Openbare vergadering op donderdag 2 juni

OSSENDRECHT – Dorpsplatform Ossendrecht houdt op donderdag 2 juni weer haar openbare vergadering. Dit keer het waterschap Brabantse Delta gevraagd om uitleg te geven over de ontwikkelingen in de Noordpolder bij Calfven.

In de Noordpolder wordt in totaal 250 hectare agrarische gronden omgevormd tot één grote natte natuurparel. Ten zuiden van de Calfvenseweg is een paar jaar geleden al een mooi ven aangelegd. Nu schuiven de werkzaamheden op richting de Maarenberg. Een vertegenwoordiger van het waterschap geeft uitleg over de achtergrond van de werkzaamheden en wat er allemaal op het terrein gebeurt.

Daarnaast hebben we SBO uitgenodigd om toelichting te geven op de eerste Kermisloop, die zij samen met de L’Oslopers en de OVO organiseren. Als dorpsplatform leveren we hier ook een kleine bijdrage aan.

Verder zullen we terugblikken op de plaatsing van de bloembakken en andere verkeerszaken die de afgelopen periode hebben gespeeld in het dorp. Ook geven we een update over ons project Jeugd in Beweging, waarbij een aantal speeltuinen in Ossendrecht worden opgeknapt en met elkaar worden verbonden.

Wij zien u graag terug op donderdag 2 juni om 19.30 uur in mfc De Drieschaar.