Vellingswerkzaamheden van Staatsbosbeheer op Stoppelbergen

Dit bericht ontvingen wij van Staatsbosbeheer: 
 
Na 29 februari starten vellingswerkzaamheden in Stoppelbergen. Het bos is eerder zorgvuldig geïnventariseerd op nestholtes, nesten en
mierenhopen volgens de Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer. Ook tijdens de houtoogst wordt hierop gelet.
 
Houtoogst vindt plaats door dunning én verjonging.
- Een deel van het bos wordt gedund: er worden bomen weggehaald om de overblijvers meer ruimte te geven om goed verder te groeien.
- Bij verjonging worden open plekken gemaakt. De bomen in het bosvak hebben geen lengte- en diktegroei meer en daarmee is het tijd om op deze plekken de groei van nieuwe bomen te stimuleren. Op de open plekken groeien spontaan nieuwe  bomen of er wordt ingeplant.
Bos blijft bos.
 
Door regelmatig te dunnen en te verjongen ontstaat een bos met verschillende leeftijden waar ook toekomstige generaties kwaliteitshout uit kunnen oogsten. Bovendien is een gevarieerd bos aantrekkelijk voor mens, plant en dier.
 
De paden kunnen door de werkzaamheden tijdelijk minder goed begaanbaar zijn maar worden zo snel mogelijk hersteld.
 
Het hout is verkocht aan de groothandel en is niet bedoeld voor particuliere verkoop.
 
De vellingswerkzaamheden zijn voor de start van het broedseizoen op 15 maart afgerond. Herstelwerkzaamheden kunnen langer duren.