Update volwassenen in beweging

Bewegen is goed, bewegen is belangrijk. Zeker nu!

Beste bewoner(s), 

In navolging op het eerdere bericht kunnen we nu melden dat naar alle waarschijnlijkheid op 16 februari a.s. de werkzaamheden beginnen om het calisthenics park in de speeltuin 

Molenstraat/Bevrijdingstraat te plaatsen. Voor de volledigheid bijgaand nogmaals een afbeelding van het calisthenics park: 

 

We hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. 

Dorpsplatform Ossendrecht

Rob & Astrid 

Dossier: