Openbare vergadering

Gewijzigde datum openbare vergadering dorpsplatform Ossendrecht

De datum van de eerstvolgende openbare vergadering van dorpsplatform Ossendrecht is gewijzigd. Deze vindt plaats op dinsdag 26 februari 2013 in mfc De Drieschaar.
 
Aanvankelijk stond onze openbare vergadering gepland op woensdag 13 februari. Omdat deze datum samenvalt met Aswoensdag, heeft het dorpsplatform aan de gemeente gevraagd een nieuwe datum te kiezen. De openbare vergadering staat nu gepland voor dinsdag 26 februari. Iedereen is dan vanaf 19.30 uur van harte welkom in mfc De Drieschaar.
 

Verslag openbare vergadering 28 november 2012

BLOK 1
 
Arno opent de vergadering en stelt de agenda vast.
Wendy is verlaat en komt om 21.30 uur.
 
Inventarisatie spreekrecht
- Edwin van Sprundel: bus op Calfven

Presentatie ouderenwerk Nelleke van Sliedrecht

Tijdens onze openbare vergadering heeft Nelleke van Sliedrecht, ouderenadviseur bij de BWI, een presentatie gegeven. Het ouderenwerk is een onderdeel van de Brede Welzijnsinstelling (BWI). Het doel van de BWI is om mensen te stimuleren mee te doen in de Woensdrechtse samenleving. Welzijn is daarbij erg belangrijk. De BWI biedt voor ouderen en andere mensen met een beperking diverse voorzieningen aan. Daarvoor wordt altijd een huisbezoek afgelegd, om te zien of er meer voorzieningen nodig zijn. Samen wordt er gekeken naar oplossingen.

Agenda openbare vergadering 28 november 2012

Woensdag 28 november hebben we weer onze openbare vergadering. Die start om 19.30 uur in de grote zaal van De Drieschaar. Hieronder vindt u onze agenda:
 
Blok 1
Opening
Vaststellen agenda
Inventarisatie spreekrecht
a) Verkeer en openbaar
b) Openbare ruimte
 

Presentatie over betekenis Mariahove voor Ossendrecht

Er verandert veel op het gebied van (ouderen)zorg. Dit komt onder andere door de vergrijzing en de overheidsinspanningen om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen. Desondanks blijft Mariahove een belangrijke rol spelen in de Ossendrechtse samenleving. Het woonzorgcentrum wil zelfs nog méér naar buiten treden. Daarom geeft Rob Tits, rayonmanager binnen stichting tanteLouise-Vivensis, gemeente Woensdrecht,  tijdens de openbare vergadering van het dorpsplatform Ossendrecht op woensdag 28 november een presentatie over de mogelijkheden en ontwikkelingen van Mariahove.

Verslag openbare vergadering 21 mei 2012

BLOK 1
 
Arno opent de vergadering. 
Afwezig met kennisgeving: Ernest, Ad
 
Arno stelt de agenda vast
 
Inventarisatie spreekrecht
Er komt een vraag over de bus in Calfven. Die wordt behandeld bij de ingekomen stukken.
 

Dashboardlijst bij openbare vergadering 21 mei 2012

1. Idop
Zie meegezonden stukken.
 
Margriet Rozemond
15-05-2012
 
2. Sluipverkeer

Openbare vergadering 21 mei 2012

Maandag 21 mei hebben we om 19.30 uur weer onze openbare vergadering in mfc De Drieschaar. Hier onder vindt u de agenda:
 
1. Blok 1
Opening
Vaststellen agenda
Inventarisatie spreekrecht over de onderwerpen: 
a) Verkeer en vervoer
b) Openbare ruimte
■ Jongerenwerker
c) Veiligheid
 

Verslag openbare vergadering 29 februari

BLOK 1
 
Arjan heet iedereen van harte welkom. Hij vervangt Arno als voorzitter, die zich maandag ziek heeft gemeld.
 
Vaststellen agenda
Op verzoek van Christof de Bie (gemeente) wordt het standplaatsenbeleid naar voren gehaald op de agenda.
 
Inventarisatie spreekrecht

Verslag openbare vergadering 14 november 2011

Allen aanwezig, de burgemeester is verlaat.
Arno opent vergadering en stelt agenda vast.
 
Inventarisatie spreekrecht:
Leo van Dooren kaart de veiligheid rondom scholen bij gladheid aan.
Henny van de Lee wil het over het Strooibeleid in het algemeen hebben.
 
Jan Hugens heeft vragen over het digitaal informatiebord ivm de veiligheid
Daarnaast heeft hij een opmerking over het oversteekpunt bij de school aan de Molenstraat
 

Pagina's

Abonneren op RSS - Openbare vergadering