Verslag openbare vergadering 12 november

Opening

Adrie opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Hij nodigt wethouder Jeffrey van Agtmaal uit om zich voor te stellen.

De wethouder is sinds april verantwoordelijk voor de dorpsplatforms. Hij woont in Huijbergen. Hij heeft alle dorpsplatforms al bezocht, maar is verrast door de opkomst in Ossendrecht. Die is drie keer hoger dan in het best bezochte dorpsplatform van de andere dorpen.

 

Rondvraag

Adrie Goossens: heeft een vraag over parkeren in OLV ter Duinenlaan. Daar staan vaak auto’s in de bocht, waardoor er geen overzicht is op tegenliggers. Kan daar iets aangedaan worden?

Ernest: Het is bekend dat er te hard gereden wordt op de OLV ter Duinenlaan. Veel bewoners zetten bewust hun auto op straat als snelheidsremmer. Dat mag daar ook. Als dorpsplatform hebben we de snelheid al heel lang hoog op de agenda staan. We vinden dat er snel spijkers met koppen moeten worden geslagen. Daar dringen we al heel lang op aan bij gemeente en politie.

Adrie vraagt of ervoor OLV ter Duinenlaan maatregelen worden genomen

Van Agtmaal: Er zijn verkeersmetingen gedaan. Binnenkort komt er een collegebesluit. Er zijn een aantal straten waar te hard gereden wordt. Drempels hebben niet altijd gewenste resultaat. We willen met het dorpsplatform in gesprek om te kijken wat we het beste kunnen doen.

 

Adrie Goossens: kan het plantsoen aan de Ploeg niet worden omgevormd tot parkeerplaats?

Van Agtmaal: We zijn bezig met ons parkeerbeleid te herzien. We hebben weinig budget, maar als er vanuit de buurt vraag is naar meer parkeerplaatsen, dan gaan we in gesprek om te kijken wat we samen kunnen realiseren. We komen graag een keer bij u kijken om te zien wat er mogelijk is.

 

Yvonne Rijk: Waarom staat het verslag vorige vergadering niet op de website?

Ria: Zal hem meteen erop zetten.

 

Yvonne: De heg in het paadje langs het Hondseind steekt weer flink over.

Frans Hoecks: We gaan de heg weer snoeien.

Jan Hugens: er ligt daar dagelijks ook veel afval en glas.

 

Yvonne: pand van der Poel is al een jaar dichtgetimmerd. Kan daar iets aangedaan worden?

Ernest: De eigenaar wil het pand exact terugbrengen zoals het was, maar daarover is gekissebis met de verzekeraar. In het begin was er ook een kandidaat om het pand te huren/kopen, maar de eigenaar wilde daar niet aan meewerken.

Van Agtmaal: de mogelijkheden van de gemeente zijn beperkt als er geen gevaarlijke situatie is. Maar het ziet er nu triest uit. We zullen contact opnemen met de eigenaar om te vragen of hij wat aan het pand kan doen.

 

Dhr. LeDuc: Nieuweweg is verboden voor bussen en vrachtverkeer, maar er rijden nog steeds vrachtwagens.

Ernest: ik weet dat er nog veel vrachtverkeer blijft rijden. Ook dit is een kwestie van handhaving, niet alleen overdag, maar ook ’s avonds.

 

Dhr. LeDuc: De entree bij Dubois houdt niet over. Er zou beplanting komen, maar het ziet er nog steeds niet uit.

Ernest: Er staat wel beplanting, maar die wil niet echt groeien. Er is ook al nieuwe beplanting geplaatst.

Sjef van den Berg: gaat er ook wel iemand kijken of de beplanting groeit? Daar is immers een afspraak over gemaakt met Dubois.

Frans Hoeckx:  het was de bedoeling dat de haag hoger zou worden. Er is ook bloemenmengsel ingezaaid bij de asperges. Die bloemen zijn er, maar nu in deze tijd zakt alles weer in. Ik moet navragen wat de laatste stand van zaken is.

 

Dhr. LeDuc: De Nolensstraat is erg donker door te hoge bomen. Wanneer worden die bomen gesnoeid?

Frans Hoeckx: Ook dat moet ik navragen

 

Dhr. Van den Berg: er staan vanavond veel auto’s buiten de vakken geparkeerd. Als iedereen netjes parkeert, zouden er minder parkeerproblemen zijn.

 

Ad van Dongen: ieder weekend is er sprake van vuurwerkoverlast in de omgeving  van de Kennedylaan

Van Agtmaal: graag melden via de politie en ook graag via de servicelijn. Dan kunnen wij controleren of de politie het ook echt heeft opgepakt.

 

Jan Hugens: de weg van de OLV ter Duinenlaan naar de Volksabdij/ZuidWestHoek College is levensgevaarlijk aan het worden.

Van Agtmaal: dezelfde vraag is laatst ook in raad gesteld. We zijn in gesprek geweest met de Volksabdij. Op korte termijn komt er ook een afspraak met het ZuidWestHoek College. Het voorstel is om éénrichtingsverkeer te maken vanaf de OLV ter Duinenlaan richting de Putseweg. De Volksabdij staat daar positief in. De eigenaar is ook bereid om de gaten in de weg aan te pakken. Dat is ook in zijn eigen belang. Als hij er niets aan doet, kost hem dat op termijn immers ook klanten.

Jan Hugens: wat is meerwaarde voor de fietser bij eenrichtingsverkeer?

Van Agtmaal: fietsers komen nog maar één auto tegemoet. Dat verhoogt de verkeersveiligheid.

Ernest: in praktijk is er al sprake van eenrichtingsverkeer voor leerlingen die met quad naar school gaan. Zij moeten van de school via de OLV ter Duinenlaan het gebied inrijden en verlaten via de Putseweg.

 

Mededelingen

-          Afmeldingen van Arjan Buijsen en Loes Prop ABZ

-          Dion Voorheijen kon vanwege calamiteit ook niet aanwezig zijn.

-          Arno van Loon stopt bij het dorpsplatform. Hij heeft de afgelopen vijf jaar de openbare vergadering voorgezeten. Hij gaat niet verloren voor Ossendrecht, want Arno is via het dorpsplatform oa. bij de SBO terecht gekomen. Wij danken Arno voor de afgelopen vijf jaar en zullen intern afscheid van hem nemen.

 

SBO – Arno

Per 1 januari stop ik bij dorpsplatform. Via dorpsplatform bij SBO gekomen en zo betrokken bij Sinterklaas en Koningsdag.

Vroeger hadden alle buurtschappen een vertegenwoordiger in overkoepelende bestuur. Nu staat er een nieuwe groep met vrijwilligers voor alle activiteiten. Voornaamste taken zijn Sinterklaas (intocht en lampionnenoptocht) en Koningsdag. Daarnaast ondersteunen wij buurtschappen.

Met Koningsdag waren er al een paar nieuwe dingen. Zo werd er voor het eerst een Prins- en Prinsessenverkiezing gehouden en het eerste Ostrechtse lintje uitgereikt. Aankomend jaar gaan wij Dodenherdenking ondersteunen.

We willen Ossendrecht leefbaar houden met aantal nieuwe activiteiten:

-          Hardloopwedstrijd. In andere dorpen zijn er al veel fietsactiviteiten. Daarom gaan wij voor hardlopen. Zal in september 2015 zijn.

-          Zeepkistenrace rondom Koningsdag

-          Nieuw leven in de kermis. Daarvoor is een werkgroep opgericht vanuit het dorpsplatform, SBO en de ondernemersvereniging. We hopen dit jaar voor het eerst kermis terug in het dorp te krijgen. Niet op de Cichorei, maar terug op de Markt/Hondseind. We weten nog niet of het rond is. De kermis moet ook weer een uitje worden. De braderie blijft op dezelfde manier lopen, tussen de kermis door.

Mocht u nog een ideeën hebben, zijn die altijd welkom via info@sbo-ossendrecht.nl

Het bestuur bestaat uit Patrick van Tol, Marlies de Laat en Harold Arts.

Daarnaast is er een sinterklaascomité, koningsdagcomité, creatief comité

We zijn ook bezig met een agenda met activiteiten uit het hele dorp. Zo kunnen activiteiten meer op elkaar afgestemd worden.

We kunnen ook altijd nog vrijwilligers gebruiken.

 

Website

Ria geeft uitleg over de website. Op de voorpagina staan nu de drie nieuwste nieuwsitems. Die zijn allemaal gekoppeld aan een dossierthema, waardoor je via dossier ook alle artikelen over één onderwerp kunt terugvinden. De website heeft nog steeds een contactformulier, waardoor men makkelijk met het dorpsplatform in contact kan komen.

Adrie: nog verzoek aan de gemeente om de volgende keer te zorgen voor een fatsoenlijk scherm

 

Top 5 meldingen Servicelijn

Sinds kort komt er iedere maand een overzicht van de servicelijn op de website van de gemeente. Netjes in een grafiekje gezet.

www.woensdrecht.nl/overzicht-servicelijn

 

Terugkoppeling enquête vorige vergadering

-          Er was veel belangstelling vanuit de politieke partijen

-          Er waren veel opmerkingen dat men meer terugkoppeling/communicatie van de gemeente verwacht. Veel mensen willen hier uitleg krijgen van gemeente over zaken die spelen

-          Interessante presentaties

-          Heel laagdrempelig om servicelijn-achtige onderwerpen te melden

-          Dorpsplatform doet veel voor inwoners en zo kan ik mijn waardering laten blijken

 

Hangmandjes

Ernest: vanaf volgende week hangen er bloembakken met winterviolen in het dorp. Die hangen deze winter als een soort pilot om te zien of het werkt. Zo brengen we weer wat kleur in het dorp.

 

Ingekomen stukken

-          Kwaliteit geluid tijdens openbare vergadering -> we zijn nog steeds aan het testen. We hopen de volgende vergadering een beter geluidsniveau te krijgen

-          Heel veel mails gehad over vrachtverkeer door kern na afsluiten Nieuweweg.

-          Vereniging Kleine Kernen:

Enquête over kermis in kleine kernen

Bijeenkomst over samenredzaamheid, helaas zijn

 

Licht op Jong

Ria heeft zich aangesloten bij de Licht op Jong-Community van de Vereniging voor Kleine Kernen. Via de community wil de VKK erachter komen waarom jongeren ervoor kiezen om in een klein dorp te wonen of er juist wegtrekken. Alle input wordt verzameld in een eindrapport, dat ook naar de deelnemers wordt verstuurd.

De community loopt nu twee dagen. De eerste vraag ging over wat jongeren belangrijk vinden in een woonomgeving. Opmerkelijk: op 1 staat het ons-kent-ons gevoel en het sociale leven. Daarna worden vooral rust en ruimte genoemd. Pas op de derde plaats komen voorzieningen.

Adrie Goossens: Gaan al die jongeren dan straks voor ouderen boodschappen doen als ze geen supermarkt in hun dorp hoeven?

Ria: Blijkbaar vinden jongeren dat niet het belangrijkste van het wonen in een dorp. Jongeren zijn meer mobiel en dus makkelijker bereid om boodschappen in een ander dorp te doen. Maar dit wil niet zeggen dat zij vinden dat een supermarkt kan verdwijnen. Het is echter geen voorwaarde om in een dorp te vestigen.

 

Bericht: ‘Glasvezelpot blijft onbenut’

Er stond een artikel in Eindhovens Dagblad. Er was een gerucht dat de stekker uit het Breedbandfonds getrokken zou worden. Er zou maar één aanvraag ingediend zijn. Geld uit fonds van de provincie is een lening, maar dat moet terugverdiend worden.

Van Agtmaal: in de praktijk blijkt de regelgeving rondom het Breedbandfonds te streng, waardoor er maar een aanvraag voldoet aan alle eisen. Er zijn wel veel meer initiatieven ingediend, maar er is er nog maar één gehonoreerd. Ik kan wel melden dat we met 18 gemeenten een taskforce zijn gestart. Daar zit ik zelf ook in. Ons doel is om het hele gebied aan te sluiten. Het grootste gedeelte van het buitengebied ligt vaak nog dicht tegen kern aan. Ook vanuit bedrijven en ZLTO wordt er gekeken of er draagvlak is. De centrale vraag is wel: in hoeverre zijn mensen bereid om extra te betalen voor een snellere internetverbinding? We kijken niet alleen naar glasvezel, maar zijn ook met Ziggo en andere leveranciers in gesprek. We willen ook antwoord krijgen hoe het kan dat in uitgestorven gebieden in Amerika wel snel internet aanwezig is zonder glasvezel. Ons initiatief staat los van het Breedbandfonds. We beschouwen Calfven niet als buitengebied. We kunnen alleen afspraken uit het verleden niet veranderen. Reggefiber geeft daar ook niet op thuis.

 

Dhr. Van Oeffelen: in augustus 2012 hebben wij al een verzoek ingediend bij provincie en daar nooit reactie op gekregen. De vorige wethouder zag ons altijd als buitengebied. Er kon alleen glasvezel komen als wij zouden bij betalen.

Van Agtmaal: Het breedbandfonds is een regelverend fonds. Er moet terugverdieneffect zijn. Dat zou bijvoorbeeld zijn als inwoners moeten meebetalen. Onlangs is er ook bij de bijeenkomst in de regio gezegd dat als er een goed gesloten plan komt, dan pakken we grijze gebieden ook mee.

Jeanne Jansen: Niet alleen focussen op Calfven, maar ook op bedrijven in het buitengebied die enkel nog adsl hebben.

 

-          Opening huiskamer De Hille

-          Uitnodiging van dhr. Eldering over de leegstand. We hadden daar graag wat meer over willen vertellen, maar er is nog niet zo heel veel over te melden

-          Dhr. Pijnen dacht dat dorpsplatform veiligheidshesjes ter beschikking heeft, maar die hebben wij niet.

-          Verzoek voor bijdrage eeuwfeest FNV. Hebben aanwezigen een bonbon aangeboden

-          Verzoek voor bijdrage kerstmarkt -> 100 euro toegezegd

-          Advies gevraagd over vrachtwagenverbod voor Ossendrecht

Wij hebben gezegd: niet alleen borden bij de kern, maar ook een soort ‘vooraankondiging’ om te voorkomen dat vrachtwagens moeten keren.

Van Agtmaal: Straks zelfde situatie als Huijbergen, dus al vanaf doorgaande weg een bord met het vrachtwagenverbod. Het verbod is ook doorgegeven aan de Belgen.

-          Evaluatie diftar gehad

-          Inrichting bushalte bij de provincie.

Van Agtmaal: Er zit wel schot in de zaak, maar ik kan nog niet zeggen wanneer de halte wordt aangepakt. De provincie dacht dat bushalte in natuurgebied lag, waar geen acties ondernomen mochten worden

-          Speeltuin Molenstraat.

Van Agtmaal: er zouden houtsnippers komen in de zandbak, maar na overleg met omwonenden is daar vanaf gezien. In juli is er nog nieuwe gele zand in gereden. Bewoners hebben zelf de bak schoongemaakt. Onderhoud is ook bij bewoners komen te liggen.

 

Dashboardlijst

 

Wijkagent is er niet

Ernest: op 6 oktober was er een controle op OLV Ter Duinenlaan. Daarbij werden 13 bekeuringen uitgedeeld. De overtreders waren bijna allemaal inwoners van Ossendrecht. Eentje was bijna zijn rijbewijs kwijt.

’s Middags was er een controle op Aanwas. Die moest de politie voortijdig afbreken vanwege calamiteit.

Onze wens is nog steeds om tussen 06.00 uur en 08.00 uur een verkeerscontrole te laten plaatsvinden. Als je de mensen in de portemonnee pakt, leren ze het hardrijden wel af.

 

Sjef van den Berg: ook in de Laagstraat wordt ontzettend hard gereden.

Ernest: daar is wel eens een controle geweest, maar die was veel te opvallend, dus niemand werd gepakt.

 

Klik en Tik

Wendy geeft uitleg over Klik & Tik. Als vervolg op onze thema-avond sociale media hebben we de cursus Klik & Tik opgestart. Er waren veel ouderen die behoefte hadden aan meer informatie over hoe je aan de slag gaat met internet en social media.

We hebben contact gezocht met de bibliotheek en 45 aanmeldingen gehad. De derde groep is inmiddels gestart. De eerste deelnemers krijgen vanavond hun certificaat. De cursus wordt gegeven bij basisschool Meulenrakkers. Als dank hebben wij vijftig headsets geschonken, omdat de oude best wel aan vervanging toe waren.

 

Bibliotheek – Henny de Groen

De bibliotheek werkt aan een nieuwe website. Daarbij kan je een interesseprofiel aanmaken. Bij een nieuw boek, krijg je dan automatisch een mail als dat binnen jouw interesse valt. De bieb heeft tegenwoordig ook een Facebookpagina. Daardoor kan de bieb veel directer met de klant in contact komen. De bieb denkt er nog wel aan om een bijeenkomst over Facebook te organiseren. Men kan ook altijd bij de bieb terecht met vragen over Facebook.

Wendy: we hebben al een keer een workshop over Facebook en Skype gehad. Was wat meer theoretisch. Kijken of we daar nog een sessie aan vast kunnen plakken.

Op school komt ook een betere wifi-verbinding, waardoor we met meer mensen een cursus kunnen doen.

 

Collegezaken – Jeffrey van Agtmaal

 

Woonvisie: Gaat over bouwen in de toekomst en hele demografische ontwikkelingen. Nota van uitgangspunten naar dorpsplatform gestuurd.

Adrie v. Oevelen: Stadlander verkoopt hier veel huurwoningen, starters moeten uitwijken naar andere dorpen voor huur.

Van Agtmaal: wij zien ook dat woningstichtingen woningen verkopen. Probleem bij corporaties is dat zij aan landelijke richtlijnen en faillissementen door Vestia gebonden zijn.

Ria: dat klopt niet helemaal, want onze woning is in 2007 al door de woningstichting verkocht aan een BV, terwijl het nog verhuurd werd. Wij hebben het in 2010 van die BV gekocht. Als starter kun je in Ossendrecht niet aan een huurhuis komen, omdat heel veel huurwoningen op zo’n manier verkocht worden. Dat is al van voor de crisis aan de gang.

Van Agtmaal: In het verleden is altijd gezegd: koop een eigen woning. Door woningstichtingen is er te weinig geïnvesteerd in de dorpen.

Adrie: wij zetten stuk digitaal. Wij zullen reacties meenemen in algemeen stuk naar gemeente.

 

Parkeren: als er ergens een groenvoorziening is en te weinig parkeerplaatsen, dan kunnen we met de buurt kijken of mensen zelf parkeervakken willen aanleggen.

 

Boudewijn Groeve: wachten nog steeds op eigenaar Vestia. Gaan uit van 25 woningen. Wanneer er schot in de zaak komt, weten we ook nog niet.

 

Zorgdossier: Komen heel wat veranderingen aan. Er komt een aparte krant uit. Overal in de media komen berichten langs.

 

Buitendienst: gaan we volgend jaar anders inrichten. Voor de herindeling had ieder dorp ook een eigen team. Die wijkteams komen nu weer terug. Daardoor is buitendienst weer makkelijker te bereiken. Er komt ook een dorpscoördinator als aanspreekpunt voor openbare ruimte.

 

Accommodatienota: We moeten daar flink op bezuinigen. Afgelopen maanden is er intensief contact geweest met verenigingen en beheerders. De prijzen van de consumpties zullen we niet aanpassen, maar er moeten wel meer inkomsten komen door de verhuur van zalen. Er komt een nieuwe vorm van beheer voor de mfc’s. De beheersvergoeding komt te vervallen. In plaats daarvan moeten de beheerders meer commerciële activiteiten ontplooien. Vaste zaalhuur verloopt via de gemeente. Aparte zaalhuur kan rechtstreeks via de beheerder.

Als onderdeel van de accommodatienota wordt ook het zwembad in Hoogerheide verkocht, onder voorwaarde dat de zwemfunctie behouden moet blijven. Ook de gymzaal aan de Bloemenlaan, het kleuterschooltje aan de Stompe Torenlaan en het oude gemeentehuis in Huijbergen worden verkocht.

Daarnaast worden de huren van alle buitensportverenigingen gelijkt getrokken. Dat komt door een nieuwe wet, die vereist dat de gemeente marktconforme huren moet rekenen. We hebben daarbij gekeken naar wat verenigingen eventueel zelf aan onderhoud kunnen doen. Dat is van invloed op uiteindelijke huur. Verenigingen kunnen zo weer dingen terugverdienen.

We hopen nog op initiatieven vanuit de samenleving. In Ossendrecht zijn al een paar mooie voorbeelden met de 4 lanen en speeltuin Molenstraat.

 

Verkeer en vervoer

14 december start Arriva als vervoerder. Adrie toont filmpje van provincie.

We hebben tijdens de vorige vergadering een aantal aanbevelingen gedaan richting gemeente.

Blijf procedure volgen -> Arriva is het nu dus geworden

Zorg ervoor dat we pro-actief betrokken blijven bij wijzigingen dienstregelingen -> Bergen op Zoom wilde bijv. bussen naar industrieterrein. Dat moet niet ten koste gaan van bussen in de Zuidwesthoek. We hebben afgelopen jaren diverse malen gehad dat we achter de feiten aanliepen.

Momenteel zijn er weer diverse bussen zonder OV-chip voorziening. Bij tellingen levert dat weer een probleem op.

Van Agtmaal: zag het zelf laatst ook. Toen meteen gemeld bij ROB dat er bussen zonder OV-chip rijden. We houden het in de gaten.

 

Openbare ruimte

Wijkschouw september

-          Geen verlichting langs paadje Eikelhof-Don Boscostraat

-          Kolk weggezakt in OLV ter Duinenlaan

-          Brouwerij: groen en verharding zijn aan het verpauperen. Afspraak was dat gemeente er naar gaat kijken wat er nog aan te doen is. Gemeente gaf echter eerder aan dat daar geen geld meer aan gespendeerd wordt. Er wordt nu gekeken of het plein met bloemenschalen wat meer opgefleurd kan worden.

-          Langs het paadje achter Chinees wordt het groen teruggesnoeid. Zal in de winter gebeuren.

 

Veiligheid

Thema-avond was groot succes. Zie verslag op de website.

 

Kern met Pit

Twee jaar geleden hebben wij Paadje van Kaatje aangekleed met strippanelen. Als er nog ideeën zijn, geef het aan!

 

Rondvraag

Promotieprijs: kandidaten opgeven bij dorpsplatform

 

Marius Bakker van Wmo-Adviesraad stelt zich voor. De Wmo-Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan college. De leden zijn betrokken geweest bij beleidsplan voor de Wmo. De betrokken wethouder kent gelukkig veel ins en outs van zorg. Vanaf 1 januari veel veranderingen. Mocht er iets zijn dat niet loopt, spreek ons dan aan. In Ossendrecht is José van der Wegen aanspreekpunt. Als je ziet dat er iets fout gaat, laat het ons weten.

 

Volgende openbare vergadering op 14 februari.