Terugkoppeling wijkschouw Kerkstraat-Molenstraat

Actielijst wijkschouw Ossendrecht 9-4-2013
 
1. Tegels opgedrukt t.h.v. Kerkstraat 36
· Uitgezet ja
Datum: 16-4-2013
· Afgedaan ja / nee
 
2. Haag knippen bij Kerkstraat 38 hiervoor moeten de bewoners worden aangesproken door een buitendienstmedewerker / handhaving.
· Uitgezet ja
Datum: 16-4-2013
· Afgedaan ja / nee
 
3. Tegels goed leggen tussen de palen naast de bushalte in de Kerkstraat.
· Uitgezet ja
Datum: 16-4-2013
· Afgedaan
 
4. Lichtmast nr:20 rechtzetten in de Kerkstraat
· Uitgezet ja
Datum: 16-4-2013
· Afgedaan
 
5. Trottoir beschadigd door bouwwerkzaamheden voor de woning in de Kerkstraat 68, hiervoor moeten de bewoners worden aangesproken door een buitendienstmedewerker / handhaving. Het gaat om 28 mtr x 1.20 mtr.= 34 m².
· Uitgezet nee
· Afgedaan
 
6. In de Kerkstraat tussen de huisnummers 69 en 70 moeten er 2 plantvakken worden gerenoveerd, dit zal door de groenploeg worden uitgevoerd.
· Uitgezet ja
Datum: 16-4-2013
· Afgedaan
 
7. Wortelgroei weghalen naast LM 2 op het plein van de Brouwerij.
· Uitgezet ja
Datum: 16-4-2013
· Afgedaan
 
8. Wortelgroei weghalen bij het beeld van de Brouwer + tegenover bij het kanon. · Uitgezet ja
Datum: 16-4-2013
· Afgedaan
 
9. Naast Molenstraat 13 is het trottoir kapot gereden door bouwwerkzaamheden , hier zal controle moeten plaats vinden omdat de bewoner hierover is aangesproken en
zelf de schade zou herstellen.
· Uitgezet ja
Datum: 9-4-2013
· Afgedaan
 
10. In de Molenstraat t.o. 16 en 18 en voor 54 en 56 zijn witte stenen uit de drempel verdwenen, deze zullen door de buitendienst worden teruggelegd
· Uitgezet ja
Datum: 16-4-2013
· Afgedaan
 
11. In de Molenstraat bij huisnummer 19 zijn er 2 AZOBE palen afgebroken deze zullen door de buitendienst worden vervangen. · Uitgezet ja
Datum: 16-4-2013
· Afgedaan
 
12. Voor de Molenstraat 27 groeit er een hulst over het trottoir, hierdoor ontstaat er hinder voor de gebruiker van het voetpad. De eigenaar ven het pand zal hiervoor worden aangesproken door een buitendienstmedewerker / handhaving om de snoeiwerkzaamheden uit te voeren.. · Uitgezet nee
Datum:
· Afgedaan
 
13. In de Molenstraat t.o. nr: 58 bij LM 17 liggen de tegels ongelijk door wortelgroei.
· Uitgezet ja
Datum: 16-4-2013
· Afgedaan
 
14. In de Molenstraat t.o. nr: 66 bij boom is er wortelgroei in het trottoir ontstaan dit zal z.s.m. worden weggehaald.
· Uitgezet ja
Datum: 16-4-2013
· Afgedaan
 
15. In de Molenstraat t.o. nr: 70 bij boom is er wortelgroei in het trottoir ontstaan dit zal z.s.m. worden weggehaald.
· Uitgezet ja
Datum: 16-4-2013
· Afgedaan
 
16. In de Molenstraat t.o. nr: 78 is afrasteringgaas van het speeltuintje platgetrapt, dit zal z.s.m. worden vastgezet.
· Uitgezet ja
Datum: 16-4-2013
· Afgedaan
 
17. Op de hoek Molendreef / Poelsstraat en de Schaapmanlaan /Poelsstraat is er in de bocht een diep gat ontstaan, deze zullen z.s.m. worden aangevuld.
· Uitgezet ja
Datum: 16-4-2013
· Afgedaan
Dossier: