Terugkoppeling wijkschouw Calfven

Actielijst wijkschouw dorpsplatform Calfven 05-06-2012
Aantal punten: 11 Uitgevoerd: 11 Nog uitvoeren: 0
Onderstaand de punten die zijn vastgesteld in samenspraak met het dorpsplatform Calfven na de wijkschouw van dinsdag 05 juni 2012:
 Grasgroei veroorzaakt een glad wegdek bij regen in de Bergstraat.
Als het beleid aangaande de onkruidbestrijding wordt herzien dan zal hier een bestrijding van het onkruid worden uigevoerd.
 Lichtmast nummer 1 in de Bergstraat voorzien van een anti-klimbeveiliging.
De anti-klimbeveiliging beveiliging is gemonteerd.
 In de Maareberg ligt een bosperceel waar veel illegale stort plaatsvindt.
De gemeente heeft geen middelen om een eigenaar te verplichten om zijn bos af te zetten.
 In de Trambaan op het terrein van de Remise is het met de opslag van carnavalswagens behoorlijk uit de hand gelopen waardoor er mogelijk een gevaarlijke situatie kan ontstaan (brand).
De komende jaren zullen er steekproefsgewijs controles plaatsvinden bij de diverse carnavalsloodsen.
 Op de hoek van de Heistraat staat een afvalbak welke niet op de juiste manier wordt gebruikt.
Het vangnet zal niet worden geplaatst omdat inmiddels dit probleem is opgelost doordat de Edward Jennermavo is verplaatst naar Onze Lieve Vrouwe Ter Duinen (dit is uit werkgroep Calfven namens het dorpsplatform naar voren gekomen).
 In Klein Brembrood is de bestrating op diverse plaatsen uit elkaar gereden en zijn er kuilen ontstaan, hierdoor is er op sommige plaatsen een gevaarlijke situatie ontstaan.
Dit is uitgevoerd door Hendriks Infra.
 Ter hoogte van Calfven 142 is er een Azobé-paal afgereden.
Hier is een nieuwe paal geplaatst door de stratenmaker van de gemeente.
 Ter hoogte van Calfven 142 is er een zwart/witte koker in de wegversmalling scheef gereden.
Dede koker is rechtgetrokken.
 Voor Calfven 111 zit er een kolk vol met zand.
Deze is leeggeschept.
 Ter hoogte van Maareberg 1 is er een kolk volledig in de grasberm gegroeid.
De kolk is vrijgezet van begroeiing.
 Ter hoogte van Maareberg/Calfven zijn 2 Azobé palen aangereden.
De 2 Azobé-palen zijn rechtgezet.
Dossier: