Opmerkingen over strooibeleid zijn welkom

De gemeente Woensdrecht wil vanaf deze winter alleen op de belangrijkste wegen zout strooien om gladheid te voorkomen. De gemeenteraad heeft op donderdag 10 november met dat voorstel ingestemd.

Vanwege de bezuinigingen is prioriteit 2 volledig geschrapt. Onder prioriteit 2 vallen ook de omgeving van scholen, verzorgingstehuizen, medisch centra en mfc’s.

 

Tijdens onze openbare vergadering van 14 november bleek dat er veel ongerustheid is over de gevolgen van het nieuwe gladheidbestrijdingsplan. Namens het dorp willen wij daarom inspreken op het voorliggende plan.

Uw inbreng is welkom via info@dorpsplatform-ossendrecht.nl.

Dossier: