Verslag openbare vergadering 8 maart

Opening:

Adrie opent de vergadering en blikt even terug op het afgelopen jaar. Een druk jaar vanwege de verzelfstandiging. Ook een aantal projecten opgepakt, waar best wel wat tijd in is gaan zitten. Wat de verzelfstandiging betreft laten we dit op ons afkomen. We willen blijven luisteren naar wat er speelt onder de inwoners.

We hebben best wel lang gediscussieerd over de vorm. We willen graag in deze vorm wel verder gaan. Best veel vragen op deze avond gaan over zaken die bij de servicelijn thuis horen. Maar het feit dat men ze hier stelt, wil ook wel wat zeggen.

Bij ons komen ook veel vragen over de mail binnen. Dan kunnen we wel zeggen die hoort bij de Servicelijn, maar dan melden we dat we hem bij de Servicelijn hebben weggelegd. Als de Servicelijn antwoordt, dan antwoorden ze het DPO, in plaats van de persoon die de vraag stelt.

 

Presentatie Buurkracht

Steve Duzanson: Buurkracht bestaat uit verschillende componenten: energiebesparing en verduurzaming in de buurt. Het is een gratis en niet commercieel initiatief van Enexis Groep. Enexis is de netbeheerder en onderhoudt de energienetwerken. Aandeelhouders van Enexis zijn gemeenten en provincies.

Niet van bovenaf met allerlei leuke beleidsstukken bezig zijn, maar we werken van onderaf om verduurzaming bij huiseigenaren te krijgen.

Dit doen we vanuit een stukje maatschappelijk verantwoord ondernemen. Enexis bedient 2,3 miljoen huishoudens. Kosten daarvoor lopen in de miljarden. Als we de belasting van het netwerk kunnen besparen, dan scheelt dat ook in de netwerkkosten.

Met energiebesparing valt ontzettend veel te winnen. Uit onderzoek van Maurice de Hond is gebleken dat gezinnen zonder al te grote investeringen 600 euro kunnen besparen.

Buurkracht bestaat uit vijf stappen:

1.       Buurtbewoners vinden buurkracht, zoals op deze avond. Buurt bestaat uit 100 tot 500 woningen. In Nieuw-Vossemeer is het hele dorp aangesloten.

2.       Wat is mogelijk in een dorp als Ossendrecht? Wat voor woningen zijn er? We scannen een standaardhuis om te kijken wat er nodig is. Wat kost het om energie te besparen en wat levert het op. Een kaartje van Ossendrecht toont veel rode energielabels.

3.       Buurt mobiliseren, bijv. met een informatieavond. Aanbrengen van een slimme meter. Die geeft inzicht in het gebruik. Er zijn verschillende technologieën beschikbaar daarvoor. Op het moment gebeurt het te weinig dan mensen inzicht hebben. We werken met gemiddelden per buurt, afgezet per deelnemer. Je kan ook kijken of je ’s nachts hoog verbruik hebt. Dan is er iets aan de hand.

4.       Aan de slag gaan met mensen die geïnteresseerd zijn. Inventariseren waar mensen behoefte aan hebben. Vaak in de vorm van werkgroepjes. Bijvoorbeeld om samen zonnepanelen te plaatsen.

5.       Besparen

Resultaten tot nu toe: Princenhage heeft 9000 euro uitgespaard, 24.000 kwh stroom en 5400 gas. Daar deden twaalf woningen mee.

In de Kastelenbuurt in Oosterhout 17.000 euro, 47.000 kwh stroom 9500 gas. Een dertigtal woningen deden mee.

Door samen te doen kun je vaak nog meer besparing realiseren.

De voordelen van energiebesparing zijn lagere maandlasten, meer wooncomfort en een goede investering voor de toekomst. Bijv gevelisolatie in Tilburg had 2400 euro geïnvesteerd in woningisolatie. Na vier jaar was dat terugverdiend met een rendement van ruim 22 procent.

Voordelen voor Ossendrecht: een leuk project met een gesloten beurs. Buurkracht probeert de mensen te ondersteunen. Iedere deelnemer beslist zelf of ze eraan meedoen. Op korte termijn zijn er goede resultaten te krijgen. Het project loopt van 6 maanden tot 18 maanden. Het levert een goede bijdrage aan duurzaamheid en leefbaarheid in het dorp. Vooral in kleine dorpen waar de sociale cohesie heel hoog is. Het bespaarde geld blijft in het dorp. Ondersteuning van Buurkracht in de vorm van communicatie en organisatie.

We zoeken nu geïnteresseerde bewoners die in een regiegroep willen zitten. Een stuk of 3-5 mensen. Geen grote praatgroep, maar een doegroep. We maken dan een plan van aanpak en een planning.

Geïnteresseerden kunnen via DPO zich aanmelden.

Adrie: we denken zelf aan het organiseren van een energiemarkt, zodat we de mensen bereiken die iets aan energiebesparing willen doen. We willen hier een vervolg aan geven.

 

Spreekrecht

Bestrating Calfven

Adrie van Oevelen: vraag aan gemeente. Op Calfven zou er opnieuw gestraat worden, maar daar hebben we nog niets over gehoord.

Jeffrey van Agtmaal: Staat al een jaar of vier in de planning. Nu de voorbereidingen aan het treffen voor de Duinstraat. Dan tegelijkertijd de voorbereiding voor Scheldeweg-Noord. Medio mei inloopavond in Calfven: wat zijn de wensen en bedenkingen van de inwoners. Willen we klinkers of asfalt met fietsstroken? Daarna gaan we pas tekenen. Op dit moment nog geen concrete plannen. Het geld is al wel gereserveerd. Ook de verlichting, riolering en een deel gasleiding en elektra worden opgepakt. Dan krijgt Calfven ook LED-verlichting.

 

Ondergrondse bakken

Vraag over de vuilnis- en glasbakken. Die zouden ondergronds gaan, maar op Calfven is er een plaat gemaakt voor boven de grond.

Jeffrey van Agtmaal: de raad moet de investering nog goedkeuren. Het is de bedoeling dat ze allemaal ondergronds gaan. Nu heeft iedereen een grijze container thuis, maar daar komt ook een ondergrondse voor. Waarschijnlijk in juni alles ondergronds. De containers werken met een Saver-pasje. Voor de Belgen zijn we nog aan een oplossing aan het denken.

Ondergrondse containers geven een melding aan Saver wanneer ze bijna vol zijn. Nu rijdt Saver een vaste route, ook al is de bak te vol of te juist nog niet.

Nu betaal je 4,75 per lediging voor een grijze container. We zijn bezig met Saver om een twee pijpen voor restafval. Dan kan je kiezen voor 15 liter of 30 liter.

 

Begroeiing bij Dubois

Kan de begroeiing eindelijk aangeplant worden?

Jan Hugens: vier weken geleden is er ruilverkaveling geweest tussen gemeente en Dubois. Daarbij is ook begroeiing afgesproken.

 

Bus bij de kerk

Bij de bus staat altijd een bus geparkeerd, op zondag zelfs voor de deur.

Wijkagent Frank Nolten: het is hier in de gemeente niet gereguleerd waar vrachtwagen of bus moet parkeren. De bus staat op een stukje openbare weg. De gemeente heeft de eigenaar al een aantal keer aangesproken en gevraagd om een alternatieve plaats te regelen. Maar er is nu geen stok om mee te slaan.

Adrie: misschien kan de gemeente nog eens vragen of de bus in ieder geval niet op zondag voor de ingang wordt gezet.

De wijkagent zal ook nog eens contact opnemen met de eigenaar.

 

Verkeerssituatie school

Jan Hugens: De situatie bij de school en ZWH College vragen snel de nodige aandacht.

Adrie: Vanaf half februari is er een nieuwe verkeerskundige aangenomen. Het dorpsplatform heeft binnenkort overleg en zal deze zaken meenemen.

 

Bloembakken

Jan van Mechelen: wanneer komen de bakken op de Aanwas weer terug?

Adrie: de afspraak zou zijn dat de bakken in november terug zouden zijn, maar er zijn er nog een aantal in reparatie.

 

Mededelingen

Naar aanleiding van de vele complimenten voor de wijkteams hebben we ze getrakteerd op banketletters.

Er is een nieuw verkeerskundige

We hebben overleg gehad met burgemeester en wethouder Van Agtmaal. Vooral gesproken over Financiën. Er is weliswaar een initiatievenpot, maar gezien de vele initiatieven neemt die wel snel af. De wethouder heeft een toezegging gedaan dat er nog andere potjes zijn. Ook moeten initiatieven gekoppeld zijn aan een leefbaarheidsagenda. Maar hoe kunnen we goede initiatieven uit het dorp daaraan koppelen? We moesten ook meteen bedragen aangeven, maar we willen ruimte vanuit het dorp laten.

 

Actielijst

Bijna alle punten zijn opgepakt:

-          Bushalte Putseweg: te triest voor woorden. Het valt ook wel op dat de halte in de richting van Bergen op Zoom volledig vernield is. Kunnen we daarmee niet richting het ZWH College om er achter te komen wie de daders zijn? De bushaltes worden ook veel gebruikt voor forenzen richting Roosendaal om de trein naar Rotterdam te nemen. We zijn wel blij dat er een lantaarnpaal staat.

-          Evaluatie bloembakken: 13 maart een gesprek met de verkeerskundige. Dan gaan we evaluatie inplannen

-          Tweezijdig fietspad Trambaan is gerealiseerd

-          Projectgroep Eikelhof is gesprek geweest

-          Gele streep bij de Ploeg, wijkagent houdt hier toezicht op

-          Verkeersspiegel bij De Prins hangt er inmiddels

-          Overlast na het legen van de vuilnisbakken in de OLV ter Duinenlaan. Vroeger waren er van die witte tegels. Nu is dat niet meer zo nodig, omdat de vrachtwagen ze automatisch oppakt

-          Er ligt nog een verzoek voor speeltuintjes in de Peeberg. Die pakken wij op, zodra de andere speeltuintjes klaar zijn.

-          Groen op de kerkhoven: Jeffrey van Agtmaal: In Ossendrecht veel klachten over groen en in Putte veel klachten over oude, vervallen zuilen. We geven erfgenamen een half jaar de tijd om te reageren. De graven krijgen een kleine markering in de vorm van een bordje. Als mensen niet reageren, dan gaat de gemeente het graf zodanig aanpakken dat het weer veilig en zichtbaar is. In Putte hebben mensen soms de grond gekocht van de gemeente. Dan heb je dus met eigendom te maken. Daarom moeten we juridisch mensen de tijd geven om te reageren. Er komt nog een hele communicatie hierrond.

 

Ingekomen stukken

Sluipverkeer Calfven

Veel mails over sluipverkeer op Calfven, met name vrachtverkeer bij calamiteiten op de A4.

Hoe zit het dan met gevaarlijke stoffen die door Calfven komen?

Regeling vervoer over land -> er staat een routeplicht voor aangewezen gevaarlijke stoffen. Er zijn heel veel stoffen die daar onder vallen. Gemeente en provincie mogen daarvoor een route voor geven. Die borden staan niet op de A4.  Gemeente zegt op eigen website dat vervoer van gevaarlijke stoffen niet door de gemeente mag.

Is er een calamiteitenplan of route als er iets opdoet op de A4, zonder dat Calfven wordt belast?

Jeffrey van Agtmaal: bij een file moet je blijven staan totdat de file voorbij is. Rijkswaterstaat stuurt vaak via A16. We voeren ook nog een discussie met de Belgische overheid over de mogelijkheden over de grens. Half maart is er overleg met grensregio.

Het is voor ons lastig: wat kunnen wij als gemeente nog doen? De afrit is in België. Er staan wel verbodsborden op de grens. Eigenlijk zou bij een controle door de marechaussee de afrit ook afgesloten moeten worden. Wat betreft gevaarlijke stoffen: eigenlijk mogen vrachtwagens sowieso niet in Calfven en Ossendrecht komen.

Het heeft wel onze aandacht, want als er iets opdoet is het gelijk filerijden tot aan Hoogerheide. We zien het voor het gemeentehuis ook. Een deel schiet via de Huijbergseweg richting Huijbergen tussendoor.

 

Toegankelijkheid Drieschaar

Mensen die niet goed te been zijn, worden voor de trap afgezet of moeten een flink eind lopen. Dhr. Van Dijke heeft een plan gemaakt, eerst ingestuurd naar de BWI, maar die kon er niets mee. Nu probeert het DPO dit op te pakken. We proberen een afspraak te maken met de gemeente om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

De deur aan de zijkant van de Drieschaar mag niet open, vanwege geluidsafspraken met de buren. We kijken nu naar een praktische oplossing.

 

Andere stukken

Evaluatie BWI -> nodigen dhr Damme uit voor IV

Gemeente heeft gevraagd voor een bijdrage voor een Whats’app-bijeenkomst in Huijbergen -> niet gegeven, omdat het niet in Ossendrecht was. Het was wel voor Ossendrecht bedoeld, maar we merken toch dat mensen niet zo makkelijk naar een andere kern gaan.

Verzoek om verwaarloosde plekken door te geven -> we hebben een aantal plekken doorgegeven. Als er nog plaatsen zijn, geef maar door. Wij hebben doorgegeven: Wrakken Dubois, café Puts Meuleke, leegstaand huis Molendreef (Rosita), plekje achter kringloopwinkel

Verzoek voor teamuitje buurtpreventieteam -> moeten we nog bespreken

Klachten over verkeer pannenhoef -> doorgegeven aan de gemeente.

30 km stickers op de bloembakken -> nemen we mee in evaluatie bloembakken.

Suggestie om heel Ossendrecht af te sluiten voor verkeer.

Vraag wanneer de bloembakken op de Aanwas terugkomen.

Bloembakken zijn verkeerd teruggeplaatst na carnaval -> wordt besproken in overleg met verkeerskundige

Klachten over hondenpoep -> doorgestuurd naar de Servicelijn. Advies van Jeffrey: zet even tijd erbij wanneer de hond wordt uitgelaten. Bij speeltuintje Bakker komen borden te staan om hond niet uit te laten. Ook bij de school een aantal borden

Uitnodiging jaarvergadering SBO

Nieuwjaarsreceptie, bijeenkomst duurzaamheid geweest

Leefbaarheidsmonitor gehad: veel opmerkingen van verdwijnen winkelvoorzieningen, openbaar vervoer moeten we koesteren.

Uitnodiging gehad om bij te praten over de Noordrand.

 

Brievenbussen:

Brievenbussen: wij hebben advies gegeven om brievenbussen op Calfven en Hageland wel te behouden, zodat je het buitengebied kunt blijven bedienen.

Jeffrey: we hebben als gemeente gereageerd dat er wel een aantal vreemde posities zijn. In Calfven is er straks geen brievenbus meer en in Putte zijn er straks twee op korte afstand van elkaar. Wij zijn hier als gemeente verder niet bij betrokken geweest, maar hebben nu een brief gestuurd.

 

Frank Nolten – wijkagent

Nog steeds een fantastisch beroep, maar je krijgt als wijkagent wel veel over je heen. Soms moet je bij een ander zijn dan bij de wijkagent. Mensen ervaren dat al snel als van kastje naar de muur worden gestuurd.

In Bergen op Zoom zitten we met één groot politieteam, waar ook andere gemeenten onder vallen. We hebben daar bijvoorbeeld een collega die gespecialiseerd is in verkeerszaken. Soms kan je niet altijd iedereen gelukkig maken.

Ik hou me bezig met verkeer, criminaliteit, maatschappelijke zorg en openbare orde.

Verkeer: voor vrachtwagenverbod spreek ik vrachtwagens aan en vraag naar vrachtbrief. Veel vrachtwagens hadden toch een bestemming, maar heb ook aantal mensen een bekeuring gegeven van 90 euro. Door controles op de A4 is er sluipverkeer door Calfven. Ik heb zelf ook de vraag gesteld of er een calamiteitenplan is voor ongevallen op de A4. Daar wordt nu aangewerkt. Het is ook zaak dat Rijkswaterstaat met de politie contact opneemt als er file is, zodat we kunnen handhaven.

30-km stickers: ik ben wel blij dat het hier 30 km zone is, want mensen hebben toch de neiging om harder te rijden. We kunnen ook wat doen aan gedragsverandering. Via Veilig Verkeer Nederland stickers aangevraagd. Je moet de stickers niet alle dagen laten zien, maar juist af en toe dan blijft de aandacht ervoor. Dorpsplatform heeft al gezorgd voor bloembakken op de OLV ter Duinenlaan. Omdat er ook veel klachten uit de Burg. Voetenstraat zijn, hebben we nu voor die straat gekozen. We kunnen die verder uitbreiden.

Verkeer rond de school: samen met de gemeente kijken wat er mogelijk is om veranderingen aan te brengen.

Steunpunt: we hebben sinds vorig jaar een steunpunt op het gemeentehuis. Daar halen we veel voordeel uit. We kunnen makkelijk mensen bereiken, omdat we op het gemeentehuis zitten. Vooral voor het stukje maatschappelijke zorg is dat van belang. Wij zijn een van de eerste die een steunpunt in de gemeente hebben. Nu pas volgen andere gemeenten. We zitten weer dichterbij de burgers.

