Volwassenen in Beweging Callisthenics UPDATE

Bewegen is goed, bewegen is belangrijk. Zeker nu!

 

Beste bewoner(s), 

Buiten sporten en bewegen is altijd goed en wellicht in deze corona tijd nog meer van belang.

Zoals op de website en Facebook-pagina van het Dorpsplatform Ossendrecht (DPO) is gemeld, loopt er al een poos een initiatief vanuit het dorp, gedragen door Rob en Astrid, en gesteund door een aantal sportieve mensen, clubs en verenigingen uit Ossendrecht. Het doel is om te zien of er  een calisthenics park gerealiseerd kan worden. Dit is een bewegingspark (onderhoudsvriendelijk en geluidsarm) waar je je eigen lichaam gebruikt om oefeningen te doen. Bedoeling is om het voor een brede groep geschikt te maken. 

Wat is calisthenics?

Calisthenics is een Engels woord dat afgeleid is uit de twee Griekse woorden kalos en sthenos, die respectievelijk schoonheid en kracht betekenen.

Calisthenics is dan ook een trainingsvorm waarbij je het lichaam traint via kracht‐ en conditieoefeningen. In tegenstelling tot de bekende trainingsvormen in krachthonken wordt hier geen gebruik gemaakt van apparatuur of gewichten. De enige weerstand die je krijgt is het lichaamsgewicht zelf. Op basis daarvan kan je via diverse oefeningen jouw kracht, uithoudingsvermogen, coördinatie en flexibiliteit verbeteren.

Nu tijdens en door corona de roep om buiten te sporten steeds luider klinkt, is het een mooi moment om de mogelijkheden voor dit idee verder te verkennen. Juist nu een goed initiatief in deze tijd van thuis werken en misschien minder bewegen. Juist nu in je eigen omgeving wat extra bewegen en oefeningen kunnen doen.

Een eerste uitleg van het initiatief is reeds gedaan tijdens de DPO openbare vergadering in november 2019. Dit initiatief met beoogde locatie is inmiddels aangeboden aan de gemeente die daarover in december een besluit zal nemen. Als beoogde locatie voor het calisthenics park wordt gedacht aan de speelvoorziening Molenstraat/Bevrijdingstraat. Hierbij een afbeelding van het calisthenics park zoals bij de gemeente ingediend. 

Normaal gesproken worden alle inwoners geïnformeerd via een inloopavond. Vanwege de coronamaatregelen is een inloopavond niet mogelijk. Wij vinden het belangrijk om sowieso de direct omwonenden te informeren over dit initiatief. De direct omwonenden zijn dan ook geinformeerd middels een flyer in de brievenbus. 

Wij denken dat het een zinvol, leuk en goed plan is om buiten te kunnen bewegen en oefenen. Samen of alleen en in je eigen dorp. 

We hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd; bij vragen, opmerkingen of suggesties, stuur je bericht naar workout@dorpsplatform-ossendrecht.nl Vragen zullen we proberen te beantwoorden, de opmerkingen/suggesties verzamelen we en zullen we bespreken met de gemeente. 

 

Dorpsplatform Ossendrecht

Rob & Astrid 

 

 


 

Dossier: