Terugkoppelingen openbare vergadering 17 juni 2015

Boekstartkoffertje Bibliotheek

Antwoord bibliotheek: Graag wil ik u uitleggen waarom de boekstartkoffertjes alleen in Bibliotheek Hoogerheide afgehaald kunnen worden. Binnen het project Boekstart, geïnitieerd vanuit de provincie Noord-Brabant, zijn er een aantal eisen waaraan een bibliotheekvestiging moet voldoen om Boekstartkoffertjes uit te mogen delen. Er moet een gecertificeerde boekenhoek aanwezig zijn en een gecertificeerde collectie babyboeken.

Helaas is het binnen Bibliotheek Ossendrecht ruimte technisch niet mogelijk om zo’n hoek te creëren met de gecertificeerde collectie babyboeken. We willen wel alle nieuwe ouders de mogelijkheid geven om een Boekstartkoffer op te halen binnen de gemeente Woensdrecht maar helaas is dit dus alleen mogelijk binnen Bibliotheek Hoogerheide.

 

Onderhoud graven door gemeente

Dit stond abusievelijk op de website. (De uitleg hiervan is iets technisch aan de achterkant van de website; voor de website kan per product gekozen worden voor een standaard landelijke tekst en een aangepaste lokale tekst. Allebei de opties stonden aangevinkt en dus werd ook een verkeerde tekst getoond…).

De gemeente Woensdrecht biedt deze service niet aan. Het is wel zo dat het mensen die grafonderhoud uit willen besteden hier vrij in zijn. De WVS zou hierin een partij kunnen zijn (maar natuurlijk ook bv een hovenier).

 

Bladval platanen:

Er zullen geen bladkorven geplaatst worden, omdat de ervaring leert dat mensen er dan allerlei tuinafval in gaan doen. Wel zal volgende week iemand van de buitendienst komen blazen/de bladen op komen ruimen.

 

Graffiti op verkeersborden:

Iemand van de buitendienst gaat dit schoonmaken

 

Parkeerprobleem “De Ploeg”

Wethouder Van Agtmaal heeft overleg gehad met tante Louise-Vivensis over de parkeerdrukte in de Ploeg naar aanleiding van een opmerking hierover tijdens de OV.

We hebben afgesproken dat bij Mariahove de oproep wordt gedaan dat personeel niet meer in de straat zelf zal parkeren, maar zoveel mogelijk op andere locaties, waarbij de parkeerplaats bij de Drieschaar (bovenin) de eerste voorkeur heeft. Als het goed is lost dit een heel deel van de parkeerdrukte voor de deur van de bewoners op en kunnen zij daar dan in het vervolg gewoon parkeren.

 

Verkeer

Ernest heeft namens het DPO een gesprek gehad met burgemeester, wethouder en verkeerskundige. Het was een duidelijk gesprek. Zij gaan nu in gesprek met de verantwoordelijke politieman in Bergen op Zoom. Wordt vervolgd