We hebben nu ook een wijkagent expert. Een vijfde wijkagent die iets grotere zaken kan oppakken voor de gemeente. Daar gaan we zeker voordeel van hebben. Die werkt ook vanuit het steunpunt. De expert werkt gebiedsoverschrijdend. Bijvoorbeeld als er gedeald wordt, kan hij dat met het drugsteam oppakken. Daar hadden de gewone wijkagenten weinig tijd voor.

 

Adrie: kunnen we een update krijgen over de bespreking over de A4?

 

Openbare ruimte

Bloembakken:

13 maart kennismaking met de nieuwe verkeerskundige. De vorige vergadering hebben we een aantal suggesties gevraagd en gekregen:

Asverschuivingen, drempels, Ossendrecht afsluiten voor sluipverkeer, regelen middels parkeervakken, bakken tegen de stoep, kleinere bakken zoals in Rilland, nog meer bakken, voorrang regelen, 30 km borden op bakken, display en handhaving.

We kunnen het dus nooit voor iedereen goed doen.

 

Jeugd in beweging

Het project van 2016. Het is een hele klus geweest, veel energie gekost, maar ook veel opgeleverd. Zonder de hulp van heel veel vrijwilligers hebben we het nooit voor elkaar kunnen krijgen.

We zijn nu bezig met de laatste loodjes. In december is de sfs-voorziening aangelegd met vier elementen: een funbox, olly box, quarter pipe en grind stang.

Laatste deelproject is de verbinding om een route te maken. We hebben samen met de cliënten van de Zorgboerderij de tegels geschilderd. De cliënten hebben het met veel plezier gedaan. Ze vonden het leuk om een keer iets anders te doen. We lopen nog een keer het rondje met de gemeente en daarna worden de tegels geplaatst.

Omdat we het zover af hadden, mochten we in januari naar Veghel voor Kern met Pit. We mochten een cheque van 1000 euro in ontvangst nemen. Daarmee kunnen we de laatste gaatjes in de begroting nog dichten. Als er geld over is, kan dat evt naar Eikelhof of Peeberg.

Er komt nog een officiële opening. De schepen van Antwerpen wil daar graag een rol in hebben, omdat Port of Antwerp een van de sponsors is. We zijn nu nog op zoek naar een geschikte datum, omdat ook onze wethouder erbij moet kunnen zijn.

 

Collegezaken

Voormalige Rabobank

Daar waren de vorige keer nog al wat vragen over. We willen samen met eigenaren van het pand en bewoners een keer een inloopavond organiseren om een rondleiding te geven. Dan krijgt iedereen een beeld van hoe daar gewoond en geleefd wordt.

Noordrand

Plan is om 16 tot 18 woningen te bouwen in de sociale huursector. Er ligt ook nog een terrein dat gebruikt kan worden voor woningen in de vrije sector. In mei/juni verwachten we meer duidelijkheid hierover. We doen dit samen met Woningstichting Woensdrecht

 

Het college is trots op de initiatieven die er in Ossendrecht zijn. Iedereen werkt goed samen en weet elkaar goed te vinden. Als je kijkt naar stickeractie, maar ook bijv. Jeugd in Beweging. Als een initiatief echt leeft, dan is het heel gaaf dat je zoiets voor elkaar krijgt. Er wordt overal geld vandaan gehaald en er komt zo veel van de grond af. Blij dat er een officiële opening is, om daar nog eens bij stil te staan.

 

Duurzaamheidsbeleid

In april/mei komt het beleid in de gemeenteraad. We willen daarna per thema of per kern avonden organiseren. We hopen dat mensen mee willen doen op het gebied van energiebesparing. Laatst ook overleg gehad met Eneco over het plaatsen van zonnepanelen. Dat kan ook op een ander pand in de vorm van een coöperatie. Dat plan staat nog wel in de kinderschoenen.

Zijn er burgerinitiatieven meld aan, dan kunnen we kijken waar we elkaar in kunnen helpen.

 

Boudewijngroeve

Nog steeds hetzelfde. De ontwikkelingen lopen achter de schermen nog wel door. We zijn voor de planning afhankelijk van de initiatiefnemer. De plannen voor woningbouw zijn nog steeds 25. De verwachting is dat de Noordrand eerder wordt gerealiseerd.

 

Sluiting

Volgende vergadering is woensdag 21 juni.