ZorgCafé 6 juli 2022 kan niet doorgaan!

Door omstandigheden is MFC de Drieschaar komende woensdag niet beschikbaar voor het ZorgCafé.

Voor specifieke vragen kunt u altijd telefonisch contact opnemen met onze cliëntondersteunster mevrouw Elcilia Guy-Kleinschmidt op 06-19448804.

Eerstvolgende opening van het ZorgCafé is woensdag 7 september 2022.

UPDATE 4 juli 2022.

Woensdag 6 juli 2022 is het ZorgCafé Ossendrecht in de Drieschaar om half 10 weer geopend! 

Of je nu jong bent of oud iedereen is van harte welkom voor hulpvragen op allerlei gebied, een lekker bakje koffie en of een praatje!

Het zorgcafé is een samenwerking tussen het BWI en de cliënt-ondersteuner voor Ossendrecht, mevrouw Elcilia Guy-Kleinschmidt. We zijn blij dat we weer aan de slag kunnen, nu dat de Corona maatregelen voorbij zijn. 

Voor  informatie over wat er mogelijk is qua zorg, voor hulp bij schulden en voor andere vormen van ondersteuning kunt u nu ook weer in Ossendrecht terecht. Je hoeft er niet voor naar Hoogerheide. Kom gerust langs in de Drieschaar, er is een ruimte on vertrouwelijk te kunnen spreken. met de cliënt ondersteuner mevr. Elcilia Guy-Kleinschmidt. 

Wanneer?
Woensdag 1 juni 2022 vanaf 09.30 uur, eigenlijk elke 1e woensdag van de maand. 

Waar?
MFC de Drieschaar 

We gaan verder zoals de laatste keer voor de laatste lock down!

We delen het weer op in een vrije inloop vanaf half 10 tot half elf voor algemene vragen, een praatje en/of een gratis bakje koffie en de mogelijkheid om een afspraak te maken met een van de specialisten van de BWI of de cliëntondersteunster. 

Want als u een specifieke vraag heeft is er de mogelijkheid om een afspraak te maken. Wil je afspreken bel dan met de BWI; 0164-672049 of stuur een mail via de website van de BWI; www.bwiwoensdrecht.nl

Ook voor vragen m.b.t. de tegemoetkoming in de energiekosten kunt u in het zorg cafe terecht!
(Maak hiervoor bij voorkeur een afspraak maar even binnenlopen kan ook)

 Je kunt terecht voor vragen met betrekking tot:

Toeslagen
Hulp bij de aanvraag van toeslagen
Studiefinanciering
Bijzondere bijstand, minimabeleid e.a. regelingen van ISD Brabantse Wal Woensdrechts Sportfonds
Jeugdsportfonds
Stichting Leergeld
Kinderhulp, Armoedefonds, e.a.
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Aanvragen schuldhulpverlening, het in kaart brengen van jouw financiën Mantelzorg
Hulp voor u zelf
Eenzaamheid van uzelf of weet u iemand die eenzaam is?

Maar ook voor Ondersteuningsvragen met betrekking tot: 

hulpmiddelen 
woningaanpassingen
huishoudelijke ondersteuning

Er wordt dan een afspraak gemaakt voor u in MFC de Drieschaar en we zorgen er dan voor dat uw vraag door een van de specialisten van de BWI beantwoord kan worden. 

Voor specifieke vragen die niet kunnen wachten tot het zorgcafé kunt u altijd telefonisch contact opnemen met onze cliëntondersteunster Mevr. Elcilia Guy-Kleinschmidt 06-19448804.

Na woensdag 6 juli 2022 is het zorgcafé weer geopend op woensdag 7 september 2022  in MFC de Drieschaar.

Openbare Vergadering 22 juni 2022

Na ruim 2 jaar afwezigheid vond afgelopen woensdag 22 juni wederom een openbare vergadering plaats van het Ossendrechtse Dorpsplatform. Ondanks de kleine bestuursbezettting kon voorzitter Adrie van der Vliet terugkijken op een bijzondere coronaperiode.

Enkele hoogtepunten, waarbij de financiële rol van het dorpsplatform duidelijke naar voren kwam , mede dankzij de financiële ondersteuning van Eneco, waren: donatie ODIO ivm vervangen kozijnen en dubbele beglazing, tennisvereniging de Meet volledig omgeschakeld naar LED verlichting, bouwkot van de carnavalsvereniging volledig omgeschakeld naar LED verlichting, bijzonder interessante lezing door astronaut Andre Kuipers, tractaties bewoners Mariahove en nog diverse kleinere evenementen.

Verkeer
Bestuurslid Tom Luijks deelde de metingen van de permanente snelheidsdisplays met het aanwezige publiek en kon constateren dat de gemiddelde snelheid van veel passanten zeer hoog was met een uitschieter van 135 km per uur op een 60 km weg.

