Bezuinigingen

Brief aan de gemeenteraad inzake bezuinigingen

Beste collegeleden en leden van de raad,
 
De afgelopen week hebben wij met het nodige ongeloof en verontwaardiging kennis genomen van het ombuigingsvoorstel van het college om 4,4 miljoen euro de komende jaren te bezuinigen, dat door de raad moet worden teruggebracht naar 3,1 miljoen. Alhoewel het niet tot onze kerntaken behoort willen wij als dorpsplatform graag meedenken over de bezuinigingsoperatie met als doel ervoor te zorgen dat Ossendrecht een leefbare en bruisende kern blijft.
 

Verslag inspraakavond bezuinigingen 29 maart 2011

Dinsdag 29 maart hebben burgers, instellingen en verenigingen de gelegenheid gekregen in te spreken op de voorgestelde ombuigingsoperatie aan de gemeenteraad voor 2012-2013 en 2014. Tijdens deze avond zijn de navolgende reacties ingekomen. Naast deze reacties is er een schriftelijke reactie ingekomen van bibliotheek Huijbergen.
Inspreekreacties:
 
1) Woensdrechtse voetbalfederatie, de heer H. van Hoek,

Forse bezuinigingen in 2012, 2013, 2014

Vrijdagochtend 18 maart 2011 presenteerde wethouder financiën Martin Groffen de voornemens van het college van burgemeester en wethouders om te komen tot een sluitende begroting voor de komende drie jaar. Door de tegenvallende uitkering vanuit het rijk dient Woensdrecht de komende drie jaar 3,1 miljoen euro te bezuinigen. Het voorstel wordt op 29 maart behandeld in de opinieraad die plaatsvindt in MFC De Drieschaar in Ossendrecht.
 

Verslag Bijeenkomst Kerntakendiscussie

Inwonersavond kerntakendiscussie fase 1 “Wat vindt Woensdrecht belangrijk?”
Ossendrecht, 25 oktober 2010 om 19.30
Aanwezig: 23 inwoners/burgers
 
Namens het stuurgroep/college: wethouder Groffen, wethouder Huijgens, gemeentesecretaris A. Baart en C. Adriaanse
Namens de klankbordgroep: raadsleden H. de Waal en M. Bolders, burgerraadslid Soffers
 
Abonneren op RSS - Bezuinigingen