Openbare vergadering

Actielijst uit openbare vergadering 15 februari 2011

Actielijst openbare vergadering dorpsplatform Ossendrecht 15-02-2011
Datum:          Dinsdag 15 februari 2011
Voorzitter: A. v/d Vliet
Leden: A. van Loon, A.C.H. van Dongen, J.G. Zaal, J.M. Fontein, C.A.E. Meijlemans(aspirant-lid), R.A.M. van Meir (aspirant-lid) P. Jacobs (plaatsvervangend wijkagent)
Gemeente: M.A. Fränzel, C.A.M. Koolen, K.P.A. Jansen

Verslag openbare vergadering 15 februari

Opening
Allen aanwezig, burgemeester komt een uurtje later
Voorstellen voorzitters en nieuwe leden
 
Inventarisatie spreekrecht
 
Gerda Klokke geeft uitleg over de Brede Welzijns Instelling (BWI)
 

Pagina's

Abonneren op RSS - Openbare vergadering