Nieuws

Update volwassenen in beweging

Bewegen is goed, bewegen is belangrijk. Zeker nu!

Beste bewoner(s), 

In navolging op het eerdere bericht kunnen we nu melden dat naar alle waarschijnlijkheid op 16 februari a.s. de werkzaamheden beginnen om het calisthenics park in de speeltuin 

Volwassenen in Beweging Callisthenics UPDATE

Bewegen is goed, bewegen is belangrijk. Zeker nu!

 

Beste bewoner(s), 

Buiten sporten en bewegen is altijd goed en wellicht in deze corona tijd nog meer van belang.

Volwassenen in beweging

Tijdens de openbare vergadering van november 2019 hebben we u geïnformeerd over het idee van Rob en Astrid – gesteund door een aantal sportieve mensen en clubs/verenigingen uit Ossendrecht - om de mogelijkheden te bekijken voor een work-out toestel of met een mooi woord “calisthenics”  in Ossendrecht. Graag hadden we u op onze openbare vergadering van november nader geïnformeerd over calisthenics en de stand van zaken met betrekking tot de uitwerking van dit idee.

annuleren openbare vergadering 18 november 2020

Beste dorpsgenoten,

Géén openbare vergadering in de Drieschaar 18 november

Onderhoud begtraafplaatsen

 Door de gemeente is een overzicht gepubliceerd met de planning van de terugkerende werkzaamheden op de begraafplaatsen per maand. 

 
Magnolia's

Magnolia’s

 

Beste inwoners van Ossendrecht.

U heeft massaal gebruik gemaakt van de mogelijkheid om magnolia’s te bestellen en van Ossendrecht een echt magnoliadorp te maken.  Het is op dit moment niet meer mogelijk om nog magnolia’s te bestellen. 

We krijgen op dit moment veel vragen over de uitlevering van de magnolia’s. 

Peter is op dit moment druk bezig om de laatste bestellingen in orde te maken. 

Gebruik contactformulier

Laatste 2 weken hebben we problemen met het beantwoorden van vragen welke via het contactformulier op de website binnenkomen.

Openbare Vergadering Woensdag 4 maart 2020

Openbare Vergadering Dorpsplatform Ossendrecht

Woensdag 4 maart 2020 
aanvang 19.30 uur in de MFC de Drieschaar

Met o.a.

Presentatie Christoph de Bie over project Rent a BOA

Wijkagent Frank Nolten over politie en verkeerszaken

De verkeersgroep Ossendrecht zal de eerste meetresultaten van de snelheidsdisplay presenteren

Magnoliaproject

Gratis Magnolia voor in de voortuin?

Magnolia voor in de voortuin

Bij de start van het magnoliaproject is afgesproken dat we het heel mooi zouden vinden dat we naast de gemeentetuintjes
ook in privé voortuintjes magnolia’s zouden kunnen bewonderen.

Hierbij is het idee ontstaan om een 100-tal magnolia’s gratis ter beschikking te stellen aan inwoners van Ossendrecht en Calfven .

Sociaal Zorgpunt 12 februari 2020

Woensdag 12 februari 2020  is het Sociaal Zorgpunt Ossendrecht weer geopend van 09.30 tot 11.30 uur.

 

NU EXTRA SERVICE!

 

NIEUWE SERVICE Sociaal Zorgpunt Ossendrecht.

Sociaal Zorgpunt Ossendrecht 13 november 2019

Woensdag 13 november 2019 is het Sociaal Zorgpunt weer open in Ossendrecht.

Openbare Vergadering Dorpsplatform 13 november 2019

 

Woensdagavond 13 november 2019

Aanvang 20.00 uur in MFC de Drieschaar in Ossendrecht

 

Met o.a. een presentatie over buurtbemiddeling, voortgang magnoliaproject, collegezaken, sociaal zorgpunt en natuurlijk het verkeer.

Verder is er de mogelijkheid om vragen te stellen.

 

Tot woensdagavond 13 november 2019

Sociaal Zorgpunt Ossendrecht

Sociale vraagbaak binnenkort ook in Ossendrecht

Goed nieuws! Ossendrechtenaren hoeven straks niet meer voor alle vragen op het gebied van sociale zorg naar Hoogerheide. Vanaf woensdag 11 september 2019 start het Sociaal Zorgpunt Ossendrecht in MFC de Drieschaar. Een ochtend in de maand van 09.30 tot 11.30 uur kun je er terecht met allerlei vragen. Tot voorjaar 2020 zal dat zijn op 9 oktober, 13 november, 11 december, 8 januari en 12 februari.

Buurtbemiddeling ook in Ossendrecht

Buurtbemiddeling Woensdrecht

Vanaf 1 januari biedt WijZijn Traversegroep buurtbemiddeling in de gemeente Woensdrecht. Voor en door de inwoners van de gemeente.

Openbare Vergadering Dorpsplatform Ossendrecht

Woensdag 26 juni 2019 is er weer een openbare vergadering van het Dorpsplatform Ossendrecht.

Aanvang 19.30 uur MFC de Drieschaar.

Op de agenda in ieder geval presentaties van de heer Jansen over het voorzieningenteam van de BWI, de heer Bosse over de wijnboerderij in Ossendrecht.

Verder de stand van zaken m.b.t. de magnolia's, het sociaal zorgpunt Ossendrecht en de werkgroep verkeer.

Daarnaast actuele zaken vanuit het college. 

 

BASF presentatie gemist?????

Hierbij de presentatie van de BASF m.b.t. het onderhoud.

Maandag 15 april 2019

Voorlichting BASF in verband met komende werkzaamheden!!

Openbare vergadering 13 maart 2019

Openbare Vergadering woensdag 13 maart 2019

 

Onderstaande onderwerpen staan in ieder geval op de agenda

 

·      Terugkoppeling n.a.v. de presentatie van Wethouder van de Beek

·      Alex Ouwens van Eneco zal een presentatie verzorgen over duurzame energie.

Kaartjes schaatsbaan Hoogerheide

Kaartjes schaatbaan Hoogerheide voor basisschoolkinderen

Openbare vergadering 2019

De eerstvolgende openbare vergadering is woensdag 13 maart 2019.

Presentatie wethouder Lars van de Beek

Presentatie wethouder Lars van de Beek

Openbare vergadering woensdag 21 november 2018

Aanvang 19.30 uur in M.F.C. de Drieschaar

Met in ieder geval presentatie wethouder van de Beek over het armoedebeleid.

Robert Stoop van Natuumonumenten over hun visie m.b.t. de Meiduinen

Openbare vergadering 13 juni 2018

Openbare vergadering woensdag 13 juni 2018

Drieschaar Ossendrecht

Aanvang 19.30 uur

Verslag Openbare Vergadering 14 maart 2018

Verslag Openbare Vergadering 14 maart 2018

Presentatie Peter Blommerde 11 april 2018

Presentatie Peter Blommerde 11 april 2018

Openbare vergadering 14 maart 2018

Openbare vergadering 14 maart 2018

Presentatie Inloopavond Noordrand 12 - 12 -2017

Presentatie Inloopavond Noordrand 12 - 12 -2017

Terugkoppeling thema avond verkeersveiligheid

Terugkoppeling thema avond verkeersveiligheid

Gladheidbestrijdingsplan 2017 2018

Gladheidbestrijdingsplan 2017 2018

Inloopavond Plan Noordrand 12 december 2017

Inloopavond Plan Noordrand 12 december 2017

Verslag OV 21-06-2017

Verslag OV 21-06-2017

Openbare vergadering op 22 november

OSSENDRECHT – Dorpsplatform Ossendrecht houdt op woensdag 22 november weer een openbare vergadering. Deze avond vindt plaats in mfc De Drieschaar en start om 19.30 uur.

Openbare vergadering op woensdag 21 juni

OSSENDRECHT - Dorpsplatform Ossendrecht houdt op woensdag 21 juni weer haar openbare vergadering. Die begint om 19.30 uur in mfc De Drieschaar.

Verslag openbare vergadering 8 maart

Opening:

Adrie opent de vergadering en blikt even terug op het afgelopen jaar. Een druk jaar vanwege de verzelfstandiging. Ook een aantal projecten opgepakt, waar best wel wat tijd in is gaan zitten. Wat de verzelfstandiging betreft laten we dit op ons afkomen. We willen blijven luisteren naar wat er speelt onder de inwoners.

Buurtnatuur Buurtwaterfonds subsidie

Buurtnatuur Buurtwaterfonds subsidie

Presentatie Buurtkracht

Presentatie Buurtkracht

Openbare vergadering woensdag 8 maart 2017

Vergadering Dorpsplatform OssendrechtWoensdag 8 maart 201719.30 uur MFC de DrieschaarAGENDA (als bijlage)

Zorgboerderij de Leemberg

Presentatie

Terugkoppelingen Openbare vergadering 2 november 2016

Terugkoppelingen Openbare vergadering 2 november 2016

Verslag openbare vergadering 2 november 2016

Verslag openbare vergadering 2 november 2016

Openbare vergadering op woensdag 2 november

Dorpsplatform Ossendrecht houdt op woensdag 2 november weer haar openbare vergadering. Dit keer is Zorgboerderij De Leemberg gevraagd om een presentatie te geven over haar activiteiten. Ook zal ons dorpsplatformlid Elcilia Guy uitleg geven over haar activiteiten als cliëntondersteuner.

Verslag openbare vergadering 2 juni 2016

Opening

Adrie opent de vergadering. Bijzonder welkom aan Louis Vriens van waterschap Brabantse Delta.

 

Noordpolder

Opknapbeurt speeltuin Molenstraat van start

De firma Hendrickx Grondverzet BV begint vrijdag 17 juni aan de aanpassing van de zandbak in de speeltuin aan de Molenstraat/Bevrijdingsstraat in Ossendrecht. Daarbij worden de oude houten bielzen verwijderd en komt er een geleidelijk talud aan de achterzijde van de zandbak. De zandbak krijgt zo een frissere en veiligere uitstraling.

Openbare vergadering op donderdag 2 juni

OSSENDRECHT – Dorpsplatform Ossendrecht houdt op donderdag 2 juni weer haar openbare vergadering. Dit keer het waterschap Brabantse Delta gevraagd om uitleg te geven over de ontwikkelingen in de Noordpolder bij Calfven.

Verslag bijeenkomst over mobiliteit

Het dorpsplatform schuift regelmatig aan bij een overleg over mobiliteit in de gemeente Woensdrecht. Daar gaat het onder meer over het busvervoer en ook over andere vervoersmogelijkheden. 26 april was er weer een overleg. Hieronder is het verslag terug te lezen. 

1. Welkom door wethouder en vaststellen agenda

Antwoorden op veel gestelde vragen over bloembakken
Zoals jullie wellicht wel gezien hebben, hebben we begin deze maand tien bloembakken geplaatst in Ossendrecht. Daarop hebben we veel reacties gehad. Veel positieve, maar er bleken toch ook wat vragen te leven bij mensen. Daarom hebben we de belangrijkste vragen en antwoorden op een rijtje gezet: 
 
- Waarom zijn deze bloembakken in Ossendrecht geplaatst?
Inloopavond over Jeugd in Beweging

Dorpsplatform Ossendrecht, de gemeente Woensdrecht en de verschillende werkgroepen die betrokken zijn bij het project Jeugd in Beweging houden op woensdag 16 maart een inloopavond om hun plannen te presenteren. Op dit moment spelen er verschillende initiatieven in het dorp om speeltuintjes te verbeteren. Onder de noemer Jeugd in Beweging komen al die ideeën samen en worden de speelplekken met elkaar verbonden.

Verslag Openbare vergadering 16 februari

Adrie opent de openbare vergadering. Hij wenst iedereen nog een gelukkig nieuwjaar en spreekt de wens uit dat we dit jaar mooie projecten met zijn allen kunnen realiseren.

Wijkcoördinatoren

Vellingswerkzaamheden van Staatsbosbeheer op Stoppelbergen
Dit bericht ontvingen wij van Staatsbosbeheer: 
 
Na 29 februari starten vellingswerkzaamheden in Stoppelbergen. Het bos is eerder zorgvuldig geïnventariseerd op nestholtes, nesten en
mierenhopen volgens de Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer. Ook tijdens de houtoogst wordt hierop gelet.
 
Agenda OV 16 februari 2016

Agenda OV 16 februari 2016

Verslag Openbare Vergadering 10 november 2015

Verslag Openbare Vergadering 10 november 2015

Ossendrecht brengt jeugd in beweging

OSSENDRECHT – Ossendrecht gaat de komende tijd diverse speelplekken en –tuinen aanpakken. Onder de noemer ‘Jeugd in Beweging’ werken onder meer het dorpsplatform, ouders, kinderen, omwonenden en gemeente samen om diverse speellocaties te verbeteren en met elkaar te verbinden.

Trafohuisje Cichoreiplein wordt klapstuk centrum Ossendrecht

OSSENDRECHT – Tijdens Echt Ostrechts op zondag 13 december onthult Dorpsplatform Ossendrecht de metamorfose van het trafohuisje op het Cichoreiplein in Ossendrecht. Het gebouwtje zit nu nog vol graffiti maar wordt straks omgetoverd tot een kunstwerk, waarvan wij zeker weten dat alle Ossendrechtenaren er trots op zullen zijn!

Nieuwe komborden voor Calfven onthuld

CALFVEN – Leden van het Ossendrechtse dorpsplatform hebben vandaag samen met wethouder Jeffrey van Agtmaal de nieuwe komborden voor Calfven onthuld. De borden sluiten aan bij de nieuwe welkomstborden, die eerder dit jaar al in Ossendrecht werden geplaatst.

Openbare vergadering op dinsdag 10 november

OSSENDRECHT – Dorpsplatform Ossendrecht houdt op dinsdag 10 november weer een openbare vergadering in mfc De Drieschaar. We zien steeds vaker nieuwe gezichten op onze vergaderingen afkomen en hopen met onze agenda ook nu weer het Ossendrechtse publiek aan te spreken.

Terugkoppelingen openbare vergadering 17 juni 2015

Boekstartkoffertje Bibliotheek

Verslag openbare vergadering 17 juni 2015

Openbare vergadering 17 juni 2015

 

Inventarisatie spreekrecht

Johan van Mechelen heeft een aantal filmpjes gemaakt van snelheidsduivels op de Aanwas. Hij probeert al jaren aan te geven bij de gemeente dat dit een gevaarlijke situatie is, maar krijgt bij de gemeente steeds nul op request.

Stand van zaken Accommodatiebeleid

Tijdens onze openbare vergadering van 17 juni heeft wethouder Jeffrey van Agtmaal een toelichting gegeven op de bezuinigingen op de gemeentelijke accommodaties. In onderstaand overzicht is te zien wat de stand van zaken is per accommodatie.

 

Huurharmonisatie voetbalverenigingen

Dashboardlijst bij openbare vergadering 17 juni 2015

 

 

 


Nr.

 

 

Onderwerp

 

 

Vraag dorpsplatforms

 

 

Status/ Antwoord gemeente

Actielijst bij openbare vergadering 17 juni 2015

ACTIELIJST OPENBARE VERGADERING DORPSPLATFORM OSSENDRECHT

Datum:                       5 februari 2015

Voorzitter:                  A. v/d Vliet

Openbare vergadering op woensdag 17 juni

Dorpsplatform Ossendrecht houdt op woensdag 17 juni weer haar openbare vergadering. Dit keer staan er veel ruimtelijke onderwerpen op de agenda, zoals verkeer, groen en onderhoud.

Concept Woonvisie gemeente Woensdrecht

De gemeente Woensdrecht heeft een concept Woonvisie opgesteld. Daarin staan de doelstellingen voor de komende jaren opgesteld. Als dorpsplatform hebben wij afgelopen najaar al aandacht gevraagd voor de kern Ossendrecht.

Nieuwe komborden heten bezoekers Ossendrecht welkom

 

OSSENDRECHT - De vier hoofdentrees van Ossendrecht zien er sinds donderdag 9 april een stuk kleurrijker uit. Dorpsplatform Ossendrecht onthulde toen samen met wethouder Jeffrey van Agtmaal het eerste nieuwe kombord aan het Moleneind. Ook aan de Onze Lieve Vrouw ter Duinenlaan, de Aanwas en de Langeweg worden deze nieuwe borden geplaatst.

Verslag Openbare Vergadering 4 februari 2015

Verslag Openbare Vergadering 

Dashboardlijst bij openbare vergadering 4 februari 2015

1.

Sluipverkeer

Status

Mei 2014: geen update

Actielijst bij openbare vergadering 4 februari 2015

Datum:                       12 november 2014

Voorzitter:                  A. v/d Vliet

Nieuwe kadernota Integrale Veiligheid
De gemeente Woensdrecht heeft een nieuwe Kadernota Integrale Veiligheid. Daarin staan de prioriteiten voor 2015 tot 2018 vastgesteld.
 
Nieuwsbrief van de Wmo Adviesraad

De Wmo Adviesraad houdt ons regelmatig op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en andere thema's in het sociale domein. In de bijlage treft u de nieuwsbrief van januari 2015 aan. 

Openbare vergadering op woensdag 4 februari

OSSENDRECHT - Dorpsplatform Ossendrecht houdt op woensdag 4 februari weer haar openbare vergadering. Zoals u van ons gewend bent, staan er weer een aantal interessante thema’s op de agenda.

Nieuwsbrief van de Wmo Adviesraad

De Wmo Adviesraad houdt ons regelmatig op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en andere thema's in het sociale domein. In de bijlage treft u de nieuwsbrief van december 2014 aan. 

Verslag openbare vergadering 12 november

Opening

Adrie opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Hij nodigt wethouder Jeffrey van Agtmaal uit om zich voor te stellen.

Nieuwsbrief van de Wmo Adviesraad

De Wmo Adviesraad houdt ons regelmatig op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en andere thema's in het sociale domein. In de bijlage treft u de nieuwsbrief van oktober 2014 aan.

 

Reactie op de Nota van Uitgangspunten voor de woonvisie

Naar aanleiding van opmerkingen tijdens onze openbare vergadering en reacties die wij via de mail hebben binnen gekregen over de Nota van Uitgangspunten voor de Woonvisie, hebben wij gemeend de volgende opmerkingen richting de gemeente te plaatsen:

 

Maandelijks overzicht Servicelijn gemeente

De gemeente plaatst voortaan iedere maand een overzichtje met de vijf meest voorkomende meldingen per kern bij de Servicelijn. Vanuit de dorpsplatforms en vanuit de politiek wordt er namelijk regelmatig gevraagd om inzicht te krijgen in de meldingen bij de Servicelijn.

Actielijst wijkschouw 7 oktober 2014

Op 7 oktober hebben wij weer een wijkschouw gelopen. Ditmaal zijn we vanaf De Drieschaar richting de Brouwerij gelopen. Daarna hebben we ook de Zuster Marie Adolphinestraat, Koningin Wilhelminastraat en het Eikelhofje meegepakt. Uit de wijkschouw kwamen de volgende acties:

Denk mee over de woonvisie van de gemeente Woensdrecht

De gemeente Woensdrecht werkt aan een nieuwe woonvisie. Die visie moet richting geven aan de woningbouwontwikkeling voor de komende jaren. De oude visie liep door tot 2009, daarna is er eigenlijk geen nieuwe visie meer opgesteld. Daarom heeft de gemeente nu eerst een Nota van Uitgangspunten opgesteld, dat de basis zal vormen voor de daadwerkelijke visie.

Geslaagde thema-avond veiligheid

Veiligheid is van ons allemaal. Dat zei burgemeester Steven Adriaansen bij de opening van de thema-avond over Veiligheid van het dorpsplatform en het buurtpreventieteam. De ruim zestig aanwezigen kregen tijdens de avond volop tips om woninginbraken en brandongelukken in huis te voorkomen.

Openbare vergadering op woensdag 12 november

OSSENDRECHT – Dorpsplatform Ossendrecht houdt op woensdag 12 november in mfc De Drieschaar weer haar openbare vergadering. Op de agenda staan onder meer de nieuwe activiteiten van de SBO (Stichting Buurtschappen Ossendrecht), glasvezel, ontwikkelingen in de openbare ruimte en het laatste nieuws over het busvervoer.

Dashboardlijst bij openbare vergadering 12 november

Versie: oktober 2014

 

Nr.

 

 

Onderwerp

 

 

Vraag dorpsplatforms

 

 

Status/ Antwoord gemeente

 

 

Actielijst bij openbare vergadering 12 november

Datum:                       12 mei 2014

Voorzitter:                  A. v/d Vliet

Vicevoorzitter:           A. van Loon

Preventieavond over veilige woonomgeving
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Een niet goed gedoofde sigaret of een vlam in de pan kan binnen enkele tellen grote schade aanrichten. Ook in Ossendrecht moest de brandweer vorig jaar bijna vijftig keer uitrukken voor brandbestrijding of hulpverlening in en rond de woning. Daarom hebben Dorpsplatform Ossendrecht en buurtpreventieteam Ossendrecht samen het initiatief genomen voor een thema-avond op dinsdag 4 november over veiligheid in en rond huis.
 
Jongeren gezocht die willen meepraten over wonen in kleine kernen

De Vereniging Kleine Kernen (VKK) is op zoek naar jongeren die willen meepraten over het wonen in een kleine kern. Daarvoor is men op zoek naar jongeren die er bewust voor kiezen om in eigen dorp te blijven wonen óf juist naar een andere, grotere kern trekken. VKK wil weten wat hen motiveert en start daarom in november met een community waarbij jongeren kunnen meepraten over hun ervaringen. 

Wijkschouw op dinsdag 7 oktober

Dinsdag 7 oktober staat de volgende wijkschouw weer op de planning. Tijdens een wijkschouw lopen een aantal leden van het dorpsplatform samen met de buitendienst van de gemeente een ronde door het dorp, maar iedereen die wil kan zich bij ons aansluiten. Soms zijn ook de woningstichting en de wijkagent present.

Eigendomsplaatjes op bankjes

In 2013 plaatste Dorpsplatform Ossendrecht op vijf verschillende locaties in en rond het dorp bankjes. Doel was om op deze manier een steentje bij te dragen aan de beleving van ons mooie buitengebied. We zien immers dat er veel gefietst en gewandeld wordt in Ossendrecht. Met de bankjes hebben we mooie rustpunten gecreëerd, waar ook veel gebruik van gemaakt wordt. 

 

Eind dit jaar duidelijkheid over Boudewijn Groeve

De gemeente Woensdrecht heeft ons een update gegeven over de stand van zaken rondom de Boudewijn Groeve. 

Allereerst is projectontwikkelaar Vestia in gesprek met Natuurmonumenten over de verkoop van alle gronden met een natuur- of bosbestemming. De gemeente ziet erop toe dat deze verkoop voor het einde van het jaar is afgerond.

Doe mee met Kern met Pit

Ook in 2015 kan er weer meegedaan worden met Kern met Pit. Bij deze leefbaarheidsactie gaat de Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij (KNHM) op zoek naar de beste ideeën die de woonomgeving verbeteren. Die ideeën krijgen duizend euro voor de uitvoering. Het beste project wint daarnaast nog een extra bonus van 1500 euro.

Kleine Kernen Krant bericht over Ostrechtse hangmandjes!

Sinds enkele weken is het centrum van Ossendrecht weer opgefleurd met vrolijke hangmandjes. Het dorpsplatform krijgt hierover veel positieve reacties en het straatbeeld ziet er weer kleurrijk uit. Ons bericht over de hangmandjes is door tal van media overgenomen, zelfs de Kleine Kernen Krant van de Vereniging Kleine Kernen bericht over de hangmandjes. Download hieronder de pagina met de Ostrechtse hangmandjes in het middelpunt. 

