Wie zijn wij en wat doen we?

Het Dorpsplatform Ossendrecht bestaat uit vrijwilligers die zich inzetten voor het dorp.

Onze voornaamste taak is om het college van burgemeester en wethouders te adviseren op het gebied van Openbare Ruimte, Verkeer & Vervoer en Veiligheid.

Daarnaast kunnen wij het gemeentebestuur ook ongevraagd advies geven op de beleidsvelden Milieu, Toerisme, Recreatie en Handhaving. Ook mogen wij de WMO-raad adviseren over WMO-aangelegenheden.

Wij houden drie keer per jaar een openbare vergadering in mfc De Drieschaar. Agenda’s en verslagen voor die vergaderingen vindt u op onze website.