Presentatie Mariahove Rob Tits

Op verzoek van het dorpsplatform heeft dhr. Rob Tits een presentatie gegeven over zorgcentrum Mariahove. Onder de bevolking zijn er zorgen dat bejaarden straks naar Hoogerheide moeten voor een plekje in een zorgcentrum. Dat vooroordeel neemt dhr. Tits al meteen weg. TanteLouise-Vivensis blijft nog jaren zorg leveren in Ossendrecht.
 
Mariahove bestaat momenteel uit twee afdelingen. De oude ingang aan De Ploeg geeft toegang tot het verzorgcentrum, het oude bejaardenhuis. De hoofdingang is nu aan het Gert Müllerplein. Daarachter liggen twee verpleegafdelingen voor dementerenden. Het afgelopen jaar heeft een deel van het gebouw een renovatie ondergaan. Daarbij is ook het restaurant heropend. Het restaurant moet ook een plekje in de Ossendrechtse samenleving krijgen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om daar familie(bijeenkomsten) te organiseren. Daarnaast beschikt het gebouw nog over een klein winkeltje en is er sinds dit jaar een paramedisch behandelcentrum, met oa fysiotherapie en ergotherapie voor bewoners en senioren.
 
Alle bewoners in Mariahove hebben een zorgindicatie nodig. Momenteel zijn er 52 plaatsen voor mensen met dementie, 32 voor mensen met een zorgindicatie, 23 voor mensen die zware lichamelijke zorg nodig hebben (dat is inclusief twee palliatieve kamers, mede gefinancierd door de Roparun) en één kamer voor kortdurende zorg. Er is ook samenwerking met de buurt mogelijk. Zo kan men bijvoorbeeld tijdelijk gebruikmaken van de voorzieningen, zoals douchen of wassen.
 
In de toekomst zal Mariahove nog een aantal veranderingen ondergaan. Er zijn nu nog enkele 2-persoonskamers, maar die worden afgebouwd omdat ze niet meer voldoen aan de moderne eisen en wensen. Het kan zijn dat er nieuwbouw mogelijk is, al dan niet bij Mariahove of bijvoorbeeld als kleinschalige woonvorm elders in Ossendrecht.
 
Het aantal mensen met een lichte zorgindicatie wordt afgebouwd van 32 naar 20. De overheid wil namelijk dat mensen langer thuis blijven wonen. Daarom wordt de indicatie vanaf 2013 strenger. Alleen mensen met zware zorg kunnen in een zorgcentrum terecht. Dat vraagt een andere manier van werken, waarbij zorg en wonen gescheiden worden.
 
TanteLouise-Vivensis gaat daarbij meer zorg thuis bieden. Wie thuiszorg bij tanteLouise afneemt, kan korting krijgen bij bijvoorbeeld alarmopvolging of gebruik maken van de zorgvoorzieningen in Mariahove (bijv. behandelcentrum en badkamers).
 
Mariahove heeft ook plannen om het Gert Müllerplein op te knappen. Daarbij wil tanteLouise een betere verbinding met het Eikelhof maken. Ook de doorgang naar het Cichoreiplein en De Hille wil men verbeteren. Daardoor wordt een betere link met Ossendrecht gelegd. Op het Gert Müllerplein komt ruimte om mensen te leren rijden met een elektrische rolstoel. Het is ook een rustplek voor bewoners en ontmoetingsplek voor inwoners van Ossendrecht. Bovendien kan men in het restaurant een kopje koffie drinken.
 
Daarnaast wil tanteLouise meer vormen van zorg en welzijn onder één dak brengen, door bijvoorbeeld huiskamerprojecten op te zetten en een spreekuur voor mantelzorgers te organiseren. Er wordt samengewerkt met andere partijen om de kosten te drukken. Denk bijvoorbeeld aan de Brede Welzijnsinstelling.
 
Meer informatie:
 
Dossier: