Stand van zaken Accommodatiebeleid

Tijdens onze openbare vergadering van 17 juni heeft wethouder Jeffrey van Agtmaal een toelichting gegeven op de bezuinigingen op de gemeentelijke accommodaties. In onderstaand overzicht is te zien wat de stand van zaken is per accommodatie.

 

Huurharmonisatie voetbalverenigingen

In overleg met de voetbalverenigingen zijn de ‘huur- en werkzaamhedenpakketten’ opgesteld en aangescherpt. De uitwerking kan per vereniging verschillen en wordt in het najaar van 2015 via een contract met de verenigingen vastgelegd.

 

Huurharmonisatie tennisverenigingen en soft-honkbal

Met de tennisverenigingen en soft-honkbal zijn de eerste verkennende gesprekken gehouden. Op basis van ervaringscijfers worden de concept ‘huur- en werkzaamhedenpakketten’ voor de tennisverenigingen en soft-honkbal opgesteld. In juni vinden de vervolggesprekken met deze verenigingen plaats en in het najaar van 2015 worden de ‘huur- en werkzaamhedenpakketten’ via een contract vastgelegd.

 

Zwembad De Plantage: Een aanbod is ontvangen en de voorbereidingen voor de onderhandelingen over (eventuele) verkoop van het zwembad (met behoud van zwembadfunctie) zijn in volle gang. Een financiële analyse vindt momenteel plaats.

 

Verkoop vastgoed: De scouting Putte is verkocht. Over de aula’s in Putte wordt onderhandeld, evenals over het voormalig gemeentehuis Huijbergen. Taxaties vormen de basis voor de verkoop en de onderhandelingen.

 

Gymzaal Bloemenlaan: Met vereniging(en) wordt gesproken over eventuele verkoop van de gymzaal, waarbij het uitgangspunt is dat de schoolgymnastiek gecontinueerd wordt.

 

Verhuren vml. bibliotheekruimte Drieschaar: De voormalige bibliotheekruimte in MFC De Drieschaar te Ossendrecht is verhuurd aan een sportschool.

 

Beheerders MFC’s: Over de gewenste nieuwe beheer- en exploitatievorm van de MFC’s is  met de beheerders gesproken. De voorwaarden en bepalingen van het nieuwe contract zijn in voorbereiding. Met de beheerders vindt overleg plaats om de maximale ontwikkelings- en exploitatiemogelijkheden in beeld te brengen, binnen de kaders van de bestemmingsplannen.  

 

Molen Huijbergen: Gestart is met de noodzakelijke haalbaarheidsstudie naar herbestemming van de molen en omgeving. Een onderdeel van de haalbaarheidsstudie is het opstellen van een fondsen- en subsidiewervingsplan dat nodig is voor de financiering van de ontwikkelingen.

 

21-5-2015

M.Rozemond

Dossier: