Nostalgische draaiorgelklanken tijdens Ossendrechtse braderie

Onder het motto 'Ossendrecht laat ze draaien' zullen er tijdens de Ossendrechtse braderie nostalgische draaiorgelklanken te horen zijn. Deze draaiorgelactiviteit is geboren uit het idee om enerzijds aan de braderie in Ossendrecht een extra muzikaal en gezellig aspect toe te voegen en anderzijds om in Nederland deze bijzondere muziekmachines aan de vergetelheid te onttrekken.
 
Draaiorgels zijn historich gezien altijd al onlosmakelijke verbonden geweest met kermissen, (jaar)markten, braderieën, etc.. Daarbij is Nederland het enige land ter wereld waar draaiorgels op straat spelen. Het draaiorgel is dus iets puur Hollands zoals onze tulpen, molens, kaas en klompen.
 
Om die redenen staan er op zondag 22 juni a.s. tijdens de braderie in Ossendrecht twee zeer bekende Nederlandse draaiorgels te pronken om hun mooiste liedjes en klanken ten gehore te brengen.
 
De draaiorgels ”Sirius” en ”Theadora” met hun grote cultuurhistorsche waarde zijn te bewonderen en te beluisteren vanaf 11:00 uur tot 17:00 uur. Op verzoek van de bezoeker(s) zal iedere orgelman graag uitleg geven over de wijze waarop zijn draaiorgel werkt.
 
De realisatie is in handen van initiatiefnemer en organisator Adri Goossens i.s.m. de Ondernemersvereniging Ossendrecht (OVO) en het Dorpsplatform Ossendrecht (DPO) die deze draaiorgelactiviteit financieel mogelijk maken.