IDOP

Voorpagina

Dorpsplatform Ossendrecht neemt afscheid van Arjan Buijsen

Het Dorpsplatform Ossendrecht is in de huidige formatie al zo’n drie jaar bezig. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 vertrokken veel oud-leden, waarna er gelukkig al snel een nieuwe club enthousiaste mensen op stond. Eén van hen was Arjan Buijsen, die mede door zijn kennis op het gebied van openbare ruimte heel veel voor het Dorpsplatform heeft betekend. Het Dorpsplatform neemt deze maand helaas afscheid van hem, maar niet zonder Arjan te bedanken voor zijn enorme inzet.
 

Dorpsraad Nispen op bezoek in Ossendrecht

De Dorpsraad van Nispen heeft dinsdagavond het nieuwe centrum in Ossendrecht bekeken om inspiratie op te doen voor hun Kerkplein. Leden van Dorpsplatform Ossendrecht gaven uitleg over de herinrichting, die voortkwam uit het iDOP (integraal dorpsontwikkelingsplan). Het Dorpsplatform is een van de betrokken partijen in het iDOP.

Nieuw centrum feestelijk geopend

Vrijdag 14 juni was het feest in het centrum van Ossendrecht. Die dag vond de offciële opening van de herinrichting van het centrum plaats, met als kers op de taart de onthulling van de vernieuwde wandelroute Paadje van Kaatje met beelden uit het stripverhaal De Verre Bestemming over Zuster Marie Adolphine.
 

Herinrichting Ossendrecht officieel begonnen

Op het Cichoreiplein in Ossendrecht zijn de werkzaamheden in het kader van iDOP Ossendrecht officieel begonnen. Volgens wethouder Vic Huijgens heeft het dorp geweldig meegedaan met alle voorbereidingen voor het iDOP en de herinrichting.
“Ossendrecht is een mooi dorp dat op deze manier alleen nog mooier zal worden. De eigen mensen hebben ons wegwijs gemaakt en de plannen zijn zoveel mogelijk naar de zin gemaakt van de bewoners.”
 

Inloopavond iDOP Ossendrecht

Vanuit het iDOP Ossendrecht zijn een aantal projecten samengevat in de centrumvisie. De centrumvisie gaat over de leefbaarheid van het centrum van Ossendrecht en behandelt de ruimtelijke inrichting en de commerciële voorzieningen. Op dinsdag 27 maart is er een inloopavond over deze plannen. 

Inloopavonden over herinrichting centrum

Het is zover. De voorlopige ontwerpen en ideeën voor het centrum van Ossendrecht zijn gereed en zullen door de gemeente worden gepresenteerd. Het Adolphineplein, Hondseind, Markt en Cichoreiplein worden in een nieuw jasje gestoken.
Op dinsdag 20 maart zullen de plannen worden gepresenteerd aan de direct omwonenden en aan de ondernemers van het centrum. Op dinsdag 27 maart kunnen de overige inwoners van Ossendrecht kennisnemen van de plannen.
 

Voorbereiding centrumvisie Ossendrecht gestart

Een leefbaar en vitaal centrum creëren rondom de drie centrale plekken in Ossendrecht, te weten Adolphineplein, Markt en het Cichoreiplein. Dat wordt beoogd met een nieuwe centrumvisie vEoor Ossendrecht, het eerste deelproject uit het iDOP dat in Ossendrecht gerealiseerd wordt. De voorbereidingen zijn onlangs gestart met een verkenning ter plaatse en een verkeersonderzoek.
 

College geeft centrumontwikkeling Ossendrecht prioriteit

Het college stelt de gemeenteraad van Woensdrecht voor om prioriteit te geven aan de ‘centrumontwikkeling Ossendrecht’ en dit deelproject uit het integraal dorpsontwikkelingsplan (iDOP) Ossendrecht als eerste te realiseren. Doel is om de parkeerproblematiek aan te pakken en de bereikbaarheid van het centrum van Ossendrecht te verbeteren.
 

Derde bijeenkomst voor iDOP Ossendrecht

Het iDOP Ossendrecht is klaar. Het integraal dorpsontwikkelingsplan (iDOP) is in de eerste plaats een toekomstplan van de bewoners. In dit plan, dat bewoners samen met de gemeente hebben opgesteld, ligt de ontwikkelingsvisie voor de toekomst van Ossendrecht vastgelegd. Woensdagavond 15 juni a.s. wordt het plan gepresenteerd. Geïnteresseerden zijn van 19.30 uur tot 22.00 uur welkom in MFC de Drieschaar.
 
Abonneren op RSS - IDOP