Nieuwe wethouder dorpsplatforms
De nieuwe wethouder Thierry de Heer stelde zich aan het aanwezige publiek voor als de nieuwe wethouder voor het Dorpsplatform: hij vertelde er veel zin in te hebben en kon ook de toezegging doen dat hij open stond voor allerlei goede ideeën. Grote aandacht zal er besteed worden aan verkeersremmende maatregelen; veel aanwezige dorpsbewoners staken niet onder stoelen of banken dat er weinig waardering was voor de resultaten die tot op heden behaald zijn. Ook was er een groep inwoners speciaal hiervoor aanwezig vanwege een zeer vervelend verkeersincident onlangs, waarbij de aanwezige moeder op het allerlaatste moment haar kind en zichzelf in veiligheid kon brengen. De wethouder ging met deze groep in gesprek en is er een vervolggesprek afgesproken.

Gezocht nieuwe leden dorpsplatform

Het Dorpsplatform is naarstig op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn in het vervullen van een bestuursfunctie en zijn bijzonder welkom.
Heb je interesse neem dan contact op met een van ons of stuur een mail naar info@dorpsplatform-ossendrecht.nl , wij nemen dan contact met u op.

Rookmelders verplicht per 1-7-2022

Na de pauze werd er een zeer professionele voorlichting gegeven door dhr. Jos Loos van risicobeheer van de regionale brandweer inzake de verplichting om per 1 juli op elke woonverdieping een rookmelder te hebben en toonde de noodzaak aan middels zeer confronterende filmpjes.
Alle aanwezigen konden zich aanmelden voor een gratis rookmelder, beschikbaar gesteld door de gemeente Woensdrecht.

Volgende openbare vergadering zal 16 november 2022 zijn.

Openbare vergadering woensdag 22 juni 2022

Beste allemaal,

Eindelijk is het dan zover de eerste openbare vergadering na corona.
Wat hebben we jullie gemist en wat kijken we er naar uit om jullie weer te zien.

Zoals gebruikelijk in MFC de Drieschaar, aanvang 19.30 uur.

Agenda Openbare Vergadering 22 juni 2022

  1. Opening
  2. Terugblik Coronatijd
  3. Voorstellen Nieuwe Wethouder Dorpsplatforms
  4. Collegezaken
  5. Zorg café
  6. Verkeer 
  7. Pauze
  8. Presentatie/voorlichitng Brandweer i.v.m. verplichting rookmelders per 1-7-2022 *
  9. Rondvraag

  • * Voor alle aanwezigen is er – per huishouden/adres – na afloop van de openbare vergadering gratis een rookmelder af te halen bij het BuurtPreventieTeam. Met het BPT kunt u ook een afspraak maken om de rookmelder gratis op te laten hangen. (Voorwaarde is verder dat nog niet eerder een gratis rookmelder is verstrekt)

Jong en Oud met elkaar in verbinding

Oud en Jong in contact met elkaar

Als vervolg op de succesvolle activiteit “storytelling” waarin ouderen vertelden
over spelletjes uit hun jeugd en de kinderen vertelden over de spelletjes die vandaag gespeeld worden in 2022 een scala aan activiteiten waarbij oud en jong verbinding met elkaar zoeken.

Zoals al aangegeven hebben we voor 2022 een aantal “jong en oud” activiteiten op de planning staan.

In de week voor pasen hebben groep 2 en 3 samen met de ouderen van Mariahove paastekeningen gekleurd.

Op het programma staan verder nog appelflappen bakken met groep 6/7 in de week van 20 juni 2022, in de week van 26 september gaat groep 4 samen liedjes zingen en in de weken voor sinterklaas zal groep 3 samen knutselen of misschien dat ze samen een toneelstukje instuderen voor de Sint.

Dit alles vanuit een samenwerking tussen Tante Louise (vestiging Mariahove), basisschool het Paviljoen en Stichting Dorpsplatform Kern Ossendrecht.

Zorgcafe 4 mei 2022

Woensdag 4 mei is het ZorgCafé Ossendrecht in de Drieschaar om half 10 weer geopend! 

Het zorgcafé is een samenwerking tussen het BWI en de cliënt-ondersteuner voor Ossendrecht, mevrouw Elcilia Guy-Kleinschmidt. We zijn blij dat we weer aan de slag kunnen, nu dat de Corona maatregelen voorbij zijn. 

Voor  informatie over wat er mogelijk is qua zorg, voor hulp bij schulden en voor andere vormen van ondersteuning kunt u nu ook weer in Ossendrecht terecht. Je hoeft er niet voor naar Hoogerheide. Kom gerust langs in de Drieschaar, er is een ruimte on vertrouwelijk te kunnen spreken. met de cliënt ondersteuner mevr. Elcilia Guy-Kleinschmidt. 

Wanneer?
Woensdag 4 mei 2022 vanaf 09.30 uur, eigenlijk elke 1e woensdag van de maand. 

Waar?
MFC de Drieschaar 

We gaan verder zoals de laatste keer voor de laatste lock down!

