Wifi voor Drieschaar en andere mfc’s

Het college heeft ingestemd met een voorstel van Dorpsplatform Ossendrecht om wifi aan te leggen in mfc De Drieschaar. Het voorstel is zelfs zo goed ontvangen, dat het gemeentebestuur ook in de mfc’s van Putte en Huijbergen wil overgaan tot de aanleg van wifi.
 
Het dorpsplatform was sinds afgelopen najaar met de gemeente in gesprek over wifi in de Drieschaar. Aanvankelijk was het de bedoeling om tijdens de thema-avond sociale media een digitale omgeving met wifi te creëren, maar wij stuitten destijds op een zeer verouderde internetverbinding. Dat vonden wij als dorpsplatform niet meer van deze tijd. Wifi kan sportverenigingen bijvoorbeeld helpen om sneller uitslagen online te zetten of ondersteuning bieden bij vergaderingen.
 
Daarnaast speelt mee dat De Drieschaar inlooppunt is voor jongeren, die graag gebruikmaken van wifi. De belangrijkste reden om wifi beschikbaar te maken is echter dat De Drieschaar, evenals de andere mfc’s, uitvalsbasis is bij calamiteiten. Wanneer een grote groep mensen daar wordt opgevangen, is een goede toegang tot de digitale informatievoorziening een vereiste.
 
Dit hebben wij dan ook aangekaart bij de gemeente Woensdrecht. Deze week kregen wij niet alleen een positief bericht over De Drieschaar. Het college heeft ook besloten om in De Kloek in Huijbergen en De Biezen in Putte een wifi-aansluiting te realiseren. In Putte is momenteel al een wifi-verbinding aanwezig, maar deze heeft nog geen volledige dekking. Daarom heeft de gemeente voor de drie mfc’s inmiddels een lijn aangevraagd bij Ziggo. Begin april zullen de mfc’s over wifi beschikken.
Dossier: