Onderzoek Sluipverkeer

De gemeenten Woensdrecht, Stabroek, Kapellen, Kalmthout en Antwerpen (district Berendrecht-Zandvliet-Lillo en district Ekeren) hebben onderzoek laten doen naar het sluipverkeer. Het sluipverkeer bestaat zowel uit personenautoverkeer als vrachtverkeer. Onder sluipverkeer wordt verkeer bedoeld dat geen herkomst of bestemming heeft in het gebied, of dat via ongeschikte wegen vertrekt of aankomt in het gebied. Vastgesteld is dat het een regionaal probleem betreft.
 
De gemeente Woensdrecht zocht contact met de Belgische buurgemeenten met het voorstel een overkoepelend onderzoek naar het sluipverkeer binnen de regio uit te voeren. Het onderzoek omvat een inventarisatie van de problematiek en een maatregelenpakket, opgesteld op basis van de analyse van de problematiek.
 
Hier vindt u het onderzoek en het bijbehorende maatregelenpakket.