Presentatie ouderenwerk Nelleke van Sliedrecht

Tijdens onze openbare vergadering heeft Nelleke van Sliedrecht, ouderenadviseur bij de BWI, een presentatie gegeven. Het ouderenwerk is een onderdeel van de Brede Welzijnsinstelling (BWI). Het doel van de BWI is om mensen te stimuleren mee te doen in de Woensdrechtse samenleving. Welzijn is daarbij erg belangrijk. De BWI biedt voor ouderen en andere mensen met een beperking diverse voorzieningen aan. Daarvoor wordt altijd een huisbezoek afgelegd, om te zien of er meer voorzieningen nodig zijn. Samen wordt er gekeken naar oplossingen. Daarbij wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de eigen mogelijkheden van mensen en hun omgeving.
 
De BWI biedt de volgende voorzieningen aan:
 
-          Alarmering
Dat kan zowel sociaal als professioneel. Bij sociale alarmering worden drie sleutelpersonen uit de omgeving aangewezen, die gebeld worden als op de alarmknop wordt gedrukt. Als de mensen meer hulp nodig hebben, dan wordt professionele alarmering aangeschaft. Dat gebeurt ism tanteLouise-Vivensis
 
-          Koelversmaaltijden
De maaltijden worden door vrijwilligers rondgebracht. Er zijn 70 actieve vrijwilligers voor alle voorzieningen.
 
-          Hulp- en klussendienst
Bedoeld voor kleine klusjes, zoals dingen die loszitten terug vastzetten. Voor grotere klussen, zoals het onderhoud van de tuin, kan de WVS Groep ingeschakeld worden.
 
-          Rollatorspreekuur
Ism tanteLouise is er periodiek een spreekuur om de rollators na te kijken. Die bijeenkomsten zijn niet alleen bedoeld voor de bewoners van een zorgcentrum, maar ook voor anderen. Het is daardoor ook een sociaal gebeuren.
 
-          Administratieve ondersteuning
Ook wel schoenendoosproject genoemd. Ism de KBO’s wordt de administratie op orde gebracht.
 
Een aantal voorzieningen zijn niet gratis. Bij stapeling van zorg met een klein inkomen kan bijzondere bijstand worden verleend. Voor gebruik van de voorzieningen is geen zorgindicatie nodig.
 
Belangrijke functie van het ouderenwerk is ook sociale contacten en signaalfunctie. De BWI werkt samen met andere organisaties op het gebied van zorg en welzijn, maar blijft onafhankelijk. Eens in de maand komen de vertegenwoordigers van alle partijen samen om te overleggen om dubbeling te voorkomen.
 
Het bezoekadres van de BWI is de Kromstraat 4 Hoogerheide.