Verslag openbare vergadering 12 mei 2014

Opening

Adrie opent de vergadering. Hij vervangt Arno, die geveld is door de griep.

 

Burgemeester Steven Adriaansen

Er is een nieuwe portefeuilleverdeling van het college. De taken zijn opnieuw verdeeld. Er zijn nu vier wethouders. College wil graag tandje bijzetten in burgerparticipatie. Daarom is één persoon aangesteld als vast aanspreekpunt voor dorpsplatforms. Dat is Jeffrey van Agtmaal.

De burgemeester is zijn vaste vervanger, omdat hij burgerparticipatie in zijn portefeuille heeft. De nieuwe wethouder en de burgemeester willen weten, proeven en voelen wat er leeft in de dorpen.

Daarnaast is het volgens de burgemeester ook aan andere wethouders om aanwezig te zijn als het nodig is bij de dorpsplatforms.

Jeffrey van Agtmaal doet ook verkeer, vervoer en groenonderhoud. Die onderwerpen komen vaak terug bij de dorpsplatforms.

 

Adrie merkt op dat het dorpsplatform Ossendrecht altijd bezig is met zichzelf te verbeteren.  Wij vinden het belangrijk om te weten waarom mensen naar onze vergadering komen. Ideeën en suggesties zijn altijd welkom. Daarom was er een enquête aan het begin van de vergadering.

 

3. Inventarisatie spreekrecht

Vic Kil kwam op weg naar de vergadering door het speeltuintje aan de Molenstraat. Eerder deze week had hij al melding gedaan over drie kapotte lantaarns. Het is hem ook opgevallen dat er geen bordjes meer staan tegen hondenpoep. Hij zag een loslopende hond, die volgens zijn baasje zijn behoefte wilde doen in de zandbak. Wordt het zand van de zandbak nog eigenlijk wel verschoond? Gelet op feit dat gemeente steeds verder terugtreedt in openbaar groen, bordjes al heel lang ontbreken, burger neemt niet meer serieus met discipline, hoe staat het dan met de veiligheid van de zandbak? Wordt daar aandacht aan besteed?

Frans Hoeckx: de bordjes verdwijnen iedere keer weer. Het is niet bekend door wie, maar tips over de diefstal zijn welkom.

Alle zandbakken in de gemeente Woensdrecht worden op den duur opgeruimd, omdat ze niet meer voldoen aan de hygiëne-eisen. Er wordt gekeken naar een andere veilige ondergrond voor de speeltoestellen.

Dion Voorheijen: in de apv is opgenomen dat hond aangelijnd moet zijn.

Vic Kil: wel jammer dat het zand dan weg moet. Zou eeuwig zonde zijn als dat weg is.

Ria: zit al in de planning?

Frans: nog niet.

 

Adri Goossens: hoek Ploeg. Complimenten aan gemeente, want in februari gemeld dat er achterstallig onderhoud was. Binnen een weekje opgeknapt. Maar nu staat het vol onkruid. Dit is al gemeld via de Servicelijn.

Frans Linders: zag net zelf dat heel hoog stond. Zal gelijk aannemer mailen.

 

Yvonne Rijk: Kan er bij de kerk aan de zijde van de Dorpsstraat een extra vuilnisbak geplaatst worden?  Dit is ook gemeld via de Servicelijn.

Frans Hoeckx: melding is binnen gekomen. Maar in de omgeving staan er al veel. We plaatsen er geen bij.

Adrie: is het een optie om de pensions een brief te sturen in het Pools?

Frans Hoecks: vrees dat een brief niet help.

 

Hetty Kampenhof: woont aan de Molendreef. De verkeerssnelheid is daar veel te hoog. Wordt er gehandhaafd? Wat kan ik zelf doen om onder de aandacht te brengen? Vorig jaar zijn wel controles geweest in de kernen, maar niet in de Molendreef. Er is geen stoep, je kan als voetganger niet uitwijken. Voor kinderen is het ook gevaarlijk.

Dion Voorheijen: binnenkort zijn er weer acties op verkeergebied, waaronder ook snelheidscontroles. Hij wil de Molendreef ook aanpakken. Spreek uw buurman ook aan op snelheid. De politie controleert ook op tijden dat het nodig is.

Jan Hugens: Zou het mogelijk zijn om op het gevaarlijkste punt een smiley te plaatsen, net als in Putte?

Ernest: zo’n ding kost 5000 euro. Dat voor ons een jaarbudget en dus te duur.

 

Adri Goossens: bereiken van de politie telefonisch. Geen telefoonnummer van de wijkagent. Hij moet aan meldkamer eerst aanleggen waar Ossendrecht ligt.

Adrie: signaal is duidelijk. Denk dat onze wijkagent ook niets aan kan doen.

Dion Voorheijen: heeft wel een gsm, maar dat nummer krijgt u niet. Hij heeft wisselende diensten. Als urgente meldingen zijn, bel  112. Dan komt de politie. Als er daarna nog iets van de wijkagent verlangt wordt, komt hij daarna.

 

Openbaar vervoer

Adrie geeft een terugblik op het dossier openbaar vervoer. Op 31 maart is hij samen met een vertegenwoordiger van dorpsplatform Putte en wethouder Vic Huijgens naar Den Bosch geweest om de kaarten, die massaal ingeleverd zijn, af te geven bij de provincie. Er was een geweldige respons op de kaartenactie. Dik 2500 kaarten van de 5000 terug gehad.

9 april was de uitspraak op het bezwaar dat Arriva tegen de aanbesteding had ingediend. Niet Veolia, maar Arriva krijgt de concessie toegewezen. Reizigers in West-Brabant houden dezelfde frequêntie.

Veolia is daar weer tegen in beroep gegaan. Stand van zaken nog niet bekend.

 

Heeft kaartenactie bijgedragen? Puur gezien niet, want dat de bus blijft rijden is het gevolg van juridische procedure.

Heeft kaartenactie zin gehad? Jazeker, we wilden aandacht vragen voor 105 en zorgen dat politici niet in slaap vallen. Bij bekendmaking sprak de gedeputeerde expliciet over Putte en Ossendrecht.

 

Conclusies: kernnetwerk was een onevenredige verdeling van beschikbare middelen.

Veolia wilde rekening van elektrisch rijden in West-Brabant leggen. Dat ging ten kosten van 105.

In Den Bosch weten ze in ieder geval weer waar Putte en Ossendrecht liggen.

 

Aanbevelingen richting gemeente: blijf procedure Veolia volgen. Het is pas klaar als echt klaar is.

Ooit gesproken over pluspakket. Denk aan Calfven!

Zorg ervoor om proactief betrokken te zijn, zodat we niet weer voor vierde/vijfde jaar achter de feiten aan te lopen.

 

We zijn blij dat we een volwaardige dienstverlening houden.

De gunning is voor acht jaar. Dienstregelingen worden meestal jaarlijks aangepast. Daarom de opdracht voor de gemeente: zorg dat je aan de voorkant betrokken blijft.

 

Openbare ruimte

Tijdens de wijkschouw hebben we het gebied tussen De Ploeg en het Hageland gehad. Daaruit waren acht actiepunten gekomen. Die zijn allemaal afgehandeld.

Er was een vermoeden dat er een kolk verstopt is bij de Motor Service. Het kan ook zijn dat bestrating verzakt is. Dat is nog even afwachten op regenbuien.

 

Vernieling bankje:

Wendy stelt een vraag over de vernieling van een bankje van het dorpsplatform bij het Wasseven. Ze heeft de vernieling gemeld bij de Servicelijn, maar de vraag is wie gaat de schade betalen.

Frans Hoeckx geeft aan dat de gemeente de scherpe punten probeert weg te halen. Het moet veilig zijn om erop te zitten. Als we in de buurt zijn, wordt het meegenomen.

Wendy heeft ook een vraag aan de zaal. Kunnen we hierin als burger zelf verantwoordelijkheid nemen?

Vic Kil zegt dat de bankjes verkeerd gemonteerd zijn, omdat de bouten te ver in het midden zitten. Hij vindt het een goed idee om de bankjes te laten adopteren.

Frans Hoeckx geeft aan dat de gemeente daarin wil faciliteren.

 

Veiligheid

Adrie blikt even terug op de presentatie van de brandweer over brandpreventie. Die heeft ons aan het denken gezet. We willen daarom in oktober een voorlichtingsavond organiseren.

 

Jos Cuijpers over piramide bij de Berghoeve

In de krant zijn er allerlei verhalen verschenen over de piramide. Dat heeft veel vragen opgeroepen. Wat is dat voor een ding en wat kunnen wij daar mee?

Jos Cuijpers is stedenbouwkundige en erfgoedkundige. Hij heeft eigen adviesbureau en was door de gemeente Woensdrecht ingehuurd om een overzicht te maken over cultuurhistorische waarden. Hij is niet de ontdekker, want de heemkundekring wist al langer van het bestaan af. Hij is wel de eerste die aan de bel heeft getrokken.

Een kopje thee is nu heel gewoon, maar dat was in de tijd van de piramide (350 jaar geleden) wat anders. Thee was een dure drank. Om het nog mooier te maken, werden theekoepeltjes gebouwd. Dat gebeurde vanaf 1620. Bij mooi uitzicht werden heuvels opgeworpen. Dat werd een belvedere genoemd; een plek met mooi uitzicht. Bij de Groote Meer stond bijvoorbeeld een toren op de belvedereheuvel. Die is voor de Eerste Wereldoorlog afgebroken.

Via de inventarisatie heeft Cuijpers acht plekken ontdekt, waar ooit een belvedere stond. Drie in de buurt van Ossendrecht. Bijv. in de Pottenbergen met daarop een theehuisje. Er is nog niet gekeken of daar nog iets van over is. In de Trambaan ligt nog restant van belvedere dat bij kasteel van Ossendrecht heeft gehoord. De mooiste is echter de belvedere op de Berghoeve. Op oude tekeningen is heel duidelijk te zien dat er drie terrassen zijn met bovenop een theehuisje. De markies van Bergen op Zoom was eigenaar van de Berghoeve. Er lag vlakbij ook een sterrenbos nabij de Berghoeve. Tussen 1826 en 1832 is het theehuisje afgebroken.

Inmiddels is de hele piramide overwoekerd. Je moet nu echt de kaart in je hoofd hebben om de piramide te zien. Als je op terrein gaat kijken, zie je bijna niets. Je ziet nog wel de vlakke terrassen en schuine hellingen. Aan de voet is de piramide vijftig bij vijftig meter. In totaal is hij zeventien meter hoog geweest.

Een deel van de Brabantse Wal langs de Aanwas is uitgegraven. Volgens berekeningen is er ongeveer 25.000 kuub uitgegraven. Dat is deels gebruikt om piramide op te hogen. Daarvoor 5000 kuub gebruikt. De andere 20.000 kuub is gebruikt om wegen in de Noordpolder aan te leggen.

De piramide ligt precies in de as van de Heerenweg. De Noordpolder is ingepolderd tussen 1651 en 1671. Door de tuinaanleg wordt het ontstaan van de piramide geschat op 1650.

Qua vorm komt de piramide overeen met andere, bestaande piramides. Er zijn waarschijnlijk geen bijzondere vondsten te verwachten. Een vergelijkbare piramide heeft gestaan bij Ruytershove bij Bergen op Zoom. Daar is niets meer van te vinden. Er zijn nog verschillende andere gevonden. Er was er ooit één in Den Haag en nog één in Friesland. Die zijn allemaal opgeruimd. De piramide van Ossendrecht is de enige die nog bestaat.

Er is ook nog de piramide bij Austerlitz. Aangelegd door Franse militairen. Maar die is ´pas´ 200 jaar oud. De piramide van Ossendrecht is echt uniek!

De gemeente had het herstel van de piramide meegenomen in de aanvraag voor Landschap van Allure, van A naar B. Het kan toeristische attractie en een icoon zijn. Het volledige project is helaas afgewezen. De gemeente heeft zich inmiddels wel bereid verklaard om het plan voort te zetten. Er is geld nodig. Het terrein is van een particulier en moet opgekocht worden. Het moet mogelijk worden om de piramide te bezoeken. We willen een vorm van crowdfunding toepassen. Er zijn al een paar bedrijven die willen investeren. Natuurmonumenten wil het beheer op zich nemen. Er wordt ook naar verschillende potjes gekeken.

Piramide is begroeid met gras. Hij hoeft niet verder verstevigd te worden. Bij Austerlitz is de helling te stijl, daardoor ontstaan er verzakkingen. In Ossendrecht is dat niet het geval.

Voorlopig is er nog geen plan om het theehuisje terug te plaatsen. Voorlopig idee dat de piramide openbare ruimte wordt. Kosten zijn van heel veel factoren afhankelijk, maar worden geschat op meerdere tienduizenden euro´s.

 

Mededeling

Ria laat nieuwe website zien. Deze gaat eind deze maand in de lucht.

 

Kermis

Ernest vertelt over de kermis in Ossendrecht. Die loopt al jaren terug. Daarom werd er destijds de braderie aangekoppeld. Vervolgens is er eens geopperd om zelf de kermis te organiseren, ipv door de gemeente. Het is tien jaar stil geweest, totdat Vic Huijgens belde met de vraag of we het konden oppakken. De SBO (buurtschappen), OVO (ondernemers) en DPO hebben samen met de wethouder rond de tafel gezeten om kermis te verbeteren. We willen wat nieuwe attracties. Binnen nu en een paar jaar krijgt de kermis een beetje opfrissing. Adrie Sebregts coördineert de werkgroep. Er is een gemotiveerde groep, die er iets leuks van gaat maken.

 

Oldtimerrit

14 september is er de Boerendag en een evenement op Mattemburgh. Ernest heeft de gemeente gebeld en voorgesteld om een rit te organiseren voor oldtimers en cabrio’s langs markante punten. Het idee is met enthousiasme ontvangen. Iedereen heeft nog tot 14 september tijd om een oldtimer aan te schaffen om mee te doen met de rit. Zo hebben we ook een stukje inbreng vanuit Ossendrecht in het evenementenweekend.

Ingekomen Stukken

Brief mevr. Prop busvervoer -> is behandeld. Aandachtspunten meegenomen.

Dhr. Van Donschot -> had een vraag over geluid op openbare vergadering. Zijn daarom nu aan het testen met nieuwe installatie.

VKK samen met gemeente Woensdrecht en Steenbergen -> Adrie is geweest. Viel wel op dat dorpsraden in Steenbergen heel anders georganiseerd zijn.

Mevr. Hulzeboom -> gebruik bieb. Sharan heeft doorgestuurd naar afdeling accommodatie.

Mevr. Loenhout -> stuurde mail over liftsysteem van dorpsplatform Woensdrecht. Voor Ossendrecht geldt dat niet.

Meerdere verzoeken om uitslag winkelenquête te geven. Toegezonden.

VKK met grensdorpen ->  Adrie en Arno zijn geweest. Doel is om meer samen te werken en potjes aanboren bij provincie. Als er een goed grensoverschrijdend plan komt, dan zijn er mogelijkheden bij de provincie, zonder cofinanciering.

BWI -> verzoek inventarisatie sociaal domein. Was een lastige, omdat we alle sociale zaken hebben overgedragen aan de WMO. Hebben voorstel richting BWI gedaan om een aparte thema-avond te beleggen. DPO is bereid aan mee te werken.

 

Actielijst

Evaluatie diftar -> heeft vertraging opgelopen. Volgt later in mei

Verlichting OLV -> brandt

Verkeer trambaan -> meting in februari gemiddeld 35 km per uur. Geen ongelukken, dus geen maatregelen.

Verlichting bushalte Putseweg -> provinciale weg, dus verantwoordelijkheid provincie. Die is er mee bezig.

 

Dashbordlijst

Maatschappelijke projecten IDOP overgedragen.

Sluipverkeer geen update

 

Accommodatienota komt na de zomer. Dorpsplatforms zijn daarover geïnformeerd. We hadden wel wat vragen over bezettingsgraad. De laatste update is dat er een duidelijkere maatlat komt om dat te meten. Opdracht is 500.000 euro te bezuinigingen. We hebben achterliggende informatie opgevraagd, maar niet gekregen. We willen weten waar de kosten zitten, anders is het voor ons moeilijk om mee te praten. We vinden ook dat er een fatsoenlijk online reservatiesysteem moet komen. Nu moet je vijf dagen van te voren reserveren en lopen er soms afspraken dubbel.

Sharan Kok geeft aan dat de financiële gegevens enkel met de raad worden gedeeld. Het dorpsplatform krijgt wel inzicht in de bezettingsgraad.

 

Boudewijngroeve

Ria heeft in een planning voor de woningbouw gezien dat er nog maar 25 woningen voor de Boudewijn Groeve staan ingepland. Voorheen werd er gesproken van 60 tot 75 woningen. We willen graag betrokken blijven bij de invulling van het plan.

Het beheer van het natuurgedeelte is onlangs overgedragen aan Natuurmonumenten. Die gaat de natuur beter inrichten met wandelpaden en ook handhaven tegen het illegale crossen.

 

Politiezaken

Dion Voorheijen vertelt over de actie Oranje voetspoor. Die is op 12 juni 2014 in Ossendrecht. We verzamelen om 19.30 uur bij MFC De Drieschaar. Samen met buurtpreventie gaan we door de wijk lopen en kijken naar inbraakgevoelige panden. De actie is bedoeld om mensen alert te maken op mogelijke inbrekers tijdens het WK, omdat veel mensen bij elkaar voetbal gaan kijken.  Iedereen kan meelopen tijdens de actie Voetspoor.

Sinds januari zijn er drie woninginbraken geweest. Het is nu dus redelijk rustig, maar het is wel belangrijk dat iedereen alert blijft. Daarom wordt de Voetjesactie gehouden.

 

Ernest had een vraag over parkeren. Het zou in de wet veranderd zijn dat je nu wel op de stoep mag parkeren?

Dion Voorheijen: We gedogen af en toe dat er met twee wielen op de stoep wordt geparkeerd. In oude wijken is vaak geen rekening gehouden met toename auto’s. Als de auto’s niet verkeersgevaarlijk staan, mogen ze ook deels op de stoep staan. Er moet nog wel een kinderwagen/rolstoel door. Bij de Ploeg wordt op gazon geparkeerd. Dat mag niet. Daarop wordt bekeurd. Uitgangspunt is:  is het verkeersgevaarlijk, dan mag het niet.

 

Deze maand zijn er twee actiedagen. Eén dag in Ossendrecht en dag met 35 agenten in de hele zuidwesthoek.  Er is vaak beleving dat er veel te hard gereden wordt. Daar gaan we extra op controleren.

 

Adri Goossens: er wordt onderscheid gemaakt door de woningstichting in duurdere en sociale woningen als het gaat om goed hang- en sluitwerk. Bij duurdere woningen is dat allemaal verzorgd, maar bij sociale woningen niet. Kan daar de politiek niet iets aan doen?

Dion: leg die vraag bij de verhuurder weg.

 

Collegezaken

De burgemeester sluit nog even aan op de opmerking van Adrie Goossens. Hij hoorde dat er landelijk aandacht komt voor goed hang- en sluitwerk bij sociale huurwoningen. De gemeente zou daarover prestatieafspraken kunnen maken met de woningstichting, maar daarvoor moet er wel een woonvisie gemaakt worden. Dat wil de nieuwe coalitie dan ook gaan opstellen.

De drie partijen hebben in april een akkoord bereikt. Dat coalitieakkoord wordt nu vertaald naar de praktijk.

Er komt ook een nieuw integraal veiligheidsplan. De dorpsplatforms mogen daarover meepraten. We kijken naar de cijfers (aantal inbraken, overvallen) en naar de resultaten uit de Veiligheidsmonitor.

Het nieuwe college denkt ook na over de toekomst van de dorpsplatforms. De burgemeester heeft daarover al eens gesproken met het Ossendrechtse dorpsplatform. Er is nu een verordening met strenge regels. Het lijkt erop dat verordening gedateerd is. Hij gaat samen met wethouder Van Agtmaal en de dorpsplatforms verder kijken hoe we de dorpsplatforms zelfstandiger kunnen laten opereren.

 

Kern met Pit

Ria geeft update over komborden. We zijn met de gemeente in overleg over het formaat en de kosten.

 

Afgeronde projecten

-          Verlichting OLV ter Duinenlaan. Blij dat het nog goed gerealiseerd is.

-          Wifi in de Drieschaar gerealiseerd.

-          Hangmandjes. Een paar jaar terug had Ossendrecht nog mooie hangmandjes, maar die actie was slechts eenmalig. Nu komen ze terug en blijven ze ook. Er zijn twintig hangmandjes besteld. Die worden momenteel ingepland. Deze maand nog worden ze opgehangen en beheerd door de WVS. De bloemetjes blijven het hele jaar mooi (geen droogboeketten).

-          Klik en Tik. Vervolg op thema-avond sociale media. We hadden leuke opkomst tijdens de thema-avond. De vraag werd toen gesteld om ook te leren omgaan met Twitter en Facebook. Opdracht meegenomen. Samen met bieb gekeken naar mogelijkheden. 14 april gestart met Klik en Tik het internet op. 47 aanmeldingen, maar we kunnen max 10 mensen tegelijk begeleiden. Er is dus een wachtlijst.  De cursus wordt gegeven in de basisschool. We willen eerst deze 47 mensen alles laten doorlopen. Daarna komt er nog vervolg over sociale media, hoe gebruik je social media. We denken aan inloopuren om mensen op weg te helpen. We willen in november ook gaan beeldbellen tussen kinderen en ouderen. We hebben daarvoor contact met tanteLouise-Vivensis.

Klik en Tik was een gratis cursus. We hebben als dorpsplatform een budget gereserveerd voor dit project.  We zijn ook wel afhankelijk van vrijwilligers. Met weinig budget proberen we de cursus te geven.

We kijken ook naar de mogelijkheid om ‘digitaal prentenboeklezen’ te introduceren.  Daar is nu nog weinig aandacht voor. Waarschijnlijk ook een workshop voor.

 

Rondvraag

Wendy: de avondvierdaagse is dit jaar op 16, 17, 18 en 19 juni.

 

Sluiting

Volgende vergadering op 12 november 2014, 19.30 uur.