We delen het weer op in een vrije inloop vanaf half 10 tot half elf voor algemene vragen, een praatje en/of een gratis bakje koffie en de mogelijkheid om een afspraak te maken met een van de specialisten van de BWI of de cliëntondersteunster. 

Want als u een specifieke vraag heeft is er de mogelijkheid om een afspraak te maken. Wil je afspreken bel dan met de BWI; 0164-672049 of stuur een mail via de website van de BWI; www.bwiwoensdrecht.nl

Ook voor vragen m.b.t. de tegemoetkoming in de energiekosten kunt u in het zorg cafe terecht!
(Maak hiervoor bij voorkeur een afspraak maar even binnenlopen kan ook)

 Je kunt terecht voor vragen met betrekking tot:

Toeslagen
Hulp bij de aanvraag van toeslagen
Studiefinanciering
Bijzondere bijstand, minimabeleid e.a. regelingen van ISD Brabantse Wal Woensdrechts Sportfonds
Jeugdsportfonds
Stichting Leergeld
Kinderhulp, Armoedefonds, e.a.
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Aanvragen schuldhulpverlening, het in kaart brengen van jouw financiën Mantelzorg
Hulp voor u zelf
Eenzaamheid van uzelf of weet u iemand die eenzaam is?

Maar ook voor Ondersteuningsvragen met betrekking tot: 

hulpmiddelen 
woningaanpassingen
huishoudelijke ondersteuning

Er wordt dan een afspraak gemaakt voor u in MFC de Drieschaar en we zorgen er dan voor dat uw vraag door een van de specialisten van de BWI beantwoord kan worden. 

Voor specifieke vragen die niet kunnen wachten tot het zorgcafé kunt u altijd telefonisch contact opnemen met onze cliëntondersteunster Mevr. Elcilia Guy-Kleinschmidt 06-19448804.

Na woensdag 4 mei 2022 is het zorgcafé ook geopend op woensdag 1 juni 2022 en woensdag 6 juli 2022  in MFC de Drieschaar.

ZorgCafé Ossendrecht gaat weer van start!!

Woensdag 6 apil gaat het ZorgCafé Ossendrecht in de Drieschaar om half 10 weer van start! 

Het zorgcafé is een samenwerking tussen het BWI en de cliënt-ondersteuner voor Ossendrecht, mevrouw Elcilia Guy-Kleinschmidt. We zijn blij dat we weer aan de slag kunnen, nu dat de Corona maatregelen voorbij zijn. 

Voor  informatie over wat er mogelijk is qua zorg, voor hulp bij schulden en voor andere vormen van ondersteuning kunt u nu ook weer in Ossendrecht terecht. Je hoeft er niet voor naar Hoogerheide. Kom gerust langs in de Drieschaar, er is een ruimte on vertrouwelijk te kunnen spreken. met de cliënt ondersteuner mevr. Elcilia Guy-Kleinschmidt. 

Wanneer?
Woensdag 6 april 2022 vanaf 09.30 uur, eigenlijk elke 1e woensdag van de maand. 

Waar?
MFC de Drieschaar 

We gaan verder zoals de laatste keer voor de laatste lock down!

We delen het weer op in een vrije inloop vanaf half 10 tot half elf voor algemene vragen, een praatje en/of een gratis bakje koffie en de mogelijkheid om een afspraak te maken met een van de specialisten van de BWI of de cliëntondersteunster. 

Want als u een specifieke vraag heeft is er de mogelijkheid om een afspraak te maken. Wil je afspreken bel dan met de BWI; 0164-672049 of stuur een mail via de website van de BWI; www.bwiwoensdrecht.nl

 Je kunt terecht voor vragen met betrekking tot:

Toeslagen
Hulp bij de aanvraag van toeslagen
Studiefinanciering
Bijzondere bijstand, minimabeleid e.a. regelingen van ISD Brabantse Wal Woensdrechts Sportfonds
Jeugdsportfonds
Stichting Leergeld
Kinderhulp, Armoedefonds, e.a.
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Aanvragen schuldhulpverlening, het in kaart brengen van jouw financiën Mantelzorg
Hulp voor u zelf
Eenzaamheid van uzelf of weet u iemand die eenzaam is?

Maar ook voor Ondersteuningsvragen met betrekking tot: 

hulpmiddelen 
woningaanpassingen
huishoudelijke ondersteuning

Er wordt dan een afspraak gemaakt voor u in MFC de Drieschaar en we zorgen er dan voor dat uw vraag door een van de specialisten van de BWI beantwoord kan worden. 

Voor specifieke vragen die niet kunnen wachten tot het zorgcafé kunt u altijd telefonisch contact opnemen met onze cliëntondersteunster Mevr. Elcilia Guy-Kleinschmidt 06-19448804.

Na woensdag 6 april 2022 is het zorgcafé ook geopend op woensdag 4 mei 2022, woensdag 1 juni 2022 en woensdag 6 juli 2022  in MFC de Drieschaar.