Openbare vergadering op woensdag 4 februari

OSSENDRECHT - Dorpsplatform Ossendrecht houdt op woensdag 4 februari weer haar openbare vergadering. Zoals u van ons gewend bent, staan er weer een aantal interessante thema’s op de agenda.

Zo hebben we een presentatie over het Wielercollege uit Ossendrecht. Dat bestaat dit jaar precies tien jaar en heeft ambitieuze plannen om rondom het ZuidWestHoek College en de Volksabdij voorzieningen aan te leggen voor fietsers, zodat de jeugd veilig kan trainen.

Tijdens onze openbare vergadering heeft u ook de gelegenheid om kennis te maken met onze nieuwe wijkagent. Frank Nolten is sinds dit jaar wijkagent voor Ossendrecht. Hij was voorheen werkzaam als wijkagent in Bergen op Zoom. We hopen op een goede samenwerking met hem en hem ook vaak genoeg in Ossendrecht te mogen zien.

We blikken ook even terug op de presentatie die dhr. Jos Cuijpers vorig jaar gaf over zijn vondst van de piramide bij de Berghoeve op Calfven. Inmiddels zijn we door de gemeente gevraagd om mee te denken over het weer terug zichtbaar maken van de piramide. Ideeën daarvoor zijn altijd welkom! Daarnaast zijn we het nieuwe jaar begonnen met een aantal nieuwe projecten, die we tijdens onze openbare vergadering zullen toelichten.

De openbare vergadering start om 19.30 uur in mfc De Drieschaar. Wij zien jullie graag terug op 4 februari 2015.