Openbare vergadering

Verslag openbare vergadering 12 november

Opening

Adrie opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Hij nodigt wethouder Jeffrey van Agtmaal uit om zich voor te stellen.

De wethouder is sinds april verantwoordelijk voor de dorpsplatforms. Hij woont in Huijbergen. Hij heeft alle dorpsplatforms al bezocht, maar is verrast door de opkomst in Ossendrecht. Die is drie keer hoger dan in het best bezochte dorpsplatform van de andere dorpen.

 

Rondvraag

Openbare vergadering op woensdag 12 november

OSSENDRECHT – Dorpsplatform Ossendrecht houdt op woensdag 12 november in mfc De Drieschaar weer haar openbare vergadering. Op de agenda staan onder meer de nieuwe activiteiten van de SBO (Stichting Buurtschappen Ossendrecht), glasvezel, ontwikkelingen in de openbare ruimte en het laatste nieuws over het busvervoer.

Dashboardlijst bij openbare vergadering 12 november

Versie: oktober 2014

 

Nr.

 

 

Onderwerp

 

 

Vraag dorpsplatforms

 

 

Status/ Antwoord gemeente

 

 

Behandelend ambtenaar

Actielijst bij openbare vergadering 12 november

Datum:                       12 mei 2014

Voorzitter:                  A. v/d Vliet

Vicevoorzitter:           A. van Loon

Verslag openbare vergadering 12 mei 2014

Opening

Adrie opent de vergadering. Hij vervangt Arno, die geveld is door de griep.

 

Burgemeester Steven Adriaansen

Er is een nieuwe portefeuilleverdeling van het college. De taken zijn opnieuw verdeeld. Er zijn nu vier wethouders. College wil graag tandje bijzetten in burgerparticipatie. Daarom is één persoon aangesteld als vast aanspreekpunt voor dorpsplatforms. Dat is Jeffrey van Agtmaal.

Dashboardlijst bij openbare vergadering 12 mei 2014

Versie: mei 2014
 
1. Idop Ossendrecht  
 
Status

Actielijst bij openbare vergadering 12 mei 2014

Datum: 28 oktober 2013
Voorzitter: A. v/d Vliet
Vicevoorzitter: A. van Loon
Afwezig: J.M. Fontein

Openbare vergadering op 12 mei 2014

Dorpsplatform Ossendrecht houdt op maandag 12 mei weer haar openbare vergadering. Er staan dit keer weer een aantal interessante thema’s op de agenda, zoals een terugblik op het openbaar vervoer, de Ossendrechtse kermis en de piramide bij de Berghoeve op Calfven.
 

Verslag openbare vergadering 6 februari 2014

Opening
Arno opent de vergadering. We hebben de blokken en pauze afgeschaft. Men is vrij om tijdens de vergadering koffie en thee te pakken.
Arno stelt de agenda vast.
 
Spreekrecht
Er zijn geen insprekers
 
Openbaar Vervoer

Dashboardlijst bij openbare vergadering 6 februari 2014

Dashboardlijst dorpsplatform Ossendrecht (Lopende zaken)
versie: oktober 2013
 
1.
Idop Ossendrecht
Status: Centrum is opgeknapt, maatschappelijke projecten gaan nog door.

Pagina's

Abonneren op RSS - Openbare vergadering