Ossendrecht brengt jeugd in beweging

OSSENDRECHT – Ossendrecht gaat de komende tijd diverse speelplekken en –tuinen aanpakken. Onder de noemer ‘Jeugd in Beweging’ werken onder meer het dorpsplatform, ouders, kinderen, omwonenden en gemeente samen om diverse speellocaties te verbeteren en met elkaar te verbinden.

Er lopen momenteel diverse initiatieven in het dorp, die allemaal te maken hebben met de vele speellocaties in Ossendrecht. Zo zijn er ouders die het initiatief hebben genomen om de speeltuin in hun wijk te verbeteren, is er vanuit diverse hoeken de wens uitgesproken om speelvoorzieningen voor de oudere jeugd te ontwikkelen en ligt er een plan om alle speelplaatsen en –pleinen via een interactieve route met elkaar te verbinden.

Dorpsplatform Ossendrecht heeft besloten om al deze initiatieven te bundelen onder één groot project, genaamd ‘Jeugd in Beweging’. Dat is immers het doel dat al deze initiatieven nastreeft. Er is inmiddels een werkgroep gevormd met daarin enkele leden van het dorpsplatform, ouders, kinderen, omwonenden en gemeente.

De officiële start van Jeugd in Beweging hoopt de werkgroep op zaterdag 23 januari te kunnen geven. Dan wordt bekend of Ossendrecht voor de tweede keer kan meedoen met de actie Kern met Pit van de Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij. Als wij tot de twaalf finalisten behoren, betekent dat dat we een startbedrag van 1000 euro ontvangen om een van de deelprojecten uit te voeren. Voorwaarde is wel dat het project nog dit jaar gerealiseerd wordt. Daarbij gaan we zoveel mogelijk uit van zelfwerkzaamheid en creatief gebruik van materialen om zo de jeugd zijn fantasie te laten gebruiken bij het spelen.

Om andere initiatieven niet teleur te stellen, is daarom gekozen voor een gefaseerde aanpak. De komende tijd wil de werkgroep in gesprek met andere betrokken partijen om te kijken welke deelprojecten als eerste kunnen worden opgepakt. Alles met als doel om onze jeugd een veilige en attractieve speelomgeving te geven, waar zij zich lekker kunnen uitleven en in beweging kunnen blijven. 

Dossier: