Terugkoppeling wijkschouw Pottenbergen

Actielijst wijkschouw dorpsplatform Ossendrecht 04-09-2012
Aantal punten: 8          Uitgevoerd: 2               Nog uitvoeren: 6
Hierbij de actiepunten die zijn vastgesteld in samenspraak met het dorpsplatform Ossendrecht na de wijkschouw van dinsdag 04 september 2012:
 
Wortelgroei in het trottoir t.o.v Dokterstraat 25.  Dit is weggehaald.
Tussen Pottenbergen 59 en 63 ontbreekt de trottoirverlaging, dit is lastig voor mensen met rollator of rolstoel. Dit is aangepast.
In het parkeervak t.o.v Pottenbergen wortelgroei onder het straatwerk. Dit wordt in week 11 verholpen.
Trottoirtegel steekt omhoog in het pad naast Pottenbergen 75, dat is het pad dat naar het medisch centrum leidt. Dit wordt in week 11 aangepast.
Wortelgroei onder het straatwerk tussen Pottenbergen 17 en 19. Dit wordt in week 11 verholpen.
Het plantsoen terug snoeien achter de bejaardenwoningen aan de Pottenbergen gelegen tussen de woningen van de Wassevendreef. Deze werkzaamheden zullen door het WVS worden uitgevoerd in week 10.
Wortelgroei in het trottoir naast nummer 38 in de Wassevendreef. Dit wordt in week 11 verholpen.
Naast lichtmast nummer 20 in de Wassevendreef ontbreekt een stuk tegel en naast lichtmast nummer 30 steken tegels omhoog.  Dit wordt in week 11 verholpen.
Dossier: