Volwassenen in beweging

Tijdens de openbare vergadering van november 2019 hebben we u geïnformeerd over het idee van Rob en Astrid – gesteund door een aantal sportieve mensen en clubs/verenigingen uit Ossendrecht - om de mogelijkheden te bekijken voor een work-out toestel of met een mooi woord “calisthenics”  in Ossendrecht. Graag hadden we u op onze openbare vergadering van november nader geïnformeerd over calisthenics en de stand van zaken met betrekking tot de uitwerking van dit idee. Gezien de corona problematiek hebben we echter moeten besluiten om de openbare vergadering van november geen doorgang te laten vinden.

Graag willen we u nader informeren over dit initiatief.

 

Maar wat is calisthenics eigenlijk?

Calisthenics is een Engels woord dat afgeleid is uit de twee Griekse woorden kalos en sthenos, die respectievelijk schoonheid en kracht betekenen. 

Calisthenics is dan ook een trainingsvorm waarbij je het lichaam traint via kracht‐ en conditieoefeningen.

In tegenstelling tot de gekende trainingsvormen in krachthonken wordt hier geen gebruik gemaakt van apparatuur of gewichten. De enige weerstand die je krijgt is het lichaamsgewicht zelf. Op basis daarvan kan je via diverse oefeningen jouw kracht, uithoudingsvermogen, coördinatie en flexibiliteit verbeteren.

Nu tijdens en door corona de roep om buiten te sporten steeds luider klinkt een mooi moment om samen met Rob en Astrid verder aan de slag te gaan en de mogelijkheden voor dit idee verder te verkennen. Een mooi initiatief om in deze tijd van thuis werken, buiten in je eigen tijd te werken aan je fysiek welbevinden.

Samen maken we een plan van aanpak waarmee we de gemeente hopen te overtuigen om mee te gaan in dit idee. Als uitgangspunten hebben we in ieder geval al geformuleerd dat het onderhoudsarm (geen bewegende delen) en multifunctioneel (v.w.b. functie en doelgroep) moet zijn. 

 

Zodra er meer bekend is zullen we u nader informeren.

Mocht u al vragen en/of suggesties hebben dan horen we het graag. U kunt mailen naar workout@dorpsplatform-ossendrecht.nl . 

We zullen samen met de initiatiefnemers - waar mogelijk - de vragen beantwoorden.

Dossier: