Wonen

Presentatie Inloopavond Noordrand 12 - 12 -2017

Presentatie Inloopavond Noordrand 12 - 12 -2017

Inloopavond Plan Noordrand 12 december 2017

Inloopavond Plan Noordrand 12 december 2017

Concept Woonvisie gemeente Woensdrecht

De gemeente Woensdrecht heeft een concept Woonvisie opgesteld. Daarin staan de doelstellingen voor de komende jaren opgesteld. Als dorpsplatform hebben wij afgelopen najaar al aandacht gevraagd voor de kern Ossendrecht. Wij pleiten onder andere voor een goede verdeling van nieuwbouw over alle kernen, vragen speciale aandacht voor het behoud van jongeren en starters in Ossendrecht en hebben de gemeente erop gewezen dat er nauwelijks nieuwe huurwoningen beschikbaar zijn, omdat de afgelopen tien jaar heel wat (sociale) huurwoningen zijn verkocht. 

Reactie op de Nota van Uitgangspunten voor de woonvisie

Naar aanleiding van opmerkingen tijdens onze openbare vergadering en reacties die wij via de mail hebben binnen gekregen over de Nota van Uitgangspunten voor de Woonvisie, hebben wij gemeend de volgende opmerkingen richting de gemeente te plaatsen:

 

Denk mee over de woonvisie van de gemeente Woensdrecht

De gemeente Woensdrecht werkt aan een nieuwe woonvisie. Die visie moet richting geven aan de woningbouwontwikkeling voor de komende jaren. De oude visie liep door tot 2009, daarna is er eigenlijk geen nieuwe visie meer opgesteld. Daarom heeft de gemeente nu eerst een Nota van Uitgangspunten opgesteld, dat de basis zal vormen voor de daadwerkelijke visie.

Abonneren op RSS - Wonen