Presentatie over groot onderhoud bij BASF Antwerpen

BASF Antwepen is op hemelvaartsdag, donderdag 9 mei, gestart met een onderhoudsperiode van veertig dagen aan de steamcracker. Daarbij wordt in het begin en aan het einde van die periode afgefakkeld, wat vooral in Ossendrecht en omgeving overlast kan veroorzaken.
 
Het onderhoud aan de steamcracker is een wettelijke verplichting en vindt eens in de zes jaar plaats. De installatie wordt volledig buiten bedrijf gesteld gedurende veertig dagen. Dat zorgt voor verhoogde fakkelactiviteiten op 9 en 10 mei en nog eens drie tot vier dagen halverwege juni, wanneer de installatie weer wordt opgestart. Tijdens het onderhoud zelf zal de fakkel niet actief zijn.
 
Omdat vooral Ossendrecht veel overlast kan hebben van de fakkelactiviteiten heeft dorpsplatform Ossendrecht samen met gemeente Woensdrecht en BASF een informatieavond gehouden. Bekijk hier de presentatie over het onderhoud bij BASF: