Openbare ruimte

Advies over nieuw standplaatsenbeleid gevraagd

De gemeenteraad heeft in 2011 het nieuwe standplaatsenbeleid vastgesteld. Voor Ossendrecht betekent dat dat er gedurende twee dagen steeds drie standplaatsen te vergeven zijn. De gemeente heeft het dorpsplatform nu gevraagd om na te denken over hoe de zes standplaatsen in de toekomst ingevuld kunnen worden. Ook mag het dorpsplatform bepalen of we de huidige marktdagen dinsdag en vrijdag houden of voor andere dagen kiezen.
 

Antwoord gemeente op brief strooibeleid

Geachte voorzitters van de Dorpsplatforms,
 
Op 8 december ontvingen wij van u een email waarin u aangeeft zorgen te hebben over de wijzigingen die zijn doorgevoerd in het gladheidbestrijdingsplan van de gemeente Woensdrecht. Tevens geeft u aan dat u zich overvallen voelt door de besluiten van het college en de raad ten aanzien van bovengenoemde wijzigingen.
 
Proces

Brief aan de gemeenteraad over strooibeleid

Geachte college en leden van de gemeenteraad,
 
Via deze weg willen de dorpsplatforms van Ossendrecht, Huijbergen, Hoogerheide en Woensdrecht hun ongerustheid uiten over het nieuwe gladheidbestrijdingsplan van de gemeente Woensdrecht. Het college en de raad hebben aangegeven alleen nog maar wegen van de eerste prioriteit ijs- en sneeuwvrij te willen maken.
 

Opmerkingen over strooibeleid zijn welkom

De gemeente Woensdrecht wil vanaf deze winter alleen op de belangrijkste wegen zout strooien om gladheid te voorkomen. De gemeenteraad heeft op donderdag 10 november met dat voorstel ingestemd.

Vanwege de bezuinigingen is prioriteit 2 volledig geschrapt. Onder prioriteit 2 vallen ook de omgeving van scholen, verzorgingstehuizen, medisch centra en mfc’s.

 

Herinrichting Jagersrust

Het waterschap Brabantse Delta heeft het projectplan voor de herinrichting van het zuidelijke gedeelte van het gebied Jagersrust ter inzage gelegd. Samen met Natuurmonumenten wil het waterschap het gebied in ere herstellen om zo meer ruimte voor water en natuur te creeëren. 
 

Doe mee met Kern met Pit

De Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM) organiseert dit jaar weer de wedstrijd Kern met Pit. Daarbij maken initiatieven die de leefomgeving verbeteren kans op een geldbedrag van 1000 euro! Het Dorpsplatform Ossendrecht roept iedereen op om ideeën aan te leveren voor deze wedstrijd. Tot 30 november 2011 kunnen projecten worden ingeschreven.
 

Pagina's

Abonneren op RSS - Openbare ruimte