Nieuwe brief aan raad over strooibeleid

Tijdens de thema-avond voor de dorpsplatforms verzorgt door de gemeente kwam ook het gladheidsbestrijdingsplan ter sprake. Bij monde van Sven Willemse heeft de gemeente uitleg gegeven over de problemen die vorige winter ontstonden rond het gladheidsbestrijdingsplan. Wij hebben toen al aangekaart dat er in Ossendrecht geen enkel fietspad meer wordt gestrooid.
 
Volgens dhr Willemse vallen die fietspaden onder prioriteit 2 en hoeven ze dus niet gestrooid te worden. Hij verwijst naar de tekstuele uitleg bij het kaartje in het gladheidsbestrijdingsplan. Als we het daar niet mee eens zijn, moeten we ons tot de raad wenden, was zijn advies.
 
De bedoelde fietspaden zijn in het plaatje met een lichtgroene kleur ingetekend, de legenda geeft bij deze lichtgroene kleur aan fietspaden 1e prioriteit! Als burger kan ik er niet meer van maken. De ambtenaar verwijst naar de tekstuele uitleg bij het plaatje welke ik niet tegen kom op de website. In het gladheidsbestrijdingsplan wordt gesproken over het feit dat vrij liggende fietspaden > 2 meter worden gestrooid prio 1 en druk bereden fietspaden > 2 meter. Ons inziens voldoen de fietspaden op het hieronder afgebeelde kaartje aan deze eisen anders waren ze niet apart en expliciet lichtgroen ingekleurd. Als ervaringsdeskundige weten we dat de fietspaden breder zijn dan 2 meter, de door de firma Hendrickx gebruikte veegwagen was breder dan 2 meter en heeft het fietspad in zijn geheel schoon kunnen vegen.
 
Een ander punt dat dhr. Willemse aankaartte was het budget dat bij de begroting van 2012 was toegekend. Volgens hem was dat budget zo laag, dat de gemeente nu al geen enkele euro te besteden heeft op het gebied van gladheidsbestrijding. Als de winter voor de jaarwisseling invalt, kunnen we dus echt schaatsen op de wegen.
 
Wij hopen dat u deze overwegingen laat meewegen bij de begrotingsbespreking van aanstaande donderdag, zodat u Ossendrecht deze winter niet opnieuw in de kou laat staan!
 
Met vriendelijke groeten,
 
Dorpsplatform Ossendrecht
Dossier: