Milieu & Duurzaamheid

Presentatie Buurtkracht

Presentatie Buurtkracht

Vellingswerkzaamheden van Staatsbosbeheer op Stoppelbergen

Dit bericht ontvingen wij van Staatsbosbeheer: 
 
Na 29 februari starten vellingswerkzaamheden in Stoppelbergen. Het bos is eerder zorgvuldig geïnventariseerd op nestholtes, nesten en
mierenhopen volgens de Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer. Ook tijdens de houtoogst wordt hierop gelet.
 
Houtoogst vindt plaats door dunning én verjonging.

Dorpsplatform heeft meegedaan aan landelijke Opschoondag

Gisteren heeft Dorps Platform Ossendrecht meegedaan met de landelijke Opschoondag. Met twee groepjes vrijwilligers hebben we zwerfvuil geraapt op de Schaepmanlaan, Bevrijdingsstraat, Molenstraat (speeltuin), Churchillstraat, Kennedylaan, Hoefke, Duinstraat, Wassevendreef, Markt, Hondseind, Cichoreiplein, Adolphineplein en Molendreef. Resultaat: vijftien volle zakken met zwerfvuil. Meeste vuil lag in de Schaepmanlaan, terwijl de Duinstraat het schoonst van allemaal was. 

 

Fakkelactiviteit bij opstart kraakinstallatie BASF

Via de BASF bereikte ons onderstaand bericht:
 
Fakkelactiviteit vanaf 15 juni bij de opstart van de kraakinstallatie van BASF Antwerpen.
 
Wat merkt u als inwoner?
Vanaf 15 juni wordt de installatie, deel per deel, opnieuw in dienst genomen. Deze opstart kan hinder met zich meebrengen die helaas niet te vermijden is. BASF doet er alles aan om de hinder voor u tot een minimum te beperken.

Presentatie over groot onderhoud bij BASF Antwerpen

BASF Antwepen is op hemelvaartsdag, donderdag 9 mei, gestart met een onderhoudsperiode van veertig dagen aan de steamcracker. Daarbij wordt in het begin en aan het einde van die periode afgefakkeld, wat vooral in Ossendrecht en omgeving overlast kan veroorzaken.
 

Energiemarkt Ossendrecht groot succes

De Energiemarkt in mfc De Drieschaar is een groot succes geworden. Maar liefst 370 mensen kwamen even een kijkje nemen om advies over energiebesparing in te winnen. Daarmee is de Ossendrechtse Energiemarkt het best bezocht van alle vergelijkbare markten in West-Brabant. Een resultaat waar we als dorp best trots op mogen zijn. 
 
 

Energiemarkt in Ossendrecht

Net als vorig jaar doet de gemeente Woensdrecht ook in 2011 mee met de regionale campagne ‘Energie bewust, thuis besparen’ over energie besparen in en rond uw huis. Energie besparen is immers goed voor het milieu én uw portemonnee!
 
Abonneren op RSS - Milieu & Duurzaamheid