Organiseer ook een gezellig Burendag
De Burendag is weer in aantocht. Dit valt de Burendag jaar op zaterdag 27 september. Afgelopen jaar deden in heel Nederland bijna 1 miljoen mensen mee!
De mediawereld voor baby's en peuters anno 2014
Weet u het nog van vroeger? Met papa, mama, opa of oma samen een prentenboek doorbladeren. Gebergten, wilde dieren, verre landen, je kon het zo gek niet bedenken of er was wel een plaatjesboek over. We kunnen er niet omheen maar de tijden veranderen. Alles gaat digitaal, zo ook de prentenboeken. Niet alleen dat is veranderd, heel de mediawereld is in beweging.
 
Verslag openbare vergadering 12 mei 2014

Opening

Adrie opent de vergadering. Hij vervangt Arno, die geveld is door de griep.

 

Burgemeester Steven Adriaansen

Er is een nieuwe portefeuilleverdeling van het college. De taken zijn opnieuw verdeeld. Er zijn nu vier wethouders. College wil graag tandje bijzetten in burgerparticipatie. Daarom is één persoon aangesteld als vast aanspreekpunt voor dorpsplatforms. Dat is Jeffrey van Agtmaal.

Nostalgische draaiorgelklanken tijdens Ossendrechtse braderie
Onder het motto 'Ossendrecht laat ze draaien' zullen er tijdens de Ossendrechtse braderie nostalgische draaiorgelklanken te horen zijn. Deze draaiorgelactiviteit is geboren uit het idee om enerzijds aan de braderie in Ossendrecht een extra muzikaal en gezellig aspect toe te voegen en anderzijds om in Nederland deze bijzondere muziekmachines aan de vergetelheid te onttrekken.
 
Ostrechtse hangmandjes zijn weer terug!
Het centrum van Ossendrecht is weer opgefleurd met mooie hanging baskets, op z’n Ostrechts ook wel de hangmandjes genoemd. Het Ossendrechtse dorpsplatform heeft in totaal twintig hangmandjes geplaatst op de Markt, het Hondseind, het Adolphineplein, de Koningin Wilhelminastraat en bij de kerk.
 
Bekijk hier de presentatie over de piramide

Dhr. Jos Cuijpers heeft tijdens onze openbare vergadering van 12 mei een interessante presentatie gegeven over de 'Piramide van Ossendrecht'. Dhr. Cuijpers heeft in opdracht van de gemeente Woensdrecht cultuurhistorische locaties in kaart gebracht. Zo stuitte hij op drie belvedères (uitkijkpunten) in de omgeving van Ossendrecht. Eén bevindt zich in het bos van de Pottenbergen, één aan de Trambaan en de derde naast de Berghoeve in Calfven.

Wijkschouw Kerkstraat-Karmelietenstraat
Actielijst wijkschouw Ossendrecht 11-03-2014 
1. Boomspiegel herstraten tegenover Kartuizerstraat 2 
• Uitgezet ja 
Datum: 12-3-2014 
• Afgedaan ja 
Datum: 14-3-2014 
 
Dashboardlijst bij openbare vergadering 12 mei 2014
Versie: mei 2014
 
1. Idop Ossendrecht  
 
Status
Actielijst bij openbare vergadering 12 mei 2014
Datum: 28 oktober 2013
Voorzitter: A. v/d Vliet
Vicevoorzitter: A. van Loon
Afwezig: J.M. Fontein
Openbare vergadering op 12 mei 2014
Dorpsplatform Ossendrecht houdt op maandag 12 mei weer haar openbare vergadering. Er staan dit keer weer een aantal interessante thema’s op de agenda, zoals een terugblik op het openbaar vervoer, de Ossendrechtse kermis en de piramide bij de Berghoeve op Calfven.
 
Ook Ossendrecht stemt op Hoogerheide!
Vanuit Ossendrecht stemmen op Hoogerheide? Het lijkt vloeken in de kerk, maar toch helpt uw stem voor Hoogerheide ook ons dorp. Want Hoogerheide doet mee met de Brabantse Dorpen Derby.
 
Ossendrechtse vrijwilligers voor 4 mei comité gezocht

In iedere kern organiseert de werkgroep 4 mei samen met de gemeente Woensdrecht de Dodenherdenking. De gemeente is verantwoordelijk voor de ceremonie bij het monument, de werkgroep voor de organisatie van onder andere de herdenkingsbijeenkomst.

Bussen blijven rijden naar Ossendrecht en Putte!
Geweldig goed nieuws voor Ossendrecht en Putte! De provincie gaat toch niet snijden, maar laat buslijn 105 naar onze mooie dorpen rijden!! Bijzonder is ook dat Van Heugten 105 als voorbeeld noemt. Heeft onze kaartenactie met 2600 handtekeningen toch duidelijk effect gehad.
 
Hieronder het persbericht van de provincie Noord-Brabant:
 
Meer dan 2600 handtekeningen voor behoud lijn 105
De dorpsplatforms van Ossendrecht en Putte hebben onlangs een handtekeningactie gehouden voor het behoud van een volwaardige buslijn 105. In totaal zijn er 4500 actiekaarten huis-aan-huis verspreid en daarvan zijn er 2200 met handtekening terug ingeleverd. Daarnaast is ook online de petitie nog eens 400 keer getekend. Dat komt neer op 55 procent van alle huishoudens en dat is een geweldige respons!
Dorpsplatform heeft meegedaan aan landelijke Opschoondag

Gisteren heeft Dorps Platform Ossendrecht meegedaan met de landelijke Opschoondag. Met twee groepjes vrijwilligers hebben we zwerfvuil geraapt op de Schaepmanlaan, Bevrijdingsstraat, Molenstraat (speeltuin), Churchillstraat, Kennedylaan, Hoefke, Duinstraat, Wassevendreef, Markt, Hondseind, Cichoreiplein, Adolphineplein en Molendreef.

Wifi voor Drieschaar en andere mfc’s
Het college heeft ingestemd met een voorstel van Dorpsplatform Ossendrecht om wifi aan te leggen in mfc De Drieschaar. Het voorstel is zelfs zo goed ontvangen, dat het gemeentebestuur ook in de mfc’s van Putte en Huijbergen wil overgaan tot de aanleg van wifi.
 
Vrijwilligers voor cursus Klik & Tik gezocht
Dorpsplatform Ossendrecht start in samenwerking met Bibliotheek vanaf 14 april met een gratis cursus ‘Klik & Tik – Het internet op’. Inmiddels hebben zich al zo’n dertig mensen aangemeld voor de cursus om kennis te leren maken met het internet. Om alle cursisten goed te kunnen begeleiden zijn wij echter nog op zoek naar vrijwilligers.
 
Licht gaat branden op Onze Lieve Vrouw ter Duinenlaan
Goed nieuws voor de Onze Lieve Vrouw ter Duinenlaan in Ossendrecht! Imtech start deze week (week 13) met de aanleg van nieuwe verlichting. Dat heeft de gemeente Woensdrecht aan Dorpsplatform Ossendrecht bevestigd.
 
Gratis cursus ‘Klik & Tik - het internet op’ in Ossendrecht
Of je het nu leuk vindt of niet: het internet wordt steeds belangrijker in het dagelijks leven.  Wil je iets kopen, informatie krijgen van de overheid, een vakantie boeken, je bankzaken regelen, het gaat allemaal en steeds vaker via het internet. De cursus “Klik & Tik. Het internet op” helpt je de weg te vinden op het internet. Je leert hoe je er zoekt en hoe je websites bekijkt. Hoe schrijf je een e-mail en hoe kun je bestanden ‘downloaden’?  Het komt allemaal aan bod.
Verslag openbare vergadering 6 februari 2014
Opening
Arno opent de vergadering. We hebben de blokken en pauze afgeschaft. Men is vrij om tijdens de vergadering koffie en thee te pakken.
Arno stelt de agenda vast.
 
Spreekrecht
Er zijn geen insprekers
 
Groenproject De 4 Lanen
Het dorpsplatform heeft afgelopen weekend een kijkje genomen bij buurtvereniging De 4 Lanen. We werden rondgeleid door Peter Blommerde en Herman Beverlande. Zij namen twee jaar geleden het initiatief om het groen in hun wijk weer aantrekkelijk te maken. Het gaat dan om de Wilgenlaan, Eikenlaan, Sparrenlaan en Dennenlaan.
 
 
Actie voor behoud bus 105 in volle gang

Leden van Dorpsplatform Ossendrecht hebben vandaag de bus naar Putte gepakt om daar samen met het Putse dorpsplatform actie te voeren voor het behoud van een volwaardige buslijn 105. De provincie wil fors bezuinigen op het busvervoer in West-Brabant. Maar liefst 70 procent van de huidige ritten komt volgend jaar te vervallen. Om dat te voorkomen zijn de dorpsplatforms van Ossendrecht en Putte een kaartenactie gestart. 

Kaartenactie voor behoud openbaar vervoer
Niet snijden, laat lijn 105 rijden. Deze boodschap staat vermeld op een actiekaart, die de komende dagen aan zesduizend mensen in Bergen op Zoom, Ossendrecht en Putte uitgedeeld wordt. Inwoners uit die plaatsen zijn een (kaarten)actie gestart voor het behoud van een volwaardige buslijn 105.
 
Dashboardlijst bij openbare vergadering 6 februari 2014
Dashboardlijst dorpsplatform Ossendrecht (Lopende zaken)
versie: oktober 2013
 
1.
Idop Ossendrecht
Status: Centrum is opgeknapt, maatschappelijke projecten gaan nog door.
Actielijst bij openbare vergadering 6 februari 2014
ACTIELIJST OPENBARE VERGADERING DORPSPLATFORM OSSENDRECHT 28-10-2013
 
Datum:                       28 oktober 2013
Voorzitter:                  A. v/d Vliet
Vicevoorzitter:           A. van Loon
 
Afwezig:
Openbare vergadering op 6 februari 2014
Dorpsplatform Ossendrecht houdt op donderdag 6 februari in mfc De Drieschaar weer haar openbare vergadering. Op de agenda staat dit keer een terugblik op Kern met Pit met vertoning van de film Paadje van Kaatje, de resultaten van onze enquête over de winkelvoorzieningen, brandveiligheid in en rond de woning en een presentatie van het Reizigersoverleg Brabant (ROB) over het openbaar vervoer.
 
Ossendrecht in top 3 bij Kern met Pit
Ossendrecht mag zich sinds zaterdag officieel een Kern met Pit noemen. Met de vernieuwde wandeling het Paadje van Kaatje heeft dorpsplatform Ossendrecht zaterdag in Volkel een bedrag van 1000 euro gewonnen in de Brabantse leefbaarheidswedstrijd. Volgens de juryleden behoorde het Ossendrechtse project tot de beste drie inzendingen van de editie van 2013.
 
Highland Games in race voor Promotieprijs

Buurtschap Calfven en de Mc Guns zijn met de Highland Games genomineerd voor de Woensdrechtse promotieprijs!

Kleine enquête over winkelvoorzieningen
Dorpsplatform Ossendrecht is een kleine enquête gestart naar de winkelvoorzieningen in het dorp. Het thema lijkt sinds het vertrek van de Action weer actueel, maar ook daarvoor sloten een aantal belangrijke winkels de deuren.
 
Dorpsplatform Ossendrecht neemt afscheid van Arjan Buijsen
Het Dorpsplatform Ossendrecht is in de huidige formatie al zo’n drie jaar bezig. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 vertrokken veel oud-leden, waarna er gelukkig al snel een nieuwe club enthousiaste mensen op stond. Eén van hen was Arjan Buijsen, die mede door zijn kennis op het gebied van openbare ruimte heel veel voor het Dorpsplatform heeft betekend.
Bussen moeten blijven rijden!
Op initiatief van Luc de Vos (CDA) was er op 27 november een vergadering over de toekomst van de bussen in de Zuidwesthoek. Voor deze bijeenkomst waren de dorpsplatforms Ossendrecht en Putte, de vertegenwoordigers van het ROB uit de gemeente Woensdrecht en de directeur van het ZuidWestHoek College Ossendrecht uitgenodigd.
 
Verslag Openbare vergadering 28 oktober 2013
BLOK 1
 
Arno opent de vergadering en stelt nieuwe burgemeester voor.
Elektrische fietsdag in Ossendrecht?
De gemeente wil een e-bike training organiseren voor mensen die overwegen een elektrische fiets aan te schaffen of er al eentje hebben, maar daar beter mee overweg willen leren gaan.
 
Stem op Ossendrecht, een kern met pit!
Ossendrecht mag zich sinds dit jaar een Kern met Pit noemen. Dorpsplatform Ossendrecht heeft het project Paadje van Kaatje ingediend voor de leefbaarheidswedstrijd Kern met Pit van de Koninklijke Heide Maatschappij. Die kende in januari het project een subsidie toe voor de uitvoering. Nu de strippanelen zijn geplaatst, is Ossendrecht in de race om de provinciale trofee en een geldbedrag van 1500 euro voor het dorp in de wacht te slepen.
Handleiding Twitter en Facebook

De namen Twitter en Facebook duiken steeds vaker op en worden ook steeds meer ingezet als communicatiemiddelen. Maar hoe kun je zelf deze nieuwe media gebruiken? Via onderstaande link kun je een handleiding downloaden, waarbij stapsgewijs wordt uitgelegd hoe je een eigen account kunt aanmaken en gebruiken. Ook staan er tips voor het veilig gebruiken van sociale media. Veel succes!

 

Thema-avond over sociale media groot succes
De thema-avond over Sociale Media van dorpsplatform Ossendrecht, basisschool De Meulenrakkers en gemeente Woensdrecht was een groot succes. Bijna tweehonderd belangstellenden hebben geluisterd naar de interessante presentaties van Lei Seuren en Ferry van de Broek.
 
Thema-avond over sociale media
Het is nauwelijks voor te stellen dat nog maar een paar jaar geleden niemand had gehoord van Twitter, Facebook en Hyves. Nu lijkt iedereen met een internetverbinding actief te zijn op minimaal een van deze sociale netwerksites. Dat geldt zeker ook voor kinderen, die er vaak beter mee overweg kunnen dan hun ouders.
Dorpsraad Nispen op bezoek in Ossendrecht

De Dorpsraad van Nispen heeft dinsdagavond het nieuwe centrum in Ossendrecht bekeken om inspiratie op te doen voor hun Kerkplein. Leden van Dorpsplatform Ossendrecht gaven uitleg over de herinrichting, die voortkwam uit het iDOP (integraal dorpsontwikkelingsplan). Het Dorpsplatform is een van de betrokken partijen in het iDOP.

Fakkelactiviteit bij opstart kraakinstallatie BASF
Via de BASF bereikte ons onderstaand bericht:
 
Fakkelactiviteit vanaf 15 juni bij de opstart van de kraakinstallatie van BASF Antwerpen.
 
Wat merkt u als inwoner?
Nieuw centrum feestelijk geopend
Vrijdag 14 juni was het feest in het centrum van Ossendrecht. Die dag vond de offciële opening van de herinrichting van het centrum plaats, met als kers op de taart de onthulling van de vernieuwde wandelroute Paadje van Kaatje met beelden uit het stripverhaal De Verre Bestemming over Zuster Marie Adolphine.
 
Verslag openbare vergadering 3 juni 2013
1.Blok 1
 
Arno opent de vergadering en stelt de agenda vast.
Hij moet het helaas zonder microfoon doen en heet iedereen van harte welkom.
 
Presentatie werkwijze servicelijn
Met drie andere collega's bemannen Marielle de Nijs en Inge Baart de servicelijn.
Presentatie over groot onderhoud bij BASF Antwerpen
BASF Antwepen is op hemelvaartsdag, donderdag 9 mei, gestart met een onderhoudsperiode van veertig dagen aan de steamcracker. Daarbij wordt in het begin en aan het einde van die periode afgefakkeld, wat vooral in Ossendrecht en omgeving overlast kan veroorzaken.
 
Handleiding buurtpreventie

Bekijk hier de handleiding voor de buurtpreventie.

 

Koningslinde in Calfven gepland
Leerlingen van basisschool De Meulenrakkers hebben samen met wethouder Vic Huijgens een koningslinde geplant ter ere van de kroning van Koning Willem-Alexander. Dat deden zij bij de picknicktafel nabij Heistraat 2 in Calfven.
 
Terugkoppeling wijkschouw Kerkstraat-Molenstraat
Actielijst wijkschouw Ossendrecht 9-4-2013
 
1. Tegels opgedrukt t.h.v. Kerkstraat 36
· Uitgezet ja
Datum: 16-4-2013
· Afgedaan ja / nee
 
2. Haag knippen bij Kerkstraat 38 hiervoor moeten de bewoners worden aangesproken door een buitendienstmedewerker / handhaving.
· Uitgezet ja
Datum: 16-4-2013
· Afgedaan ja / nee
 
Terugkoppeling wijkschouw Pottenbergen
Actielijst wijkschouw dorpsplatform Ossendrecht 04-09-2012
Aantal punten: 8          Uitgevoerd: 2               Nog uitvoeren: 6
Hierbij de actiepunten die zijn vastgesteld in samenspraak met het dorpsplatform Ossendrecht na de wijkschouw van dinsdag 04 september 2012:
 
Wortelgroei in het trottoir t.o.v Dokterstraat 25.  Dit is weggehaald.
Terugkoppeling wijkschouw Peeberg
Actielijst wijkschouw dorpsplatform Ossendrecht 03-04-2012
Aantal punten: 11        Uitgevoerd: 11             Nog uitvoeren: 0
Onderstaand de punten die zijn vastgesteld in samenspraak met het dorpsplatform Ossendrecht na de wijkschouw van dinsdag 03 april 2012:
 
Wortelgroei Burg.Voetenstraat 21-23-25-35.
Terugkoppeling wijkschouw Calfven
Actielijst wijkschouw dorpsplatform Calfven 05-06-2012
Aantal punten: 11 Uitgevoerd: 11 Nog uitvoeren: 0
Onderstaand de punten die zijn vastgesteld in samenspraak met het dorpsplatform Calfven na de wijkschouw van dinsdag 05 juni 2012:
 Grasgroei veroorzaakt een glad wegdek bij regen in de Bergstraat.
Als het beleid aangaande de onkruidbestrijding wordt herzien dan zal hier een bestrijding van het onkruid worden uigevoerd.
Folder Deeltaxi Kleine Kernen

Sinds dit jaar rijdt buslijn 105 niet meer door Calfven. Het dorpsplatform heeft daarom met behulp van dorpsplatform Woensdrecht een folder samengesteld om de inwoners van Calfven te wijzen op de alternatieven. Die folder is hieronder te downloaden.

 

Verslag openbare vergadering 26 februari 2013
BLOK 1
 
Arjan opent de openbare vergadering en stelt de agenda vast. Hij vervangt Arno, die op huwelijksreis is.
 
2. Presentaties
 
Waterschap Louis Vriens
 
Bekijk hier de presentatie van de Volksabdij

Tijdens onze openbare vergadering van 26 februari heeft Ruud de Weert een presentatie gegeven over de ontwikkelingen rond de Volksabdij. De Volksabdij is aangewezen als recreatiepoort voor het Grenspark, A-poort voor de Brabantse Wal en Natuurpoort voor Brabant. De presentatie is hieronder te downloaden. 

 

Presentatie over ontwikkelingen Volksabdij en Jagersrust
De omgeving van de Volksabdij Onze Lieve Vrouw ter Duinen en het Jagersrust ondergaan op dit moment veel veranderingen. Door de verhuizing van het ZuidWestHoek College naar een nieuw schoolgebouw, ontstaat er ruimte voor de Volksabdij om zich tot een recreatieve poort voor zowel de Brabantse Wal als het Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide te ontwikkelen. Tegelijkertijd werkt het waterschap aan de vernatting van het Jagersrust.
 
Dashboardlijst bij openbare vergadering 26 februari 2013
Idop Ossendrecht
Inzet displays kalenderjaar 2013
De gemeente heeft een overzicht gestuurd met de locaties waarop de snelheidsdisplays worden opgehangen. Dit zal vanaf week 8 (18 februari) zijn. De displays worden het eerst opgehangen op de Huijbergseweg in Hoogerheide en aan de Antwerpsestraat in Putte:
 
1 Huijbergseweg Hoogerheide 13*
2 Antwerpsestraat Putte 53
3 Dorpstraat Woensdrecht 8
Actielijst bij openbare vergadering 26 februari 2013
Wijkschouwen 2012
Gewijzigde datum openbare vergadering dorpsplatform Ossendrecht
De datum van de eerstvolgende openbare vergadering van dorpsplatform Ossendrecht is gewijzigd. Deze vindt plaats op dinsdag 26 februari 2013 in mfc De Drieschaar.
 
Ossendrecht is kern met pit
Ossendrecht is een van de winnaars van de actie Kern met Pit van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij. Zaterdag werd het project ‘Stripverhaal in het centrumplan’ door de jury gehonoreerd. Het Ossendrechtse dorpsplatform heeft nu 1000 euro subsidie toegewezen gekregen om het project dit jaar uit te voeren.
 
Verslag openbare vergadering 28 november 2012
BLOK 1
 
Arno opent de vergadering en stelt de agenda vast.
Wendy is verlaat en komt om 21.30 uur.
 
Inventarisatie spreekrecht
- Edwin van Sprundel: bus op Calfven
Presentatie ouderenwerk Nelleke van Sliedrecht
Tijdens onze openbare vergadering heeft Nelleke van Sliedrecht, ouderenadviseur bij de BWI, een presentatie gegeven. Het ouderenwerk is een onderdeel van de Brede Welzijnsinstelling (BWI). Het doel van de BWI is om mensen te stimuleren mee te doen in de Woensdrechtse samenleving. Welzijn is daarbij erg belangrijk. De BWI biedt voor ouderen en andere mensen met een beperking diverse voorzieningen aan.
Presentatie Mariahove Rob Tits
Op verzoek van het dorpsplatform heeft dhr. Rob Tits een presentatie gegeven over zorgcentrum Mariahove. Onder de bevolking zijn er zorgen dat bejaarden straks naar Hoogerheide moeten voor een plekje in een zorgcentrum. Dat vooroordeel neemt dhr. Tits al meteen weg. TanteLouise-Vivensis blijft nog jaren zorg leveren in Ossendrecht.
 
Dorpsplatform presenteert bankjesplan
In en rond Ossendrecht lopen tal van wandel- en fietsroutes. Wij hebben daarom een paar toeristische plekjes aangewezen om daar een bankje weg te zetten. In overleg met de gemeente en Evides komt er weer een bankje bij het Wasseven. Die wordt deze winter al geplaatst. Mocht het vriezen, dan kunnen we er tijdens het schaatsen dus al gebruik van maken. Daarnaast komt er in het voorjaar een picknicktafel bij Plaatsluis. Het plekje wordt vergelijkbaar met het rustpunt aan de Koeleweg.
Agenda openbare vergadering 28 november 2012
Woensdag 28 november hebben we weer onze openbare vergadering. Die start om 19.30 uur in de grote zaal van De Drieschaar. Hieronder vindt u onze agenda:
 
Blok 1
Opening
Vaststellen agenda
Inventarisatie spreekrecht
a) Verkeer en openbaar
Herinrichting Ossendrecht officieel begonnen
Op het Cichoreiplein in Ossendrecht zijn de werkzaamheden in het kader van iDOP Ossendrecht officieel begonnen. Volgens wethouder Vic Huijgens heeft het dorp geweldig meegedaan met alle voorbereidingen voor het iDOP en de herinrichting.
“Ossendrecht is een mooi dorp dat op deze manier alleen nog mooier zal worden. De eigen mensen hebben ons wegwijs gemaakt en de plannen zijn zoveel mogelijk naar de zin gemaakt van de bewoners.”
Presentatie over betekenis Mariahove voor Ossendrecht
Er verandert veel op het gebied van (ouderen)zorg. Dit komt onder andere door de vergrijzing en de overheidsinspanningen om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen. Desondanks blijft Mariahove een belangrijke rol spelen in de Ossendrechtse samenleving. Het woonzorgcentrum wil zelfs nog méér naar buiten treden.
Nieuwe brief aan raad over strooibeleid
Tijdens de thema-avond voor de dorpsplatforms verzorgt door de gemeente kwam ook het gladheidsbestrijdingsplan ter sprake. Bij monde van Sven Willemse heeft de gemeente uitleg gegeven over de problemen die vorige winter ontstonden rond het gladheidsbestrijdingsplan. Wij hebben toen al aangekaart dat er in Ossendrecht geen enkel fietspad meer wordt gestrooid.
 
Verslag openbare vergadering 21 mei 2012
BLOK 1
 
Arno opent de vergadering. 
Afwezig met kennisgeving: Ernest, Ad
 
Arno stelt de agenda vast
 
Inventarisatie spreekrecht
Dashboardlijst bij openbare vergadering 21 mei 2012
1. Idop
Zie meegezonden stukken.
 
Margriet Rozemond
15-05-2012
 
2. Sluipverkeer
Openbare vergadering 21 mei 2012
Maandag 21 mei hebben we om 19.30 uur weer onze openbare vergadering in mfc De Drieschaar. Hier onder vindt u de agenda:
 
1. Blok 1
Opening
Vaststellen agenda
Inventarisatie spreekrecht over de onderwerpen: 
a) Verkeer en vervoer
b) Openbare ruimte
■ Jongerenwerker
Advies over nieuw standplaatsenbeleid gevraagd
De gemeenteraad heeft in 2011 het nieuwe standplaatsenbeleid vastgesteld. Voor Ossendrecht betekent dat dat er gedurende twee dagen steeds drie standplaatsen te vergeven zijn. De gemeente heeft het dorpsplatform nu gevraagd om na te denken over hoe de zes standplaatsen in de toekomst ingevuld kunnen worden. Ook mag het dorpsplatform bepalen of we de huidige marktdagen dinsdag en vrijdag houden of voor andere dagen kiezen.
 
Actiepunten wijkschouw Peeberg
Onderstaand de punten die zijn vastgesteld in samenspraak met het dorpsplatform Ossendrecht na de wijkschouw van dinsdag 03 april 2012:
 
1. Wortelgroei Burg.Voetenstraat 21-23-25-35 (Andy van den Enden).
 
2. Zonebord rand los Burg.Voetenstraat/ Kasteelstraat (Jack Buijs).
 
3. Palen uit de grond gereden hoek Kasteelstraat/Burg.Voetenstraat (Jack Buijs).
 
Namiro over de Boudewijngroeve
Op de website van Namiro staat een interessant stuk tekst over de actuele stand van zaken rondom de ontwikkeling van de Boudewijngroeve. Er wordt bijvoorbeeld uitleg gegeven over het feit dat het aardkundig monument volgestort is met zand en over het laatste nieuws rondom het project.
 
Inloopavond iDOP Ossendrecht
Vanuit het iDOP Ossendrecht zijn een aantal projecten samengevat in de centrumvisie. De centrumvisie gaat over de leefbaarheid van het centrum van Ossendrecht en behandelt de ruimtelijke inrichting en de commerciële voorzieningen. Op dinsdag 27 maart is er een inloopavond over deze plannen. 
Verslag openbare vergadering 29 februari
BLOK 1
 
Arjan heet iedereen van harte welkom. Hij vervangt Arno als voorzitter, die zich maandag ziek heeft gemeld.
 
Vaststellen agenda
Op verzoek van Christof de Bie (gemeente) wordt het standplaatsenbeleid naar voren gehaald op de agenda.
 
Inventarisatie spreekrecht
Inloopavonden over herinrichting centrum
Het is zover. De voorlopige ontwerpen en ideeën voor het centrum van Ossendrecht zijn gereed en zullen door de gemeente worden gepresenteerd. Het Adolphineplein, Hondseind, Markt en Cichoreiplein worden in een nieuw jasje gestoken.
Onzekerheid over toekomst mfc's
Begin 2012 zijn er in BN de Stem en de Woensdrechtse Bode artikelen verschenen over het toekomstig beheer van de Multi Functionele Centra in de gemeente en in Putte in het bijzonder. De vier dorpsplatforms van de gemeente Woensdrecht hebben daarover opheldering gevraagd bij het college. Per mail is onderstaand antwoord naar ons gestuurd:
 
 
Antwoord gemeente op brief strooibeleid
Geachte voorzitters van de Dorpsplatforms,
 
Op 8 december ontvingen wij van u een email waarin u aangeeft zorgen te hebben over de wijzigingen die zijn doorgevoerd in het gladheidbestrijdingsplan van de gemeente Woensdrecht. Tevens geeft u aan dat u zich overvallen voelt door de besluiten van het college en de raad ten aanzien van bovengenoemde wijzigingen.
 
Brief aan de gemeenteraad over strooibeleid
Geachte college en leden van de gemeenteraad,
 
Via deze weg willen de dorpsplatforms van Ossendrecht, Huijbergen, Hoogerheide en Woensdrecht hun ongerustheid uiten over het nieuwe gladheidbestrijdingsplan van de gemeente Woensdrecht. Het college en de raad hebben aangegeven alleen nog maar wegen van de eerste prioriteit ijs- en sneeuwvrij te willen maken.
 
Energiemarkt Ossendrecht groot succes
De Energiemarkt in mfc De Drieschaar is een groot succes geworden. Maar liefst 370 mensen kwamen even een kijkje nemen om advies over energiebesparing in te winnen. Daarmee is de Ossendrechtse Energiemarkt het best bezocht van alle vergelijkbare markten in West-Brabant. Een resultaat waar we als dorp best trots op mogen zijn. 
 
 
Voorbereiding centrumvisie Ossendrecht gestart
Een leefbaar en vitaal centrum creëren rondom de drie centrale plekken in Ossendrecht, te weten Adolphineplein, Markt en het Cichoreiplein. Dat wordt beoogd met een nieuwe centrumvisie vEoor Ossendrecht, het eerste deelproject uit het iDOP dat in Ossendrecht gerealiseerd wordt. De voorbereidingen zijn onlangs gestart met een verkenning ter plaatse en een verkeersonderzoek.
 
Dorpsplatform stelt notitie verkeersbeleving op
Al jaren bereiken het dorpsplatform Ossendrecht vragen en klachten over sluipverkeer door ons dorp. Het gaat met name over de snelheidsovertredingen en verkeersopstoppingen op bepaalde plaatsen.
 
Verslag openbare vergadering 14 november 2011
Allen aanwezig, de burgemeester is verlaat.
Arno opent vergadering en stelt agenda vast.
 
Inventarisatie spreekrecht:
Leo van Dooren kaart de veiligheid rondom scholen bij gladheid aan.
Henny van de Lee wil het over het Strooibeleid in het algemeen hebben.
 
Jan Hugens heeft vragen over het digitaal informatiebord ivm de veiligheid
Onderzoek Sluipverkeer
De gemeenten Woensdrecht, Stabroek, Kapellen, Kalmthout en Antwerpen (district Berendrecht-Zandvliet-Lillo en district Ekeren) hebben onderzoek laten doen naar het sluipverkeer. Het sluipverkeer bestaat zowel uit personenautoverkeer als vrachtverkeer. Onder sluipverkeer wordt verkeer bedoeld dat geen herkomst of bestemming heeft in het gebied, of dat via ongeschikte wegen vertrekt of aankomt in het gebied. Vastgesteld is dat het een regionaal probleem betreft.
 
Opmerkingen over strooibeleid zijn welkom

De gemeente Woensdrecht wil vanaf deze winter alleen op de belangrijkste wegen zout strooien om gladheid te voorkomen. De gemeenteraad heeft op donderdag 10 november met dat voorstel ingestemd.

Vanwege de bezuinigingen is prioriteit 2 volledig geschrapt. Onder prioriteit 2 vallen ook de omgeving van scholen, verzorgingstehuizen, medisch centra en mfc’s.

 

Herinrichting Jagersrust
Het waterschap Brabantse Delta heeft het projectplan voor de herinrichting van het zuidelijke gedeelte van het gebied Jagersrust ter inzage gelegd. Samen met Natuurmonumenten wil het waterschap het gebied in ere herstellen om zo meer ruimte voor water en natuur te creeëren. 
 
Energiemarkt in Ossendrecht
Net als vorig jaar doet de gemeente Woensdrecht ook in 2011 mee met de regionale campagne ‘Energie bewust, thuis besparen’ over energie besparen in en rond uw huis. Energie besparen is immers goed voor het milieu én uw portemonnee!
 
Doe mee met Kern met Pit
De Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM) organiseert dit jaar weer de wedstrijd Kern met Pit. Daarbij maken initiatieven die de leefomgeving verbeteren kans op een geldbedrag van 1000 euro! Het Dorpsplatform Ossendrecht roept iedereen op om ideeën aan te leveren voor deze wedstrijd. Tot 30 november 2011 kunnen projecten worden ingeschreven.
 
Buurtbarbecue Kloosterhof
Om de sociale veiligheid in ons dorp te vergroten ondersteunt het dorpsplatform in 2011 buurtbarbecues. Zulke activiteiten zorgen er namelijk voor dat de mensen elkaar beter leren kennen en voor elkaar een oogje in het zeil houden. De bewoners van het Kloosterhof hadden op zaterdag 3 september voor het eerst een barbecue bij hun in de straat. Dat het een gezellige samenkomst was, getuigen deze foto's.
 
Het feest ging tot in de late uurtjes door.
 
Doorkomst Nationale Jeugdronde
Het was een heel spektakel. Vrijdag 15 juli trokken de ruim vierhonderd jonge deelnemers van de Nationale Jeugdronde door de straten van Ossendrecht. Na een paar dagen met veel regen en wind kwamen ze die vrijdag in het zonnige Ossendrecht aan.
 
Nationale Jeugdronde komt door Ossendrecht
Op verzoek van het Dorpsplatform Ossendrecht doet de Nationale Jeugdronde dit jaar voor het eerst Ossendrecht aan. Op vrijdag 15 juli 2011 zullen ruim vierhonderd jonge wielrenners een prachtig rondje rond de Ossendrechtse kerk rijden. Het Dorpsplatform Ossendrecht roept daarom iedereen op om de jongens en meisjes, die deelnemen aan dit grote evenement, aan te moedigen.
 
Actiepunten wijkschouw Eikelhof-OLV ter Duinenlaan
Actielijst wijkschouw dorpsplatform Ossendrecht 11-04-2011 
Aantal punten: 5         Uitgevoerd: 2               Nog uitvoeren: 3
 
Poort Eikelhof
Toegang Eikelhof, verzoek voor het plaatsen van een oversteek en fietssluis omdat het voor automobilisten gevaarlijk is als kinderen en overige voetgangers uit het Eikelhof komen.
Dit hek zal binnen nu en een paar maanden gezet worden door de buitendienst.
 
College geeft centrumontwikkeling Ossendrecht prioriteit
Het college stelt de gemeenteraad van Woensdrecht voor om prioriteit te geven aan de ‘centrumontwikkeling Ossendrecht’ en dit deelproject uit het integraal dorpsontwikkelingsplan (iDOP) Ossendrecht als eerste te realiseren. Doel is om de parkeerproblematiek aan te pakken en de bereikbaarheid van het centrum van Ossendrecht te verbeteren.
 
Komst asielzoekerscentrum van de baan
Er komt geen asielzoekerscentrum (AZC) in Ossendrecht of Putte. Alle negentien raadsleden hebben woensdagavond tijdens een extra raadsvergadering nee gezegd tegen de plannen tot het vestigen van een asielzoekerscentrum in de gemeente Woensdrecht.
 
 
Verslag openbare vergadering 10 mei 2011
Opening:
 
Welkom aan Arjan
Afwezig: Ernest en Ad
 
Hondenwachter, Dhr. Van Trijen:
Brief aan de gemeenteraad over AZC
Beste leden van de Raad,
 
Mede naar aanleiding van de informatiebijeenkomst op 24 mei jongstleden met betrekking tot de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum in Putte of Ossendrecht, willen wij hierbij onze zorg uitspreken met betrekking tot de gevolgde procedure en de eventuele komst van een asielzoekerscentrum.
 
Derde bijeenkomst voor iDOP Ossendrecht
Het iDOP Ossendrecht is klaar. Het integraal dorpsontwikkelingsplan (iDOP) is in de eerste plaats een toekomstplan van de bewoners. In dit plan, dat bewoners samen met de gemeente hebben opgesteld, ligt de ontwikkelingsvisie voor de toekomst van Ossendrecht vastgelegd. Woensdagavond 15 juni a.s. wordt het plan gepresenteerd. Geïnteresseerden zijn van 19.30 uur tot 22.00 uur welkom in MFC de Drieschaar.
 
Thema-avond Veiligheid met Hans Kaldenbach
Na de succesvolle thema-avonden over Inbraakpreventie en Alcohol & Drugs komt het Dorpsplatform Ossendrecht met een nieuwe bijeenkomst. Ditmaal, op dinsdag 24 mei 2011, staat de avond in het teken van Veiligheid.
 
Brief aan de gemeenteraad inzake bezuinigingen
Beste collegeleden en leden van de raad,
 
Actielijst uit openbare vergadering 15 februari 2011
Actielijst openbare vergadering dorpsplatform Ossendrecht 15-02-2011
Datum:          Dinsdag 15 februari 2011
Voorzitter: A. v/d Vliet
Leden: A. van Loon, A.C.H. van Dongen, J.G. Zaal, J.M. Fontein, C.A.E. Meijlemans(aspirant-lid), R.A.M. van Meir (aspirant-lid) P. Jacobs (plaatsvervangend wijkagent)
Verslag inspraakavond bezuinigingen 29 maart 2011
Dinsdag 29 maart hebben burgers, instellingen en verenigingen de gelegenheid gekregen in te spreken op de voorgestelde ombuigingsoperatie aan de gemeenteraad voor 2012-2013 en 2014. Tijdens deze avond zijn de navolgende reacties ingekomen. Naast deze reacties is er een schriftelijke reactie ingekomen van bibliotheek Huijbergen.
Inspreekreacties:
 
Forse bezuinigingen in 2012, 2013, 2014
Vrijdagochtend 18 maart 2011 presenteerde wethouder financiën Martin Groffen de voornemens van het college van burgemeester en wethouders om te komen tot een sluitende begroting voor de komende drie jaar. Door de tegenvallende uitkering vanuit het rijk dient Woensdrecht de komende drie jaar 3,1 miljoen euro te bezuinigen. Het voorstel wordt op 29 maart behandeld in de opinieraad die plaatsvindt in MFC De Drieschaar in Ossendrecht.
Verslag openbare vergadering 15 februari
Opening
Allen aanwezig, burgemeester komt een uurtje later
Voorstellen voorzitters en nieuwe leden
 
Inventarisatie spreekrecht
 
Gerda Klokke geeft uitleg over de Brede Welzijns Instelling (BWI)
 
Brief aan gemeente over bibliotheek
Beste collegeleden en leden van de raad,
 
Via deze weg willen wij onze bezorgdheid uiten over de mogelijke sluiting van de bibliotheek in Ossendrecht. Wij vrezen dat het opheffen van de bibliotheek een kettingreactie veroorzaakt, waardoor Ossendrecht weer een stuk(je) leefbaarheid moet inleveren.
 
Verslag Bijeenkomst Kerntakendiscussie
Inwonersavond kerntakendiscussie fase 1 “Wat vindt Woensdrecht belangrijk?”
Ossendrecht, 25 oktober 2010 om 19.30
Aanwezig: 23 inwoners/burgers
 
Namens het stuurgroep/college: wethouder Groffen, wethouder Huijgens, gemeentesecretaris A. Baart en C. Adriaanse