Openbare vergadering

Verslag openbare vergadering 6 februari 2014

Opening
Arno opent de vergadering. We hebben de blokken en pauze afgeschaft. Men is vrij om tijdens de vergadering koffie en thee te pakken.
Arno stelt de agenda vast.
 
Spreekrecht
Er zijn geen insprekers
 
Openbaar Vervoer

Dashboardlijst bij openbare vergadering 6 februari 2014

Dashboardlijst dorpsplatform Ossendrecht (Lopende zaken)
versie: oktober 2013
 
1.
Idop Ossendrecht
Status: Centrum is opgeknapt, maatschappelijke projecten gaan nog door.

Actielijst bij openbare vergadering 6 februari 2014

ACTIELIJST OPENBARE VERGADERING DORPSPLATFORM OSSENDRECHT 28-10-2013
 
Datum:                       28 oktober 2013
Voorzitter:                  A. v/d Vliet
Vicevoorzitter:           A. van Loon
 
Afwezig:

Openbare vergadering op 6 februari 2014

Dorpsplatform Ossendrecht houdt op donderdag 6 februari in mfc De Drieschaar weer haar openbare vergadering. Op de agenda staat dit keer een terugblik op Kern met Pit met vertoning van de film Paadje van Kaatje, de resultaten van onze enquête over de winkelvoorzieningen, brandveiligheid in en rond de woning en een presentatie van het Reizigersoverleg Brabant (ROB) over het openbaar vervoer.
 

Verslag Openbare vergadering 28 oktober 2013

BLOK 1
 
Arno opent de vergadering en stelt nieuwe burgemeester voor.

Verslag openbare vergadering 3 juni 2013

1.Blok 1
 
Arno opent de vergadering en stelt de agenda vast.
Hij moet het helaas zonder microfoon doen en heet iedereen van harte welkom.
 
Presentatie werkwijze servicelijn
Met drie andere collega's bemannen Marielle de Nijs en Inge Baart de servicelijn.
Er is een zes cijferig nummer, 14-0164 waar je naar toe kunt bellen, vanuit België is het nummer
0164–1111.

Verslag openbare vergadering 26 februari 2013

BLOK 1
 
Arjan opent de openbare vergadering en stelt de agenda vast. Hij vervangt Arno, die op huwelijksreis is.
 
2. Presentaties
 
Waterschap Louis Vriens
 

Dashboardlijst bij openbare vergadering 26 februari 2013

Idop Ossendrecht
Met het leggen van de eerste tegels op het Cichoreiplein in Ossendrecht startten wethouder Vic Huijgens en voorzitter Arjan Buijsen van de begeleidingsgroep iDOP de uitvoering van het centrumplan Ossendrecht. De verschillende werkgroepen van de iDOP-begeleidingsgroep gaan binnenkort aan de slag om de omgeving van het woonzorgcentrum Mariahove een opknapbeurt te geven.
 

Actielijst bij openbare vergadering 26 februari 2013

Wijkschouwen 2012
De wijkschouwen voor 2013 zijn gepland in de maanden april en september en zijn recent doorgegeven aan de dorpsplatforms. De rapporten van de wijkschouwen van 2012 zijn in de maak. Nadat de openbare vergaderingen zijn afgerond worden deze van het gehele jaar 2012 toegezonden aan alle dorpsplatforms. Het dorpsplatform wil graag een overleg inplannen met de heer F. Hoeks.
 
K. Vollebregt/ Dorpsplatform

Gewijzigde datum openbare vergadering dorpsplatform Ossendrecht

De datum van de eerstvolgende openbare vergadering van dorpsplatform Ossendrecht is gewijzigd. Deze vindt plaats op dinsdag 26 februari 2013 in mfc De Drieschaar.
 
Aanvankelijk stond onze openbare vergadering gepland op woensdag 13 februari. Omdat deze datum samenvalt met Aswoensdag, heeft het dorpsplatform aan de gemeente gevraagd een nieuwe datum te kiezen. De openbare vergadering staat nu gepland voor dinsdag 26 februari. Iedereen is dan vanaf 19.30 uur van harte welkom in mfc De Drieschaar.
 

Pagina's

Abonneren op RSS - Openbare vergadering