Lekker in de eigen kern dicht bij huis.

Openbare Vergadering 1 maart 2023

Op 1 maart 2023 houden wij onze eerste openbare vergadering van 2023 in MFC de Drieschaar in Ossendrecht.
Aanvang is 19.30 uur.

Onderwerpen:

Voorstellen nieuwe leden en taakverdeling dorpsplatform.

Mededelingen wijkagent
Mededelingen College

Zorg
Verkeer
Ostrechtse data (Introductie)

Korte voorlichting digifraude/bankpasfraude

Verbeter de buurt-app uit de lucht, waar moeten we naar toe met meldingen openbare ruimte?

Korte presentatie nieuwe werkwijze.

Nieuw:
Vragen voor college, gemeente, wijkagent of dorpsplatform kunt u nu ook vooraf mailen naar: secretaris@dorpsplatform-ossendrecht.nl

Deze vragen worden dan behandeld tijdens de openbare vergadering. 

 

Monumenten in Ossendrecht.

Naar aanleiding van de presentatie tijdens de Dorpsplatform vergadering in november 2022. Een presentatie van de Stichting Erfgoed Zuidwesthoek.

Update 1 maart 2023; deze week heeft de gemeente het voormalige gemeentehuis van Ossendrecht officieel als monument aangemerkt.

Vind jij dat er andere panden/zaken in aanmerking komen voor de monumenten status; laat het ons weten. Geef je mening hier (aanklikken).

Tijdens de openbare vergadering van 16 november j.l. heeft Dees Verbeek een presentatie gegeven over de Stichting Behoud Cultuur-Historisch Erfgoed in de Zuidwesthoek en het aanwezig erfgoed in Ossendrecht. Je kunt de presentatie nakijken op de site van het dorpsplatform.  

Dorpsplatform Ossendrecht heeft de aanwezigen gevraagd om aan te geven welk “erfgoed” voor hen belangrijk is om te behouden. Naast de verwachte items als Gemeentehuis, RK en Protestantse kerk, Zr. Marie Adolphine en de kapel,werden Volksabdij, Berghoeve, Museum den Aanwas het Eikelhof (kerkhof en park), Berendrechtse begankenis, Ostrechtse Kaai en de Pastorie ook vaak genoemd. 

Van deze items hebben de RK kerk en de volksabdij al een gemeentelijke monumentenstatus en de Protestantse kerk en Museum den Aanwas zijn rijksmonumenten. Voor het voormalig gemeentehuis loopt op dit ogenblik een aanwijzingsverzoek voor gemeentelijk monument.  

Alle genoemde items in de vergadering zullen toegevoegd worden aan de concept monumentenlijst met de opmerking dat deze genoemd zijn door deelnemers aan de vergadering van het dorpsplatform, want het is belangrijk te weten wat de bevolking graag behouden ziet als erfgoed. Deze conceptlijst is een verzamellijst van al eerder gemaakte inventarissen binnen de gemeente. We hopen als stichting dat deze lijst de basis gaat zijn om mee te werken als de gemeente een erfgoedbeleid heeft opgesteld wat hopelijk in 2023 gaat gebeuren en dat we op die manier de juiste items als gemeentelijk erfgoed kunnen gaan benoemen. 

Bent u niet op de openbare vergadering geweest en toch graag uw mening geven over uw erfgoed toppers in Ossendrecht dan kunt u digitaal tot 15 april 2023 het daarvoor bestemde formulier invullen via deze LINK naar de inventarisatielijst. 

Overhandiging Opbergkoffers t.b.v. portofoons verkeersregelaars Ossendrecht


 
Donderdag 9 december j.l. ontving Nand Verelst van het team verkeersregelaars Ossendrecht 2 opbergkoffers voor de portofoons uit handen van Adrie van Overveld van het Dorpsplatform Ossendrecht. 
 
Door het gebruik van de koffers worden portofoons en batterijen gescheiden van elkaar vervoerd waardoor de levensduur wordt verlengd. Het dorpsplatform zorgde eerder al voor de portofoons en bijbehorende oortjes.  
 
Dit alles om in Ossendrecht de veiligheid bij evenementen te bevorderen.