Openbare vergadering

Agenda openbare vergadering 28 november 2012

Woensdag 28 november hebben we weer onze openbare vergadering. Die start om 19.30 uur in de grote zaal van De Drieschaar. Hieronder vindt u onze agenda:
 
Blok 1
Opening
Vaststellen agenda
Inventarisatie spreekrecht
a) Verkeer en openbaar
b) Openbare ruimte
 

Presentatie over betekenis Mariahove voor Ossendrecht

Er verandert veel op het gebied van (ouderen)zorg. Dit komt onder andere door de vergrijzing en de overheidsinspanningen om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen. Desondanks blijft Mariahove een belangrijke rol spelen in de Ossendrechtse samenleving. Het woonzorgcentrum wil zelfs nog méér naar buiten treden. Daarom geeft Rob Tits, rayonmanager binnen stichting tanteLouise-Vivensis, gemeente Woensdrecht,  tijdens de openbare vergadering van het dorpsplatform Ossendrecht op woensdag 28 november een presentatie over de mogelijkheden en ontwikkelingen van Mariahove.

Verslag openbare vergadering 21 mei 2012

BLOK 1
 
Arno opent de vergadering. 
Afwezig met kennisgeving: Ernest, Ad
 
Arno stelt de agenda vast
 
Inventarisatie spreekrecht
Er komt een vraag over de bus in Calfven. Die wordt behandeld bij de ingekomen stukken.
 

Dashboardlijst bij openbare vergadering 21 mei 2012

1. Idop
Zie meegezonden stukken.
 
Margriet Rozemond
15-05-2012
 
2. Sluipverkeer

Openbare vergadering 21 mei 2012

Maandag 21 mei hebben we om 19.30 uur weer onze openbare vergadering in mfc De Drieschaar. Hier onder vindt u de agenda:
 
1. Blok 1
Opening
Vaststellen agenda
Inventarisatie spreekrecht over de onderwerpen: 
a) Verkeer en vervoer
b) Openbare ruimte
■ Jongerenwerker
c) Veiligheid
 

Verslag openbare vergadering 29 februari

BLOK 1
 
Arjan heet iedereen van harte welkom. Hij vervangt Arno als voorzitter, die zich maandag ziek heeft gemeld.
 
Vaststellen agenda
Op verzoek van Christof de Bie (gemeente) wordt het standplaatsenbeleid naar voren gehaald op de agenda.
 
Inventarisatie spreekrecht

Verslag openbare vergadering 14 november 2011

Allen aanwezig, de burgemeester is verlaat.
Arno opent vergadering en stelt agenda vast.
 
Inventarisatie spreekrecht:
Leo van Dooren kaart de veiligheid rondom scholen bij gladheid aan.
Henny van de Lee wil het over het Strooibeleid in het algemeen hebben.
 
Jan Hugens heeft vragen over het digitaal informatiebord ivm de veiligheid
Daarnaast heeft hij een opmerking over het oversteekpunt bij de school aan de Molenstraat
 

Verslag openbare vergadering 10 mei 2011

Opening:
 
Welkom aan Arjan
Afwezig: Ernest en Ad
 
Hondenwachter, Dhr. Van Trijen:

Actielijst uit openbare vergadering 15 februari 2011

Actielijst openbare vergadering dorpsplatform Ossendrecht 15-02-2011
Datum:          Dinsdag 15 februari 2011
Voorzitter: A. v/d Vliet
Leden: A. van Loon, A.C.H. van Dongen, J.G. Zaal, J.M. Fontein, C.A.E. Meijlemans(aspirant-lid), R.A.M. van Meir (aspirant-lid) P. Jacobs (plaatsvervangend wijkagent)
Gemeente: M.A. Fränzel, C.A.M. Koolen, K.P.A. Jansen

Verslag openbare vergadering 15 februari

Opening
Allen aanwezig, burgemeester komt een uurtje later
Voorstellen voorzitters en nieuwe leden
 
Inventarisatie spreekrecht
 
Gerda Klokke geeft uitleg over de Brede Welzijns Instelling (BWI)
 

Pagina's

Abonneren op RSS - Openbare vergadering