Openbare vergadering

Dashboardlijst bij openbare vergadering 4 februari 2015

1.

Sluipverkeer

Status

Mei 2014: geen update

27-05-2013: Dit onderzoek is uitgevoerd vorig jaar in maart maar stilgelegd in samenspraak met het dpf, omdat de resultaten zullen worden samengenomen met het nieuwe onderzoek (snelheid). Voor dit onderzoek worden nu de voorbereidingen getroffen.

 

Actielijst bij openbare vergadering 4 februari 2015

Datum:                       12 november 2014

Voorzitter:                  A. v/d Vliet

Openbare vergadering op woensdag 4 februari

OSSENDRECHT - Dorpsplatform Ossendrecht houdt op woensdag 4 februari weer haar openbare vergadering. Zoals u van ons gewend bent, staan er weer een aantal interessante thema’s op de agenda.

Zo hebben we een presentatie over het Wielercollege uit Ossendrecht. Dat bestaat dit jaar precies tien jaar en heeft ambitieuze plannen om rondom het ZuidWestHoek College en de Volksabdij voorzieningen aan te leggen voor fietsers, zodat de jeugd veilig kan trainen.

Verslag openbare vergadering 12 november

Opening

Adrie opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Hij nodigt wethouder Jeffrey van Agtmaal uit om zich voor te stellen.

De wethouder is sinds april verantwoordelijk voor de dorpsplatforms. Hij woont in Huijbergen. Hij heeft alle dorpsplatforms al bezocht, maar is verrast door de opkomst in Ossendrecht. Die is drie keer hoger dan in het best bezochte dorpsplatform van de andere dorpen.

 

Rondvraag

Openbare vergadering op woensdag 12 november

OSSENDRECHT – Dorpsplatform Ossendrecht houdt op woensdag 12 november in mfc De Drieschaar weer haar openbare vergadering. Op de agenda staan onder meer de nieuwe activiteiten van de SBO (Stichting Buurtschappen Ossendrecht), glasvezel, ontwikkelingen in de openbare ruimte en het laatste nieuws over het busvervoer.

Dashboardlijst bij openbare vergadering 12 november

Versie: oktober 2014

 

Nr.

 

 

Onderwerp

 

 

Vraag dorpsplatforms

 

 

Status/ Antwoord gemeente

 

 

Behandelend ambtenaar

Actielijst bij openbare vergadering 12 november

Datum:                       12 mei 2014

Voorzitter:                  A. v/d Vliet

Vicevoorzitter:           A. van Loon

Verslag openbare vergadering 12 mei 2014

Opening

Adrie opent de vergadering. Hij vervangt Arno, die geveld is door de griep.

 

Burgemeester Steven Adriaansen

Er is een nieuwe portefeuilleverdeling van het college. De taken zijn opnieuw verdeeld. Er zijn nu vier wethouders. College wil graag tandje bijzetten in burgerparticipatie. Daarom is één persoon aangesteld als vast aanspreekpunt voor dorpsplatforms. Dat is Jeffrey van Agtmaal.

Dashboardlijst bij openbare vergadering 12 mei 2014

Versie: mei 2014
 
1. Idop Ossendrecht  
 
Status

Actielijst bij openbare vergadering 12 mei 2014

Datum: 28 oktober 2013
Voorzitter: A. v/d Vliet
Vicevoorzitter: A. van Loon
Afwezig: J.M. Fontein

Pagina's

Abonneren op RSS - Openbare vergadering