Verslag Openbare vergadering 28 oktober 2013

BLOK 1
 
Arno opent de vergadering en stelt nieuwe burgemeester voor.
Steven Adriaansen is sinds 1 oktober burgemeester in de gemeente Woensdrecht. Hij neemt alle taken van zijn voorganger Marcel Fränzel over en is zodoende ook contactpersoon voor de kern Ossendrecht en Calfven. Adriaansen was hiervoor wethouder in Roosendaal. Een van de portefeuilles waar hij altijd veel energie in heeft gestoken, is de dorp- en wijkaanpak: hoe kan de gemeente met bewoners en organisaties zo goed mogelijk vorm geven aan een dorp? Zijn idee is dat het dorp niet van de gemeente is, maar van de bewoners zelf. Die wonen er vaak al generaties lang. Hij hoort graag hoe dat in Ossendrecht in elkaar zit.
 
Voordat Adriaansen beëdigd werd, heeft hij al een rondje op de fiets mogen meemaken in Ossendrecht. Daarna heeft hij ook nog een keer een officieel kennismakingsrondje in Ossendrecht gemaakt. Het aardige vindt hij dat hij zo op een hele andere manier mensen leert kennen. Of het nu de Roparun, de Sinterklaasviering, het busvervoer en het verdwijnen van de Action is, het is hem allemaal te oren gekomen. Hij dankt de bewoners ook voor de leuke wandeling. Het was voor hem een perfecte manier om kennis te maken met het dorp. Hij hoopt ons allemaal zo goed mogelijk te leren kennen.
Adriaansen geeft ook aan dat hij heel erg toegankelijk is en nodigt de mensen uit om een mailtje te sturen als er iets speelt. Dan kan hij kijken wat er samen aan te doen valt.
 
Stichting Natuurijsbaan
Corné Ooms vertelt over de nieuwe Stichting IJsbaan Ossendrecht. Die is voortgekomen uit het spontane schaatsfeest op het Wasseven. De afgelopen drie jaar werd daar, wanneer het weer het toeliet, ’s avonds geschaatst. Het eerste jaar kwamen daar twintig mensen op af, het tweede jaar veertig en vorig jaar maar liefst driehonderd mensen! Alles werd op vrijwillige basis en kosteloos georganiseerd.
 
Om het schaatsfeest wat een permanent karakter te geven, is er een stichting opgericht. Er is gekozen voor een natuurijsbaan, omdat een kunstschaatsbaan zoals in Hoogerheide veel geld kost. Daar kan ook maar een korte periode op geschaatst worden. Er wordt ook gedacht aan wat winterse evenementen, zoals een kerstmarkt.
 
Er is gezocht naar een mogelijke locatie en die is gevonden op het sportpark van ODIO. Volgens Fons de Brie heeft daar eerder al eens een ijsbaan gelegen. De iniatiefnemers hebben met Vic Huijgens ook al eens een kijkje genomen en mondelinge toestemming van het college gehad. De locatie heeft als voordeel dat het afsluitbaar is door een hek en dat de faciliteiten van een kantine aanwezig zijn.
 
De stichting heeft zich ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, een bedrijfsplan gemaakt en een verzoek voor bijdrage ingediend bij de Coöperatiefonds van de Rabobank. 18 november volgt het besluit.
Daarnaast is contact gezocht met de natuurijsbanen van Lage Zwaluwe en Wolvega om kennis te delen. Zij adviseren om te werken met een natuurlijke ondergrond.
Inmiddels is ook de website www.ijsbaanossendrecht.nl in de lucht en is de ijsbaan actief op Twitter en Facebook.
 
Zodra het groene licht van de Rabobank binnen is, wil de stichting aan de slag. Rond 15 december zal de aftrap zijn. Bij een vorst van vijf graden kan er binnen vier à vijf dagen een mooie ijsbaan liggen.
 
Vanuit het publiek komt een vraag waarom er gekozen is voor een stichting en geen vereniging?
Corné antwoordt dat er advies is gevraagd aan de notaris. Die adviseerde een stichting, omdat een vereniging budgetverantwoording heeft. Daarnaast heeft de stichting de doelstelling om een ijsbaan zonder entree te openen. Bij verenigingen is lidmaatschap een juridisch aspect. Doel is om net voldoende geld over te houden, zodat het jaar daarop weer geschaatst kan worden.
 
Ernest vraagt zich af of er hierdoor geen concurrentie met de kunstijsbaan in Hoogerheide ontstaat?
Corné geeft aan dat de stichting niet zal aankloppen bij lokale ondernemers, maar het grootste deel via het Coöperatiefonds wil verkrijgen. Daardoor wordt er niet in dezelfde vijver als de ijsbaan van Hoogerheide gevist.
 
Naar aanleiding van wat spraakverwarring geeft Arno nog even het verschil aan tussen DPO (Dorpsplatform Ossendrecht) en het iDOP (integraal dorpsontwikkelingsplan). Het iDOP is het ontwikkelingsplan voor Ossendrecht, dat tot stand is gekomen door de inwoners van Ossendrecht. Het dorpsplatform was daarbij als een van de partners betrokken.
 
Sun & Wind – Kevin de Koning
De gemeente Woensdrecht houdt samen met nog twintig andere gemeenten in de regio een grootschalige inkoopactie om zonnepanelen te promoten. Daarvoor is een aanbesteding geweest. De gemeenten hebben daarbij niet alleen gekeken naar de goedkoopste aanbieder, maar ook naar service en kwaliteit. De aanbesteding is gewonnen door Sun & Wind uit Schaijk.
 
Dhr. De Koning geeft uitleg over de werking van zonnepanelen. Die zetten de zonne-energie om in bruikbare stroom. Daarvoor is een omvormer mogelijk. Dat is het belangrijkste maar ook het meest kwetsbare onderdeel van het hele systeem. Daarom biedt Sun &Wind tien jaar garantie op de omvormers.
 
De vraag is dan wat de terugverdientijd is. Daar is geen eenduidig antwoord op, omdat iedere situatie anders is. Daarnaast speelt ook mee welke type panelen je kiest. De zwarte hebben zes procent minder opbrengst dan de blauwe, maar worden vaker gekozen omdat ze mooier op de daken zouden staan. In de meeste gevallen is de terugverdientijd echter zo’n acht jaar. Dat is dus nog ruim binnen de garantie van de omvormer.
Als je meer stroom opwekt dan je op dat moment gebruikt, gaat dat terug naar het net. Aan het einde van het jaar wordt dat dan verrekend met de stroom die je hebt afgenomen. Dat maakt het nu ook erg interessant.
 
Er zijn verschillende pakketten, bijvoorbeeld voor op een schuin of plat dak. Er komt altijd iemand langs om de situatie thuis te bekijken en te adviseren over de verwachte opbrengst. Als op één van de panelen schaduw valt, werken ook de andere minder goed. Beter is dan om minder panelen te nemen, die wel honderd procent rendement hebben.
 
Om de inkoopactie onder de aandacht te brengen, houdt Sun & Wind ook een aantal acties. Zo mag iedereen die zonnepanelen aanschaft stemmen op een school in de regio. De school met de meeste stemmen krijgt acht panelen van Sun & Wind. Daarnaast krijg je een jaar lang gratis onderhoud aangeboden als je een iemand warm maakt voor de actie.
 
Vorig jaar heeft Sun & Wind een gelijkaardige actie in Oost-Brabant gehad. Daar werden toen achthonderd systemen geïnstalleerd. Dhr. De Koning ziet dat veel mensen ervoor kiezen om oude asbestdaken te vervangen voor een nieuw dak met zonnepanelen. Daarvoor is ook subsidie vanuit de provincie beschikbaar.
Sun & Wind is van oorsprong een elektrotechnisch installatiebedrijf. Het bedrijf begeleidt de installatie van begin tot eind. De zonnepanelen worden bijvoorbeeld ook aangegeven bij de energiemaatschappij.
 
Vanuit het publiek komt een vraag over de afdracht van btw voor het terugleveren van energie.
Dhr. De Koning antwoordt dat je je daarvoor moet aanmelden als energieleverancier. Dan hoef je geen btw af te dragen. Dat moet je dan wel melden bij de Belastingdienst.
Het is bijna niet te voorkomen dat je teruglevert aan het net, omdat er altijd mooie dagen zijn waarop je zoveel stroom opwekt dat je dan zelf niet kan gebruiken. Het is wel zo dat de verrekening tussen terugleveren en de afname van netstroom gebeurt voor de btw-afdracht.
De omvormer kan tot 245 Volt aan. Agrariërs zitten vaak nog hoger. De omvormer is volledig op maat gemaakt voor het systeem. Wanneer je later nog enkele panelen wil bijplaatsen, moet dat op een tweede omvormer gebeuren. Omdat de omvormer het duurste element is, is het verstandiger om in één keer een compleet systeem weg te leggen.
De panelen zijn getest op hagelschade. Ze zijn voorzien van een aluminium rand, waardoor ze erg sterk zijn.
 
Er komt een vraag uit het publiek hoe het zit met vergunningen
Volgens Dhr. De Koning is in veel gevallen geen vergunning nodig. Alleen bij een beschermd stads- of dorpszicht is een vergunning of melding bij de gemeente vereist.
 
Adrie vraagt zich af hoe lokale bedrijven betrokken worden bij het project.
Dhr. De Koning geeft aan dat Sun & Wind graag werkt met lokale installateurs. In iedere gemeente kan een bedrijf zich daarvoor aanmelden. In Woensdrecht is er nog geen bedrijf dat zich daarvoor heeft aangemeld. Bedrijven die daarin interesse hebben, kunnen zich bij Sun & Wind melden.
 
Inventarisatie spreekrecht
Jan Hugens heeft een opmerking over de poort bij de brandweerkazerne. Die wordt vaak niet goed afgesloten, waardoor kinderen het terrein op kunnen op er te spelen. Er zijn ook ouders die een sleutel hebben van de poort en er staat zelfs een vrachtwagen van een particulier geparkeerd.
Frans Hoecks zegt toe dat de gebouwenbeheerder daarop wordt aangesproken. Hij geeft aan dat er wellicht een andere cilinder in het slot zal komen. Hij gaat zijn best doen om daar sturing aan te geven.
 
Jan Hugens vraagt ook om de autowrakken weg te halen.
Frans Linders zegt dat daar met de veiligheidsregio al over gesproken is. Hij belooft een terugkoppeling te geven.
 
Jan Hugens vraagt daarnaast of het mogelijk is om de geleidepalen roodwit te maken in plaats van roodzwart. Dat wordt al in veel andere gemeenten toegepast en geeft een veiliger beeld.
Frans Hoeckx is bekend met de roodzwarte palen, maar zegt dat de gemeente wel staat voor een gelijkwaardig beeld in de hele gemeente. Als er een besluit komt dan, zou dat voor de hele gemeente moeten geld.
 
Er komt een vraag uit het publiek over de begroeiing tussen het fietspad en de weg langs de OLV ter Duinenlaan. Kan die begroeiing een stuk korter gesnoeid worden? Nu schijnt de verlichting niet over het fietspad.
Frans Hoeckx geeft aan dat hij dat binnenkort met de aannemer zal bespreken.
 
Ad vraagt zich af waar de witte paaltjes met de reflectoren zijn gebleven
Frans Hoeckx antwoordt dat die reflectoren op aandringen van Natuurmonumenten zijn geplaatst. Natuurmonumenten zou die ook onderhouden. Uit tellingen is echter gebleken dat die paaltjes geen groot effect op de populatie hebben. Natuurmonumenten onderhoudt ze daarom ook niet meer zo fanatiek.
 
Yvonne Rijk vraagt of het klopt dat je blad in een plantsoen mag deponeren als er geen bladkorf in de straat staat?
Frans Hoeckx bevestigt dat. Je mag het blad op een parkeervak of grasstrook verzamelen, maar niet in de bosjes. Wanneer er voor vrijdagmiddag wordt gebeld naar de gemeente, dan kan het maandag worden opgenomen in de ophaalronde.
 
Er komt een opmerking over het Eikelhof. Daar liggen in deze tijd veel eikels op het trottoir. Mensen met een rollator worden daardoor gedwongen om over de straat te lopen. Dat leidt tot onveilige situaties voor mensen die slecht te been zijn. Kan dat wat beter opgeruimd worden?
Stans merkt op dat er vandaag nog schoongemaakt is
Frans Hoeckx bevestigt dat.
 
Arno adviseert in dit soort situaties de Servicelijn te bellen. De actie wordt dan uitgezet.
 
Dhr. LeDuc merkt op dat vorig jaar de putten schoongemaakt werden voor de bladeren van de bomen vielen. Dat was niet slim.
Frans Hoeckx zegt dat er normaal een grote schoonmaak wordt gehouden als het blad van de bomen is gevallen. Daarna komt ook een kolkenzuiger langs. Hij merkt op dat die blijkbaar in september al is langs geweest. Binnenkort heeft hij overleg met Saver en zal hij dit ter tafel brengen.
 
Dhr. Le Duc merkt op dat de bomen in de Nolensstraat en Generaal Foulkestraat nodig gesnoeid moeten worden.
Frans Linders geeft aan dat daarvoor vorig jaar een hoogwerker was gehuurd, maar dat die ook op ’t Geleg was ingezet. Het werk zat daar tegen, waardoor het niet meer was gelukt om de Generaal Foulkestraat goed mee te pakken. Begin 2014 volgt er een nieuwe ronde. Dan is de Generaal Foulkestraat als eerste aan de beurt.
 
Geen mededelingen
 
Ingekomen stukken
-          Mevrouw Rijk stelt voor om een buurtbus als alternatief voor de grote bus in te zetten. Ze noemt een voorbeeld waar dit concept al  goed werkt
Arjan en Adrie hebben onlangs een bijeenkomst van de Vereniging Kleine Kernen gehad, waarbij dit concept ook werd besproken.
-          Fam. Leenaarts wil een tentoonstelling houden in Action om leegstand te voorkomen. We hebben de contactgegevens van de verhuurder doorgegeven.
-          Bijeenkomst vereniging Kleine Kernen grensdorpen.
Arjan en Adrie zijn hier namens DPO aanwezig geweest. Ook de dorpsraden van Achtmaal, Wernhout en Nispen waren aanwezig. Er zijn allerlei vraagstukken met elkaar behandeld voor de dorpen dichtbij de grens. Bijvoorbeeld het vertrek van kinderen naar een Belgische school, drugsoverlast, openbaar vervoer. Er is ook gesproken over stilstand woningbouw, waardoor jongeren wegtrekken, leegstand detailhandel. De bijeenkomst werd afgesloten met de afspraak om kennismatrix op te stellen. Thema’s die spelen aangeven en kennis uitwisselen. Dorpen en dorpsraden op eenvoudige manier bij elkaar brengen. De groep wordt mogelijk ook uitgebreid met de dorpen Putte en Huijbergen.
-          Dhr. Geers heeft een mail met aantal vragen. Hij uit zijn complimenten over het werk in het centrum, maar merkt op dat er twee weken geleden werkzaamheden zijn geweest door Delta op de kruising bij de Boulevard. Bij het terugstraten zijn er diepe kuilen ontstaan.
Frans Hoeckx zal dit navragen bij de medewerker die dat soort werkzaamheden controleert
Dhr. Geers stoort zich ook aan de schroothoop van oude auto’s bij de autosloperij bij het Puts Meuleke en vraagt of het mogelijk is om beplanting aan te brengen. Deze vraag had het dorpsplatform ook opgenomen in de wijkschouw. Daar komen we later in de vergadering op terug.
Ook vindt dhr. Geers dat er veel onkruid staat. Hij doelt onder andere op de rotonde bij Jagersrust.
Frans Hoeckx merkt op dat de provincie vandaag de rotonde heeft ontdaan van onkruid.
Veel plaatsen met onkruid.
Tot slot heeft dhr. Geers gelezen dat Saver heel erg goed bij kas zit. Hij vindt het dan ook aardig om bewoners meer tikken te verstrekken.
 
Actielijst
Diftar -> begin volgend jaar komt daar een evaluatie over
OLV ter Duinenlaan -> Net voor de openbare vergadering heeft de gemeente een uitnodiging gestuurd om samen met Imteg te kijken naar de situatie. De gemeente doet haar best om ervoor te zorgen dat dit voor de winter gerealiseerd wordt.
Arjan stoort zich eraan dat deze kwestie steeds maar weer vooruit wordt geschoven. Het dorpsplatform en het buurtpreventieteam hebben een aantal jaren geleden een verlichtingsschouw gehouden. Daarvoor hebben zij een hele lijst opgesteld met donkere plekken. De OLV ter Duinenlaan sprong er echt bovenuit. Dat is in 2011 ook al gemeld aan de gemeente. Toen was er nog weinig budget om de verlichting te verbeteren. Begin dit jaar kregen we te horen dat er toch budget is voor de OLV ter Duinenlaan. Er zijn toen ook toezeggingen gedaan. Het budget is zelfs aangevuld met middelen vanuit het iDOP. Nu krijgen we een mailtje om de plannen eens te bekijken. Volgens hem zijn dat een paar stappen terug in het proces.
Frans Hoeckx meldt dat er tussentijds een nieuwe aanbesteding is geweest en er een nieuwe verantwoordelijke is voor de verlichting.
Ernest vindt dat geen geldig excuus. Hij zegt dat het plan al kant en klaar bij de gemeente ligt.
 
Handhaving loods Calfven -> Sharan heeft stukken bij om te laten inzien. Het gaat om een rapport van de brandweer en de gemeente.
 
Wateroverlast op begraafplaats -> Jan Hugens geeft complimenten dat uitgevoerd is, maar volgens hem is alleen het hoofdpad nog niet gefreesd.
Frans Hoecks zegt dat dat wel is gebeurd. Als het resultaat onvoldoende is, is er waarschijnlijk een andere oplossing nodig.
Het punt blijft daarom op de actielijst staan.
 
Bankje bij de uitkijk is inmiddels hersteld en kan van de actielijst af.
 
Oversteek bij apotheek -> Uit veiligheidsoverwegingen door slecht zicht is ervoor gekozen om oversteek verderop te maken en niet bij de apotheek voor de deur.
 
Verkeer Luchtballon -> er wordt meettoestel opgehangen om de snelheid van het verkeer te meten.
 
Dashbordlijst
IDOP Ossendrecht -> centrumplan inmiddels uitgevoerd. Maatschappelijke projecten lopen via WMO-raad.
Sluipverkeer wachten nog altijd op antwoord gemeente Antwerpen
 
Accommodatienota komt begin 2014
 
Boudewijn Groeve -> blijft nog in behandeling. Vestia is daar mee bezig.
 
BLOK 2 Wijkagent
Op verzoek van het dorpsplatform geeft de wijkagent uitleg over het bord dat staat bij de parkeerzone in Ossendrecht. Zodra je zo’n bord passeert, dan begeef je je in een zone. Het bord wil zeggen dat er enkel in de parkeervakken geparkeerd mag worden.
Volgens Ernest snappen sommige de betekenis van het bord nog niet. Hij merkt op dat vooral op de Cichorei nog veel wordt foutgeparkeerd. Het aantal parkeervakken is in het hele centrum gelijk gebleven, maar er zijn wel hier en daar wat verschuivingen geweest. Zo zijn de vakken vanaf de Markt richting het Hondseind geschoven. Men kan ook altijd op het Cichorei parkeren en via het paadje naar het Hondseind lopen.
De wijkagent geeft aan dat hij zondagavond nog een aantal parkeerbonnen heeft uitgedeeld in de Koningin Wilhelminastraat. Hij stuurt er bij zijn collega’s ook op aan, dat zij eveneens bonnen uitschrijven.
 
BLOK 3 Collegezaken
Geen mededelingen. Burgemeester is nog aan het inwerken
 
BLOK 4
 
Openbaar vervoer
Adrie houdt een presentatie over het openbaar vervoer. Hij merkt op dat in de vier jaar dat dit dorpsplatform bezig is Ossendrecht al voor het vierde jaar op rij geconfronteerd wordt met de uitkleding van het openbaar vervoer. Elk jaar hebben wij ook het idee dat het college zich voor een voldongen feit laat plaatsen. Wij vragen ons af wat het college voor onze gemeente heeft gedaan om het openbaar vervoer te behouden. De voormalige gemeente van dhr. Adriaansen heeft het immers wel voor elkaar gekregen om een aantal wijzigingen door te voeren. Dat lukt de gemeente Woensdrecht elke keer niet. Wellicht dat dhr. Adriaansen kan vertellen hoe men dat in Roosendaal heeft gedaan.
Adrie toont een filmpje over het openbaar vervoer, dat afkomstig is van de provincie. Daarin zegt een woordvoerder van het Reizigers Overleg Brabant (ROB) dat men in de toekomst wat vaker naar de buurman moet kijken voor een ritje van A naar B. Die opmerking bevreemdt ons.
Vervolgens heeft Adrie gekeken naar wat de gemeente heeft gedaan om bezwaar aan te tekenen. Hij toont de vragen van de gemeente en de reacties van de provincie. De vragen hadden wat ons betreft best wat feller kunnen zijn.
Samen met dorpsplatform Putte hebben we onlangs een brief gestuurd naar de provincie en het ROB. We hebben nog eens gewezen op de cijfers, die volgens ons niet kloppen omdat de bussen hier nog niet waren uitgerust met het OV-chipsysteem. Veel reizigers zijn daardoor niet geteld. We hebben ook ingezoomd op de verbinding met Antwerpen en het feit dat steeds meer scholen werken met avondcolleges. Daarnaast hebben we gewezen op het openbaar vervoer in het weekend, bijvoorbeeld voor ziekenhuisbezoek.
Van het ROB hebben we inmiddels al antwoord gekregen. We moeten nog even afwachten, omdat er nog ruimte is in de aanbesteding. Dat vinden wij een vreemde zaak, want als je aan een aannemer een offerte voor een huis met twee verdiepingen vraagt, bouwt hij toch niet spontaan een huis met drie verdiepingen? Daarom moet er ook alvast gekeken worden naar andere vormen van openbaar vervoer.
Had gemeente niet wat harder met vuist op tafel kunnen slagen?
Heeft gemeente zelf nog hoop op dat aantal lijnen toch behouden blijft?
Heeft gemeente ook nagedacht over kleinschalige mobiliteitsoplossingen en hoe wordt dat dan georganiseerd?
 
Dhr. Adriaansen reageert namens het college. Hij kent de aanbesteding voor openbaar vervoer van zijn vorig gemeente. Hij weet ook dat de Woensdrechtse gemeenteraad niet gelukkig is met de verschraling van het busvervoer en de aanbesteding. De grote lijn is nu: sterke lijnen worden sterker, zwakke lijnen zwakker. Je komt zo in een neerwaartse spiraal terecht.
Theoretisch kan de vervoerder nog zeggen dat hij lijn 105 alsnog wil rijden. Dhr. Adriaansen denkt echter dat we ons in de praktijk weinig illusies moeten maken. De busmaatschappijen schrijven allemaal zo scherp mogelijk in. Het zal dus afwachten zijn op de uitwerking in 2014. Dhr. Adriaansen meent dat de gemeente daar scherp op moet zitten.
Grensoverschrijdend vervoer is volgens dhr. Adriaansen een andere zorg, omdat ook De Lijn in Vlaanderen dezelfde discussie voert. Hij heeft dit onderwerp daarom aangekaart bij de BeNeGo (Belgisch-Nederlands Grensoverleg). We moeten zorgen dat we de aansluiting niet verliezen.
Dhr. Adriaansen wil niet beoordelen of de gemeente genoeg heeft gedaan. Daarvoor is hij nog maar te kort in dienst. Hij heeft zelf in Roosendaal flink aan de bel getrokken. Daar heeft hij inderdaad voor elkaar gekregen dat enkele bezuinigingen werden teruggedraaid, maar dan ging het over wijken met tienduizenden mensen. Lijn 112 naar Wouw bijvoorbeeld rijdt straks ook niet meer ’s avonds of in het weekend.
De burgemeester vindt dat er nu moet worden gekeken naar oplossingen, zoals buurtbusjes die worden bestuurd door vrijwilligers.
 
Een vrouw uit het publiek heeft zich verbaasd over de uitspraak van het ROB dat je je buurman moet aankijken. Volgens haar zijn er zoveel mensen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer.
Dhr. Adriaansen vindt die opmerking terecht. Volgens hem kan de discussie twee kanten uitgaan: gaat het over de vraag of men op het moment dat het nodig kan beschikken over openbaar vervoer? Dan wordt de bus gezien als een basisvoorziening. Zet je het alleen maar in voor de massa, dan wordt het commercieel bekeken. Natuurlijk gaat het volgens hem om geld, maar hij vindt ook dat de provincie verder moet kijken dan dat. Wat hem betreft is de bus een basisvoorzieining.
 
Een man uit het publiek vindt het vreemd dat de overheid al jarenlang roept: uit de auto, in de bus. Dezelfde overheid snijdt nu in het openbaar vervoer. Waarom zet men geen kleinere bus in?
Een andere opmerking gaat over het feit dat men bij de Emté niet alle soorten kaartjes kan kopen. Dan zou men met de auto naar Hoogerheide moeten om een kaartje voor de bus te kopen.
 
Ernest weet dat zo’n automaat 4200 euro kost. In Hoogerheide is er wel een OV-chipautomaat, maar die is gefinancierd door Primera. Voor een kleine ondernemer in Ossendrecht is 4200 euro te veel geld.
Yvonne Rijk merkt op dat zij haar chipkaart automatisch via haar bankrekening oplaadt, zodat ze niet eerst naar een kaartverkooppunt moet.
 
Luc de Vos geeft nog een toegift op de discussie over het busvervoer. Hij vindt niet dat er sprake is van een verschraling, want dan spreek je over de kaasschaafmethode die de afgelopen jaren al is toegepast. Nu wordt er echt gesnoeid. Zeventig procent van de lijnen komt nu te vervallen. Men praat vooral over Putte, maar ook Ossendrecht gaat daar last van hebben. Van alle Brabantse gemeenten wordt Woensdrecht het zwaarst getroffen.
 
Volgens hem heeft de provincie laten weten dat er niet met de chipkaart, maar handmatig geteld is. Er zou een verschil zijn tussen de methode die de chauffeurs gebruikten en die de provincie hanteerde. Het gaat er dan om hoeveel mensen er bij een bepaalde halte opstappen en het aantal mensen dat op dat moment in de bus zit. De cijfers van maart 2013 bevatten veel meer passagiers dan die van november 2012 die de provincie gebruikt. Dat betekent dat als deze plannen doorgaan, ze gebaseerd zijn op foutieve gegevens. Het CDA heeft in de provincie daar vragen over gesteld.
 
Het is blijkbaar lastig om de boel nu terug te draaien, omdat de aanbesteding al gaande is. Het enige wat we kunnen doen is het bundelen van krachten. Luc adviseert daarom om een vertegenwoordiger uit Ossendrecht af te vaardigen voor het reizigersplatform van de ROB. Dan zijn we vroegtijdig betrokken bij de plannen.  Ria geeft aan hiervoor een oproep in het Loopke te plaatsen.
 
Bankjes
Ria houdt een korte presentatie over de geplaatste bankjes. Dit project stamt uit 2012, omdat er toen onduidelijkheid was over wat de dorpsplatforms mochten met hun budget. We kregen toen een brochure met bloembakken en bankjes om te plaatsen in de dorpen. We hebben gekozen voor bankjes, omdat die kunnen bijdragen aan het toerisme en recreatie in Ossendrecht. In en rond het dorp lopen heel wat wandelroutes. Daarnaast hadden we ook al lange tijd het verzoek om het bankje bij het Wasseven terug te plaatsen. Dat hebben we vorig jaar opgepakt.
De bankjes zijn geplaatst bij het Wasseven, de Oude Dijk en aan de Looijen. Bij Plaatsluis staat een picknicktafel. We zagen deze zomer al veel toeristen gebruikmaken van de bankjes.
De bankjes worden binnenkort allemaal voorzien van een plaatje van het dorpsplatform, om de mensen duidelijk te maken hoe ze daar terecht zijn gekomen. Ook kunnen we zo voorkomen dat deze bankjes ‘sneuvelen’ in de bezuinigingen binnen de gemeente.
 
Kern met Pit
Ossendrecht heeft dit jaar meegedaan met de actie Kern met Pit. Daarvoor zijn vijf informatiepanelen voor het Paadje van Kaatje geplaatst. De volgende procedure is dat men nu kan stemmen op ons initiatief. Er zijn veertien deelnemers die allemaal hebben meegedaan met Kern met Pit. Op 18 januari wordt het beste idee uit Brabant gekozen. De winnaar krijgt 1500 euro om nog aan het dorp te besteden. Via www.kernmetpit.nl en via Facebook kan men op Ossendrecht stemmen.
Op 18 januari moeten wij ons project ook nog een keer presenteren. We hebben John van Dooren gevraagd om een filmpje te maken over het Paadje van Kaatje. Daarin figureren ook kinderen van de basisschool. Het filmpje zal na 18 januari worden ingezet als promotiefilmpje door de stichting Marie-Adolphine.
De inschrijving voor Kern met Pit voor 2014 is inmiddels ook weer gestart. Via de website kunnen nieuwe ideeën ingestuurd worden.
 
Wijkschouw
Het dorpsplatform heeft op 10 september een wijkschouw gedaan in de omgeving van het Puts Meuleke. Ad vraagt zich af wanneer er actie wordt ondernomen bij items waarbij staat ‘is uitgezet’.
Volgens Frans Linders wordt de lijst regelmatig bijgewerkt met acties die zijn uitgevoerd. Deze week is men nog bezig geweest in de Noordstraat.
Ad vraagt aandacht voor een wit bordje aan de Heuvelweg. Dat is al jaren niet meer leesbaar.
Frans Hoeckx geeft aan dat het bordje geen prioriteit meer heeft, omdat er maar weinig verkeer door de Heuvelweg komt.
 
Het dorpsplatform stoort zich aan het zicht op de autosloperij bij het Puts Meuleke. Daar is twee jaar geleden een hoop grond weggehaald. Er was toegezegd dat er klimop teruggeplant zou worden, maar dat is nog steeds niet gebeurd.
Frans Hoeckx en Frans Linders spreken die toezegging tegen. Zij weten wel te melden dat in het kader van de Brabantse Wal Asperge de rand tegen de sloperij aan wordt ingezaaid met bloemenzaden voor een beter uitzicht.
Ook Sharan zegt dat er wel eens sprake is geweest van klimop, maar dat het nooit echt is afgesproken.
Ad geeft aan dat het uitzicht toch een ergernis voor velen is.
Dhr. Adriaansen zegt toe dit onderwerp op te pakken om te kijken welke toezegging er destijds is gedaan.
 
Ad vraagt tot slot aandacht voor het fietspad langs het Moleneind. Daar zitten veel hobbels in, maar het antwoord van de gemeente luidt dat daar geen geld voor is.
Frans Hoeckx zegt dat de wegbeheerder een lijst met alle items maakt en die voorlegt aan het college. Die besluit uiteindelijk welke items opgepakt moeten worden/
 
Gladheidsbestrijdingsplan
Het dorpsplatform heeft het gladheidsbestrijdingsplan voor de komende winter ontvangen. Het plan staat ook op de website van de gemeente. Zo te zien zijn er geen veranderingen tegenover vorig jaar. De fietspaden zijn zowel in de tekst als op het kaartje aangeduid als prio 1.
 
Themadag social media
Wendy blikt terug op de themadag sociale media op 30 september. ’s Middags kregen de kinderen van groep 7 en 8 uitleg, ’s avonds werd dezelfde informatie verteld aan ouders en andere belangstellenden.
Opvallend is dat de kinderen al veel verder zijn dan hun ouders en grootouders. Ouders vinden social media vaak nog eng. We hebben geleerd dat er ook enge dingen kunnen gebeuren op internet, maar dat je ook niet meer om de nieuwe media heen kunt. Daarom is het belangrijk om goede afspraken met elkaar te maken. We hoorden van de kinderen dat zij vonden dat ouders zich ook nog te vaak laten afleiden door het telefoon tijdens het eten. Daarom hebben we iedereen een boekenlegger met timer cadeau gegeven, zodat je met elkaar kan afspreken hoe lang je op social media mag.
We hebben de themadag inmiddels ook geëvalueerd. De leraren waren heel enthousiast. De directeur van de Meulenrakkers wil het idee ook in Huijbergen oppakken en heeft al contact gehad met het dorpsplatform daar. We hebben ook gehoord dat Putte ook belangstelling heeft.
Er zijn wel wat mensen die gedacht hadden wat meer handvaten te ontvangen voor social media. Daarom hebben we op de website handleidingen geplaatst. We zijn ook in gesprek met de bibliotheek over de gratis cursus Klik en Tik. Die is speciaal voor ouderen en laaggeletterden, die stap voor stap leren om te gaan met de computer en internet. We kijken nu of het mogelijk is om die cursus ook in Ossendrecht uit te zetten.
 
Rondvraag
Ria heeft nog een opmerking en een vraag. De website wordt binnenkort geheel vernieuwd. Daar wordt aan gewerkt, dus het kan zijn dat bepaalde dingen niet werken.
Daarnaast vraagt ze zich af wanneer de bushalte aan de Putseweg, bij het ZuidWestHoek College, wordt aangepakt. Een paar jaar terug zijn alle haltes immers toegankelijk ingericht en een deel ook voorzien van een bushokje en fietsenstallingen. Die voorzieningen ontbreken nog aan de Putseweg.
 
Adrie had in de pauze een opmerking gekregen over het gebruik van namen. Hij geeft aan volgende keer naamkaartjes te zullen gebruiken voor de DPO-leden.
Hij heeft ook nog een vraag aan de gemeente over free wifi. Bij de themadag wilde het dorpsplatform een digitale omgeving creëren, maar dat lukte niet door de sterk verouderde infrastructuur van De Drieschaar. We hadden bij de gemeente geïnformeerd naar de mogelijkheid om free wifi aan te leggen, maar we kregen te horen dat daarvoor eerst een protocol zou moeten worden opgesteld en dat het dan eerst in Hoogerheide wordt aangelegd.
Wij vinden dat De Drieschaar dan gelijk moet worden meegenomen. Er zitten hier veel hangjongeren, die je van straat kan halen. Voor vergaderingen en het doorgeven van sportuitslagen is een goede internetverbinding steeds belangrijker. Het belangrijkste is nog dat De Drieschaar uitvalsbasis is bij calamiteiten. Wij wensen de gemeente dan veel succes, want op het moment dat er meer dan vijf mensen tegelijk inloggen, knalt de verbinding eruit.
Het schrijven van een protocol hoeft geen probleem te zijn. In Steenbergen hebben ze al free wifi, dus de gemeente kan daar eens navragen.
 
Sluiting