Openbare vergadering op woensdag 2 november

Dorpsplatform Ossendrecht houdt op woensdag 2 november weer haar openbare vergadering. Dit keer is Zorgboerderij De Leemberg gevraagd om een presentatie te geven over haar activiteiten. Ook zal ons dorpsplatformlid Elcilia Guy uitleg geven over haar activiteiten als cliëntondersteuner.

Daarnaast zullen we uitgebreid ingaan op de laatste ontwikkelingen rond het project Jeugd in Beweging, waarbij we diverse speeltuintjes hebben opgeknapt. Het Eikelhof is inmiddels klaar, in Het Hoefke moet de buitendienst van de gemeente nog de laatste puntjes op de i zetten en ook in de Molenstraat zijn we nu volop bezig. Bovendien willen we voor het einde van dit jaar de speelroute nog realiseren.

Verder zullen we terugblikken op de actiedagen van Woensdrecht Schoon en Eén Dag Niet, waarbij we respectievelijk een zwerfvuilactie hebben gehouden en aandacht hebben gevraagd voor inbraakpreventie. Ook kunnen we mededelen dat het Dorpsplatform Ossendrecht nu officieel een stichting is. Tot slot komen ook lopende zaken, zoals verkeer, veiligheid, openbare ruimte en vervoer, weer aan bod.

Wij zien u graag terug op woensdag 2 november om 19.30 uur in mfc De Drieschaar.