Presentatie over ontwikkelingen Volksabdij en Jagersrust

De omgeving van de Volksabdij Onze Lieve Vrouw ter Duinen en het Jagersrust ondergaan op dit moment veel veranderingen. Door de verhuizing van het ZuidWestHoek College naar een nieuw schoolgebouw, ontstaat er ruimte voor de Volksabdij om zich tot een recreatieve poort voor zowel de Brabantse Wal als het Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide te ontwikkelen. Tegelijkertijd werkt het waterschap aan de vernatting van het Jagersrust.
 
Tijdens de openbare vergadering van Dorpsplatform Ossendrecht op dinsdag 26 februari worden er daarom twee korte presentaties gegeven over de ontwikkelingen aan de rand van Ossendrecht. Allereerst zal een vertegenwoordiger van het waterschap uitleg geven over de werkzaamheden in het Jagersrust. Daarna vertelt Ruud de Weert in het kort over de plannen van de Volksabdij.
 
Daarna is het mogelijk om vragen te stellen. Heeft u op voorhand al vragen, dan kunt u ze alvast mailen naar info@dorpsplatform-ossendrecht.nl.
 
Tijdens de openbare vergadering van het dorpsplatform komen ook de voortgang van het iDOP, diftar en de onderwerpen openbare ruimte, verkeer en veiligheid aan bod. De vergadering begint om 19.30 uur in mfc De Drieschaar. Wij zien u graag terug op dinsdag 26 februari.
Dossier: