Terugkoppeling wijkschouw Peeberg

Actielijst wijkschouw dorpsplatform Ossendrecht 03-04-2012
Aantal punten: 11        Uitgevoerd: 11             Nog uitvoeren: 0
Onderstaand de punten die zijn vastgesteld in samenspraak met het dorpsplatform Ossendrecht na de wijkschouw van dinsdag 03 april 2012:
 
Wortelgroei Burg.Voetenstraat 21-23-25-35.
De wortelgroei is weggehaald door de stratenmaker van de buitendienst.
 
Zonebord rand los Burg.Voetenstraat/ Kasteelstraat.
De rand van het bord is terug vastgezet.
 
Palen uit de grond gereden hoek Kasteelstraat/Burg.Voetenstraat.
Deze palen zijn inmiddels teruggeplaatst.
 
Plantvakken naast parkeervakken opnieuw inboeten Burg.Voetenstraat 45.
Deze plantvakken zijn opnieuw ingeplant.
 
Kadasterpaal Burg.Voetenstraat 45 laten zakken.
Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd door de stratenmaker van de buitendienst.
 
Pad tegen de Heiloop bestrating herstellen naast Peeberg 109.
Deze plantsoenstrook is inmiddels opnieuw ingeplant.
 
Plantsoenstrook naast Peeberg 109 inboeten of inzaaien.
Deze plantsoenstrook inmiddels opnieuw ingeboet.
 
Trottoir t.o. Peeberg 73 wortelgroei weghalen.
De wortelgroei is weggehaald door de stratenmaker van de buitendienst.
 
Bord L08 t.o. Peeberg 73 vervangen.
Dit is uitgevoerd door de buitendienst.
 
Kunstgras stuk in de speeltuin naast Peeberg 77-79.
De werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd.
 
Zwerfvuil in de speeltuin naast Peeberg 77-79.
Dit is een continu proces wat door het WVS wordt uitgevoerd.
Dossier: