Verslag openbare vergadering 17 juni 2015

Openbare vergadering 17 juni 2015

 

Inventarisatie spreekrecht

Johan van Mechelen heeft een aantal filmpjes gemaakt van snelheidsduivels op de Aanwas. Hij probeert al jaren aan te geven bij de gemeente dat dit een gevaarlijke situatie is, maar krijgt bij de gemeente steeds nul op request.

Dhr. Keus woont op de Aanwas en ‘geniet’ dagelijks van het busverkeer van de haven van Antwerpen. Elke keer dat ze langskomen trilt het huis. Hij zou daar graag oplossing voor willen zien.

 

Tamara Arts, ouderpanel Meulenrakkers: de verkeersveiligheid rondom school baart ons ernstige zorgen. Met de toenmalige wijkagent in opleiding is dat al eens besproken. Er zou een werkgroep gevormd zijn. De man is inmiddels afgestudeerd, en het is daarna niet meer opgepakt. Buurtpreventieteam controleert wel en dat lijkt te werken. Maar als ze twee dagen niet geweest zijn, zijn we weer terug bij af.

Wijkagent Frank Nolten: ik ben nu zes maanden hier en op verkeersgebied heb ik al veel geluiden gehad. Van belang is dat we elkaar weten te vinden. Als wij er zijn, zijn we te zichtbaar en durven mensen niets te doen. De overtreding gebeurt juist als wij er niet zijn. We hebben al met de directeur gesproken hierover. Ook met de gemeente. Het groen bij de school was aan gort gereden en dat nodigt uit om weer te parkeren. Dat is opnieuw aangeplant. Wij zullen ook regelmatig controleren. Maar het blijft ook aandacht van de ouders zelf. We moeten voortdurend aandacht aangeven voor oplossingen.

Ik heb studie ontvangen. Er staan al extra borden dat je niet mag stilstaan. Ideeën zijn welkom om situatie te verbeteren.

Adrie vraagt of het overleg tussen school en wijkagent structureel is.

Dat bevestigt wijkagent.

 

Rik de Keizer woont op Calfven. Zit geen voorrangsregel bij bloembakken. Kwestie van grootste lef, wie voorrang krijgt. Wanneer wordt dit geregeld? à Actielijst

 

Adrie Goossens: tijdens vorige vergadering gemeld over het bankje bij De Ploeg. Complimenten voor de gemeente dat beplanting is aangepast, maar nu staat er weer heel veel onkruid.

Ook met de wethouder een gesprek gehad over parkeerplaatsen. Wethouder zou met Mariahove daarover praten. Wat is de stand van zaken?

Jeffrey van Agtmaal: heb al een gesprek gehad met tanteLouise-Vivensis, maar door de reorganisatie bij TVL is dit even naar de achtergrond geschoven. Maar zeer binnenkort hebben we weer een gesprek.

 

Adrie Goossens: Kan de groenstrook bij De Drieschaar niet bestraat worden om mensen dicht bij de deur laten uitstappen?

Agtmaal: vanuit KBO die vraag ook gehad. We hebben met busje gekeken om achteruit te rijden. Probleem is echter de taxichauffeurs zelf. Die willen er niet inrijden, omdat je dan een file aan taxibusjes krijgt. Is in praktijk wel mogelijk. Mensen die met taxi meerijden kunnen dat ook aangeven.

 

Jan Hugens: Is het nog terecht dat er grafrechten geheven worden voor het Eikelhof?

Ernest: contact gehad met bestuur van kerk, is overgedragen aan de gemeente.  -à Actielijst

 

John van Dooren: had vraag over fietsroute achter De Drieschaar. Daar is nu grof puin gelegd. Daardoor is het heel gevaarlijk. Dit is aanfluiting voor een fietsroute. Zit bij knooppuntenroute.

Van Agtmaal: moet de situatie kijken. Als fietspad laat het inderdaad te wensen over. à Actielijst

 

Ann Jansen: Tijdens braderie spelen altijd veel kinderen tussen Dekkers, Harmoniezaal. Als braderie voorbij is, worden borden meteen weggehaald en daardoor krijg je een gevaarlijke situatie.

Arno: dit jaar is het anders, want kermis staat in het dorp. Daarom vanaf de Tamoil tot aan het kanon afgesloten.

Adrie: met carnaval zelfde verhaal. Aandachtspunt voor gemeente om hekken langer te laten staan.

 

Ludo van Oevelen: erger me aan graffiti op de borden. Loopt momenteel de spuigaten uit.

Van Agtmaal: zijn nu bezig met borden schoon te maken. Probleem is de baldadigheid.

Ludo: ook in de Dorpsstraat wordt ontzettend hard gereden.

 

Frank van der Linden: Aanwas wordt gezien als buitengebied. Blad Uw Regio wordt bij ons niet verspreid. Uitgever zegt dat wij buitengebied zijn.

 

Mededelingen

 

Toekomst van dorpsplatforms

Er staan wat veranderingen op touw. Wij blijven bestaan. We werken nu nog vanuit een verordening, maar straks als zelfstandig overlegorgaan. Afspraken worden vastgelegd in convenant. We zijn nog in overleg met de gemeente over voorwaarden.

Wat voor ons belangrijk is, is communiceren op laagdrempelige manier. In onze enquête is aangegeven dat u dit soort bijeenkomsten waardeert.

Wij zullen ons blijven inzetten voor leefbaarheid Ossendrecht en Calfven.

Blijven presentaties houden over actuele zaken

Er moet een goede invulling van de financiën komen

 

Van Agtmaal: mooi lijstje. Voordeel van een zelfstandig orgaan is dat jullie straks makkelijk subsidies kunnen aanvragen.

 

Afval:

Van de gemeentesite: drankpakken kunnen voortaan bij plastic afval.

 

Taxushaag:

Bevat een grondstof waarmee je een geneesmiddel tegen kanker kan maken. Verzoek om apart te houden en in te leveren.

 

Thema-avond 2015

Zijn nog steeds in onderhandeling.

 

Ingekomen stukken

Mail van Zwakenberg: aantal vragen over begraafplaats.

     Frans Hoecks: er is een lijngoot aangelegd naast de aula voor vuilwater. Vraag nog even na à Actielijst

Diverse mails over snelheid/vrachtverkeer/verbod -> komt later op agenda terug.

Verzoek gemeente aan monument Whiskey Four -> geen bijdrage, omdat het niet bijdraagt aan leefbaarheid Ossendrecht.

Belgische wielertoerist vroeg of er ook eetgelegenheden waren op de Brabantse Wal. -> gehoor aan gegeven.

Verzoek BWI voor gezondheidsmarkt -> moeten we nog bespreken.

Concept Woonvisie ontvangen -> staat op website

Buurtschap Calfven voor bijdrage Highland Games -> gaan bijdrage verlenen.

 

Vereniging Kleine Kernen (VKK) diverse uitnodigingen voor leefbaarheidsbijeenkomsten. -> proberen bijeenkomsten in de buurt altijd wel mee te pakken.

Bijeenkomst Grensdorpen 2.0

Drie jaar geleden zijn we voor de eerste keer bijeen geweest. Er werd een heel breed projectplan opgeschreven. Was te breed en werd afgewezen door de provincie. VKK vindt grensdorpoverleg wel goed. Er is subsidie vanuit provincie beschikbaar voor ‘compact project’.

Agtmaal, Wernhout, Schijf, Nispen, Huijbergen, Putte, Ossendrecht en Woensdrecht zitten in overleg. Gekozen is voor thema Veiligheid. Een van deelthema’s is buurtpreventieteams. Bedoeling dat daar meer samenwerking in komt, ook over de grens. Kijken of provincie dat wil subsidiëren.

 

Actielijst

Verwijzingsbordjes bieb -> verwezen nog naar mfc. Zijn inmiddels verhangen.

Paadje Hondseind/Cichorei -> al twee keer gesnoeid op kosten gemeente. Ligt bij afdeling handhaving.

Brouwerij -> zijn schalen weggezet. Bloembollen geplant.

Project Leegstand -> vorige keer wachten op ondernemersfonds. Dat is het niet geworden. Gegadigden voor twee winkelpanden Hondseind zijn weer afgehaakt. Adrie wil weten waarom dat is.

Van Agtmaal: dhr. Eldering schemerde iedere keer met een lijstje mensen. Denk dat vooral klimaat van ondernemers zelf is geweest dat ze daarom afhaakten. Ook wij hadden hoop op aantal grote bedrijven, maar bleken maar twee op lijstje te staan.

Burg. Van Gilshof afvalbak -> gemeentelijk beleid alleen hondenpoepbakken bij uitlaatroutes

Reacties publiek: op heel Calfven geen uitlaatstroken of bakken.

Frans Hoeckx: er is daar heel veel buitengebied, waar men de hond kan uitlaten. Je mag een hondendrol ook in groene afvalbak doen.

Verlichting: zie website

Beplanting twee soorten te vroeg gesnoeid -> afspraak met firma Prop. Er wordt geen onderscheid gemaakt in soorten. Er wordt maar één keer in twee jaar gesnoeid. Kan dus net op verkeerde moment zijn. Maar blijkbaar kunnen afspraken niet anders gemaakt worden.

Begraafplaatsen -> ruimen graven Eikelhof staat op planning van juli. Onderhoud onkruid/mos, maar dat is vooral op zandpaden.

Op Ter Duinen is aantal coniferen erg hoog geworden. In verordening staat dat laagwortelige geplant mogen worden. Bij voorkeur eenjarig.

Adrie had gezien op gemeentesite dat gemeente ook graf kan onderhouden. Hij wil weten wat de kosten zijn. à actielijst

 

Terugkoppeling Wijkschouw. Komt op de website.

 

Verkeer en Vervoer

Ernest: over dit thema hebben we al heel wat verzoeken richting gemeente en politie gedaan. Ik wil nu graag resultaat zien. Een paar weken geleden heb ik een gesprek gehad met de juiste persoon bij politie. Hierover volgt binnenkort gesprek met B&W

We zijn het er allemaal over eens dat er veel te hard gereden wordt. Niet alleen gevoelsmatig. Het gaat ook niet alleen om auto’s die 50 rijden, maar 80 of meer.

Politie (niet wijkagent) zegt: wij doen er niets aan, want als weg niet is ingericht als 30 km weg is boete niet terecht.

Vrachtverkeer. Op Nieuweweg is er wel een verbod, maar dat wordt vaak genegeerd. Ontheffing voor Gebroeders Jansen komt deze maand te vervallen, dus die mogen er ook niet meer langs.

Vandaag kwamen negen vrachtwagens door de Molenstraat. Paar weken geleden stonden paar vrachtwagens knel in het dorp.

Door hoofd van politie wordt het echter tegengehouden om te handhaven. In Nederland is er het knuffelarrest. Een vrachtwagenchauffeur heeft ooit gezegd dat hij wel bestemming in dorp had: een boom om te knuffelen. Hij heeft gelijk gehad bij de rechter.

Vooral verkeer van en naar Antwerpen zorgt voor overlast. Alle pogingen die wij tot nu toe hebben gedaan zijn mislukt. Displays laten hangen, maar werkt ook averechts. We parkeren nu op OLV ter Duinenlaan om en om.

Ook in de Laagstraat wordt enorm hard gereden. We hebben al heel vaak gevraagd om handhaving. Bij politie in Bergen op Zoom is een onopvallend controlebusje beschikbaar, maar dat hebben we hier nog nooit gezien. Er is maar één manier om te pakken en dat is op de portemonnee.

 

Adrie Goossens: In een bocht mag toch niet geparkeerd worden? Waarom gebeurt dat dan wel op de OLV ter Duinenlaan?

Ernest: dat valt niet onder bocht. Daar mag wel geparkeerd worden.

 

Ludo van Oevelen: in Zr. Marie Adolphinestraat wel bloembakken. Kan dat ook in Dorpsstraat, OLV ter Duinenlaan

Ernest: we zullen het meenemen.

 

Is het een optie om nu al met een vriendelijke manier duidelijk te maken?

Ernest: gemeente moet zich abonneren op site Via. Dan komt in de navigatiesystemen te staan dat vrachtwagen het dorp niet in mag.

Ik heb ook het idee dat politie geen zin heeft om te handhaven. Politie is het niet eens met vrachtwagenverbod.

 

Johan van Mechelen vraagt zich af of er eerst een ongeluk moet gebeuren?

Ernest: ben het met je eens. Het gaat ook om bepaalde momenten op de dag.

 

Jeanne Jansen: als vrachtverkeer van snelweg komt staat bij Zandvliet bord dat ze niet richting Ossendrecht mag. Kan me indenken dat vrachtverkeer het bord niet ziet staan.

Ernest: daarom moet gemeente zich aanmelden op website.

 

Ook bus BASF blijven door dorp denderen.

Ernest: ook daar zijn we mee bezig.

 

Frank Nolten: ik ga wereld niet verbeteren. Ik ben wel wijkagent en heb dus wel een beetje bevoegdheid om mensen te beïnvloeden. Ik zie een hoop ergernis bij mensen.

Maar als we snelheidscontrole houden, zijn het vaak mensen uit het dorp die zelf ook hard klagen.

Bijv. de kwestie bij de school. Maak eens een foto van geparkeerde auto’s bij de school. Die foutparkeerder krijgt een brief van mij. Bij eerst volgende keer krijgt u een boete. Dat beïnvloedt die persoon wel.

Dit soort kleine dingen kunnen we wel bereiken.

Jullie kennen elkaar. Geef kenteken door. Dan ga ik daar langs. Dat vinden mensen niet leuk. Maar daarvoor ben ik de wijkagent. Geldt ook voor wegpiraten.

 

Jeffrey van Agtmaal: qua handhaving zitten wij op een lijn met DPO.

Op het vrachtwagenverbod is een aantal bezwaren op gekomen. De borden zijn al wel besteld. We hebben veel gesprekken gehad met indieners van het bezwaar. Probleem van knuffelbeer wordt ook verholpen. Op de borden komt te staan: uitgezonderd aantoonbaar bestemmingsverkeer. Chauffeurs moeten pakbon tonen, dus knuffelarrest geldt hier niet.

Er komen geen voorrangsborden bij de bloembakken op Calfven. Als iemand heel hard komt aanrijden en je weet dat je voorrang hebt, hou je niet in.

Bord 30 is duidelijk. Dat er harder gereden wordt, komt omdat er niet gehandhaafd wordt. Er kan wel degelijk gehandhaafd worden. Wij staan op zelfde lijn als DPO. Op heel veel andere plaatsen in Nederland wordt er wel gehandhaafd. Het kan wel, maar er is een meningsverschil met politie. En er staan al veel bloembakken en drempels.

 

Ludo van Oevelen: Molendreef tussen Bevrijdingsstraat en Breestraat is niet ingericht als 30 km-zone. Geen drempel of bloembak.

 

Parkeren bij Meulenrakkers: zijn toch de ouders zelf. Ouders komen toch twee keer per jaar op ouderavond. Spreek ze daarop aan.

 

Borden voor vrachtwagenverbod zouden ook bij snelweg komen. Gemeente geeft alles door aan navigaties. Heel veel vrachtwagens rijden echter op autonavigatie. Dus die zijn nog niet aangepast.

 

Diane Veraart: Doordeweeks ontzettend veel vrachtverkeer langs de Laagstraat. Dat derft de inkomsten van onze camping.

Van Agtmaal: we wachten met smart op het definitieve verbod. N-wegen zijn voor vrachtwagens.

 

Hoe maak je de Polen duidelijk dat ze aan de andere zijde van de straat moeten parkeren?

Adrie: misschien een folder in het Pools maken?

 

Boa

Ernest: twee boa’s geleden controleerde volop en deelde ook boetes uit. Nu is er een boa van acht uur in de week voor alle dorpskernen.

 

Politiezaken Frank Nolten

Onze prioriteiten liggen bij Woninginbraken, Overvallen en Straatroven. Dat heeft onze aandacht.

Gelukkig spelen dit soort zaken in Ossendrecht niet, dus kan ik me ook op andere zaken richten. Woninginbraken blijft altijd aandacht vragen. We zien nu het aantal naar beneden gaan. Dat is mede te danken aan buurtpreventie.

We hebben tegenwoordig jeugdagenten. Die zijn ook actief in Ossendrecht. Gelukkig valt overlast hier ook mee. Buurtpreventie geeft aan waar ze staan, maar overlast valt mee.

Drugs speelt wel. Ik schrok daar toch best van. Het is niet heel erg zichtbaar, maar er worden best veel hennepkwekerijen gevonden. We hebben regelmatig hennepruimdagen. We gaan niet meer op iedere melding apart af, maar doen alles op één dag. We moeten het vaak van mensen hebben in het dorp die het melden. Er is vaak wel angst bij mensen om het te melden. Daarom is er Meld Misdaad Anoniem. Dat is ook echt anoniem.

Er is nog veel sprake van babbeltrucs. Vooral ouderen zijn slachtoffer. Mensen maken misbruik van goedheid en komen met smoesjes binnen. Ze gaan er vervolgens met juwelen en geld vandoor.

 

PAUZE

Openbare ruimte

Ria legt uit dat ze moeder is geworden en tijd heeft gehad om te wandelen en Ossendrecht op een andere manier heeft kunnen bekijken. In de Nolensstraat is door de wind een boom omgewaaid. Deze bomen zijn erg oud en de vraag is of de gemeente de situatie gaat bekijken. Wat zijn de mogelijkheden voor nieuwe beplanting? Er zijn ook verzoeken geweest om de bomen te snoeien in de Bevrijdingstraat. Gaan ze de bomen kandelaberen? Kan de gemeente hier iets over zeggen?

Ernest en Ria laten zien dat in de Don Boscostraat in de randen van het trottoir erg veel gras zit. In het Hoefke en de Lieve Vrouwenstraat en de Dwarsstraat is ook erg veel onkruid op het trottoir.  Frans Hoeks zegt toe dat de gemeente het onkruid chemisch zal behandelen. Steegjes (brandgangen) horen bij de bewoners. Ria zegt dat buurtbewoners goed bezig zijn om zelf het onkruid rondom het huis weg te halen.

Ernest: De verkeersdrempel in OLV ter Duinenlaan zakt steeds verder weg. Tegenover de Tamoil in de Koningin Wilhelminastraat is de weg door zwaar vrachtverkeer weggezakt.

Op de volgende vergadering komt de gemeente hier op terug.

Er is een Bloemschaal kapot gereden en er is last van graffiti op verkeersborden.

Verkrotting pand van de Poel: Medewerking ontbreekt van de eigenaar.

Brouwerij afvalbakken: Niet normaal wat er aan rotzooi ligt naast de bakken. Het is een stukje mentaliteit van bewoners. Van de gemeente mag je verwachten dat bepaalde plekken in acht worden genomen.

 

Mevr. Theuns merkt op dat ze de servicelijn gebeld heeft over de platanen in de Bevrijdingsstraat die na hevige regenval de putjes verstoppen. Vraag: Doe er wat mee.

Tweede vraag: Als je bij Puts Meuleke Ossendrecht binnenrijdt dan kijk je op een schroothoop en autowrakken. Kan hier iets aan gedaan worden? Er staat beplanting (klimop) bij Autohandel Dubois maar op de een of andere manier wil het niet groeien aldus de voorzitter.

 

Wat is de visie voor de toekomst? Nabij de Taimol staan bejaardenwoningen leeg en het onkruid staat meters hoog. Gevraagd wordt wat gaan ze doen met de leegstaande bejaardenwoningen. Tussen Gemeente en Woningbouw Corporatie Stadlander komt een gesprek wat de bedoeling is van de leegstaande panden.

 

Komborden

Een paar maanden geleden zijn de komborden geplaatst in Ossendrecht. Veel leuke reacties gehad. Ria zegt dat het zelfs op de website van Woensdrecht heeft gestaan. Ze heeft  het ontwerp voor de komborden van Calfven gemaakt. Er staat op de borden “Het gezelligste buurtschap op de Brabantse Wal.”

Ze komen aan de inkom vanaf Hoogerheide en aan de Aanwas.

Adrie bedankt Ria als creatieve moeder.

 

Collegezaken/dashboardlijst

Wethouder Jeffrey van Agtmaal licht deze zaken toe.

Vrachtwagenverbod: Er liggen borden klaar maar ze kunnen nog niet geplaatst worden om dat er bezwaar procedures lopen tegen het verbod. Er is volgens hem wel overleg over handhaving in het Dorp. Maar dat loopt niet soepel.

 

Accommodatie beleid: Drieschaar is nog in gesprek met gemeente. Met voetbal vereniging O.D.I.O. is gesproken over huur en voetbalvelden zijn in kaart gebracht. Werkpakketten over maaien worden uitgewerkt.

Zwembad de Plantage: Er ligt een bod met de intentie om het open te laten.

 

Servicelijn: Dat er wijkgericht gewerkt wordt en een terugkoppeling komt.

Bushalte Putseweg: Er komen aan beide kanten van de Putseweg abri’s.

Weg naar Zuid Westcollege: Weg verbeteren, deze weg is niet in beheer van Gemeente. Er is een gesprek geweest met de eigenaar. De weg wordt deugdelijker gemaakt.

Volksabdij Wielerbaan: De subsidie is toegekend.

Boudewijngroeve: Plan ligt stil, afwachten of Vestia met een plan komt.

Glasvezelnetwerk: Men is bezig om de (witte) gebieden in buitengebied en de echte buitengebieden aan te sluiten. Calfven is grijs gebied en wordt niet aangesloten.

Adrie bedankt Wethouder Jeffrey van Agtmaal voor de uitleg.

 

Klik en Tik

Martin Woudstra doet de uitreiking van de certificaten van de klik en tik cursus aan vier personen. Dit is de laatste groep. Zoals de meesten al weten is het georganiseerd door de Bibliotheek, het Dorpsplatform en vrijwilligers. Er zijn personen afgehaakt omdat zij andere bezigheden hadden of een baan kregen. Aan 58 personen hebben we een certificaat mogen geven. Het is erg leuk geweest om dat te doen. Mogelijk om het in het najaar op te pakken met nieuwe vrijwilligers en cursisten.

 

Openbare Ruimte

Op het Cichoreiplein komen twee bordjes met verwijzing naar winkels Hondseind, Markt en Dorpsstraat.

Trafohuisje: De verfraaiing van het trafohuisje doet Richard Artsen samen met Wendy de Koning- Bogers.

 

WMO: Marius Bakker gaat in op de terugkoppeling inspiratietafels. Hij legt uit dat de letters WMO staan voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Niet de overheid maar de gemeente Woensdrecht is nu verantwoordelijk voor de zorg.  Alle kernen in de Gemeente Woensdrecht zijn bezocht. Hoe denkt de burger? In Putte en Huijbergen is een coöperatie opgezet voor ouderenzorg. In Ossendrecht kwam naar voren dat het Reparatie Café een goed idee is en het wordt druk bezocht. Huiskamer de Hille is niet uitnodigend, te weinig bekendheid.  Er zouden meer activiteiten  en spelletjes gedaan kunnen worden. Initiatief ligt bij de bezoekers van de huiskamer. Het verenigingsleven is goed in Ossendrecht. Wat kan de gemeente faciliteren? Hoe gaan we het organiseren om zo lang mogelijk in de eigen woning te blijven.

Adrie bedankt Marius voor de toelichting. We zetten de WMO verslagen op de site.

 

Bibliotheek: Adrie we hebben ons verbaasd! Nieuwe ouders krijgen de mogelijkheid om een boekenpakket op te halen in Woensdrecht terwijl er hier in Ossendrecht een bieb is.  Dat snapt het Dorpsplatform niet. Wij willen hier aandacht voor vragen bij de Gemeente.

 

Sluiting

Adrie sluit de vergadering.

 

De volgende vergadering is op 10 november 2015 om 19.30 uur.